Nieuws

Een woord van dank

Wij willen namens onze fractievoorzitter Marielys Roos, iedereen danken voor de vele hartverwarmende reacties naar aanleiding van het proces de afgelopen week, zoals bijv. hierna: ‘Dank voor het baanbrekend werk wat je voor ons doet om de leden van het verenigde misdadigers gilde, naar achter het schavot te brengen. Met diep respect en wellicht ten overvloede, houd vol ….maar denk ...

Read More »

Het laatste woord

Vandaag was de laatste zittingsdag in hoger beroep in de strafzaak van onze fractievoorzitter Marielys Roos. Het vonnis volgt op 1 juni as. Hieronder publiceren wij haar laatste woord. Ik ben onschuldig. Dat is wat ik in volle overtuiging hier voor u verklaar. Zo was het, zo is het en zo blijft het. Wat kan ik nog toevoegen na al ...

Read More »

Kap van naaldbomen wegens brandgevaar

19 april 2021: Met grote ongerustheid hebben wij kennisgenomen van de bevestiging van burgemeester Elbert Roest in november 2020. Hij liet weten dat hij had gesproken met bewoners van de Hoge Duin en Daalseweg over het kappen van naaldbomen in het zgn. Gaaienbos achter hun woningen. Dat bos ligt in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en is beschermd natuurgebied. Onze fractie ...

Read More »

Motie: #stopbiomassaverbranding

Op 15 april as dienen wij een motie in tegen biomassaverbranding. Overal in ons land zie je de kaalkap in bossen. Het biedt een trieste aanblik. Ook in Bloemendaal wordt flink gekapt. Onlangs nog zijn alle gezonde bomen rond een speelterreintje bij Blekersveld gekapt. ‘Alleen al tijdens Rutte III werd ruim 14 miljard euro aan stimuleringsgelden in deze zogenaamde duurzame ...

Read More »

Hoe is het afgelopen met de bushalte?

Wij dienden een motie in omdat we niet overtuigd zijn van het nut en de noodzaak van het verplaatsen van de bushalte op de Rijksstraatweg. Hoewel we vinden dat er een oplossing moet komen voor het stallen van fietsen die nu in de haag geduwd worden van de tandartsenpraktijk op de hoek met de Bennebroekerlaan, is het verplaatsen van de ...

Read More »

Zo dus!

Verkiezingen 2021. Hoe moeten we de uitslag interpreteren? We hebben de stemmen die in Bloemendaal zijn uitgebracht vergeleken met de landelijke stemmen. En vertaald naar de 19 raadszetels in de gemeente. Bovendien hebben we de uitslag vergeleken met die van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Over precies een jaar zijn er namelijk weer gemeenteraadsverkiezingen. Natuurlijk kunnen we de resultaten niet 1 ...

Read More »

Bennebroekerlaan vernieuwd

De Bennebroekerlaan wordt opgeknapt. Het komt er min of meer uit te zien als de Meerweg die in het verlengde van de laan ligt. De bedoeling is dat het veiliger wordt en dat het verkeer langzamer gaat rijden. Wij zijn over het geheel genomen behoorlijk tevreden met het plan, al houden we bedenkingen tegen de verhoogde parkeervakken. Er blijven natuurlijk ...

Read More »

Particuliere jacht wordt beschermd

Wij dienden een motie in om de bebouwde komgrens te verleggen in het noorden van Bloemendaal. Daar doet zich de wonderlijke situatie voor dat een deel van de gemeente als het ware buiten de gemeente wordt geplaatst omdat het niet binnen de bebouwde kom zou liggen. Dus: wel in de gemeente, maar niet in de bebouwde kom. Daarmee wordt de ...

Read More »

Jacht nabij een school?

‘Een schiettent in het bos waar je op wilde dieren kan schieten. In onderstaand filmpje reageren mensen vol ongeloof en lopen ze hoofdschuddend door. Ze kunnen niet begrijpen dat je dieren voor de lol dood zou willen schieten. Maar het mag gewoon in Nederland: jagen voor het plezier! Weliswaar met een jagersbrevet op zak, maar vervolgens hoef je geen goede reden ...

Read More »

Een motie over de verplaatsing van de bushalte in Bennebroek

Op donderdag 11 maart as vergadert de gemeenteraad. De verplaatsing van de bushalte van de Bennebroekerlaan naar de Rijksstraatweg ter hoogte van de Linnaeushof wordt niet aan de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring. Het college heeft het besluit immers zelf al genomen. En daarmee lijkt de kogel door de kerk. Echter, het besluit raakt veel inwoners van Bennebroek en Vogelenzang en ...

Read More »