Nieuws

Integis en burgemeester Roest

Vandaag een uitvoerige bijdrage. U bent wel iets gewend van ons, maar hier pakken we grondig uit. Dit bericht gaat nl ook over de toekomst van Bloemendaal. Wij schrijven u over ‘waarheidsvinding’ en over het recht op een ‘eerlijk proces’, over ‘schoon schip’ en de intenties van ons gemeentebestuur. Wij  koppelen dit aan het al dan niet voortzetten van het ...

Read More »

Onder de voet gelopen

Amsterdam en de #MRA. Daarover willen wij u informeren. En waarschuwen. Want Amsterdam knalt uit zijn voegen. Te veel toeristen. De stad wordt onleefbaar. Daar is iets op verzonnen: het rolkoffertjes legioen moet richting de kust. Dat heeft grote impact op de leefomgeving in onze gemeente. Wij zijn daar op tegen maar het College vinden wij zeker niet aan onze ...

Read More »

Waar staat deze gemeente?

Integriteit. Transparantie. Rekenschap en verantwoording afleggen. Het zijn onderwerpen die onze partij bezighouden in de gemeenteraad van Bloemendaal. De afgelopen maanden zijn er de nodige ontwikkelingen geweest die ons zorgen baren. Integriteitsmeldingen die betrekking hebben op de burgemeester worden intern afgehandeld door wethouder Heijink. Deze wethouder maakt integriteit tot een politiek issue. Hij wil de meldingen in een keer afdoen ...

Read More »

F1 en de particuliere verhuur van kamers

Tijdens de informatieavond in het gemeentehuis over de verwachte overlast als gevolg van het opschalen van het aantal treinen door Overveen richting Zandvoort, was door de wethouder een toezegging gedaan. De vragen en antwoorden van die avond zouden schriftelijk worden gepubliceerd samen met het verslag. Helaas is dat niet gebeurd. Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners serieus worden genomen ...

Read More »

Wat mag het kosten?

Overveen: de bewoners langs het spoor zijn de klos doordat het aantal treinen dat langs hun huis rijdt significant zal toenemen. Dat is vooral het gevolg van het voornemen van Amsterdam om meer toeristen naar het strand te krijgen. ZandvoortbeachforAmsterdam. Dat betekent opwaardering van het spoor en daarbij hebben de F1 races als katalysator gewerkt, zo bevestigde wethouder Wijkhuisen. Als ...

Read More »

Dutch Grand Prix en Spoorverzet

Wat staat Overveen te wachten? Valt het mee of valt het tegen? Hoe zit het met de Dutch Grand Prix en de geplande investering in het spoor? Vanavond, 28 oktober 2019, is er een informatieavond ‘Opwaardering spoor’ in het gemeentehuis van #Bloemendaal.  Inloop vanaf 19.00 uur. De omwonenden zijn uitgenodigd via een brief: bewonersavond Overveen ivm opwaardering spoor #ProRail en ...

Read More »

Integriteit

#Integriteit. Een lastig onderwerp. Ook een belangrijk onderwerp. Zeker in deze tijd waarin sprake is van een groot gebrek aan vertrouwen in de overheid. Maar hoe toets je integriteit? Welke wettelijke grondslagen zijn er om dit onderwerp goed te beoordelen? Welke procedure moet er worden gevolgd na een melding? De aanpak en de beoordeling van meldingen verschilt per gemeente. En ...

Read More »

‘We trekken dat na…’

De notaris heeft zich gemeld. Hij heeft blijkbaar uitgezocht dat er iets serieus mis is met het transport van de voormalige gymzaal in Bennebroek. U weet het: dit gebouw is voor EUR 20.000 verkocht door wethouder Heijink terwijl een naburig pand dat in veel mindere condititie is en minder grondoppervlak heeft voor ruim EUR 400.000 van de hand is gedaan ...

Read More »

Een brief aan de burgemeester

#Integriteit. Een lastig onderwerp. Maar dat neemt niet weg dat het tot het takenpakket van de burgemeester hoort te waken voor integer bestuur. Op 5 februari 2018 sprak ons raadslid Roos met de burgemeester. Dit nav een uitnodiging van de heer #Roest aan haar om langs te komen indien zij in de back-up zaken had aangetroffen die haar zorgen baarden. ...

Read More »