Bron foto: Bloemendaal.nl

Op de foto staat het college van B&W Bloemendaal en de gemeentesecretaris. Van links naar rechts: wethouder Heijink (VVD), wethouder De Roy (CDA), burgemeester Roest (D66), wethouder Wijkhuisen (D66) en gemeentesecretaris Kroon. Laten we eens stilstaan bij deze bestuurders.

Wethouder Heijink heeft sinds zijn aantreden in 2015 veel te veel geld uitgegeven. Daarnaast heeft Heijink blijk gegeven van een weinig transparante werkwijze. Zo verkocht hij bijv. vastgoed voor veel te lage prijzen (zoals de gymzaal in Bennebroek die werd verkocht voor € 20.000 i.p.v. € 400.000). Ook betaalde hij € 750.000 in het geheim en probeerde hij dit bedrag buiten de jaarrekening houden. Dit zijn enkele voorbeelden in een lange reeks. Daarnaast is de heer Heijink niet wars van nodeloos lange gerechtelijke procedures waar advocaten heel blij van worden. De heer Heijink is ook projecttrekker van het bouwplan op Park Vogelenzang in Bennebroek. Dit plan loopt uit de hand omdat de projectontwikkelaar zich niet aan de afspraken houdt en helaas wordt hem geen strobreed in de weg gelegd door deze VVD-wethouder. De andere twee wethouders hebben ook treurig gepresteerd op tal van dossiers: Oldenhove, Blekersveld, opvang statushouders enz. De burgemeester heeft een beperkte rol. Zijn bevoegdheden zijn nagenoeg allemaal overgeheveld naar wethouder Heijink.

Lees ook: Projectontwikkelaars zijn niet de baas in Bloemendaal

Wat Hart voor Bloemendaal betreft mag de heer Heijink van zijn pensioen gaan genieten. Hij heeft zijn tijd gehad en Bloemendaal is toe aan een frisse, jonge en bevlogen wethouder.

De overige twee wethouders moeten worden vervangen door wethouders die in de gemeente wonen. Geen wethouders meer van buiten want dat geeft alleen maar ellende.

Tenslotte noemen wij de rol van de gemeentesecretaris. In Bloemendaal zijn veel gemeentesecretarissen gekomen en gegaan en sommigen hebben een grote zak geld meegekregen als vertrekpremie. De inhuur van de heer Kradolfer als interim gemeentesecretaris kostte de gemeenschap € 150.000 in 2021 (kosten: €1.875 per dag). Hij werd medio 2021 opgevolgd door mevrouw Kroon.

t

Wat is er eigenlijk met mevrouw Kroon gebeurd?

Sinds december 2021 hebben wij haar niet meer gezien. Drie maanden is het nu dat de gemeentesecretaris uit beeld is. Spoorloos. Vreemd. Afgaand op de geruchten is de gemeentesecretaris niet met studieverlof en evenmin is ze door ziekte geveld. Wat is hier aan de hand?

Intussen wordt door wethouder Heijink achter de schermen doorgewerkt aan een ambtelijke fusie met Heemstede, al wordt dit door de wethouder anders omschreven: ‘Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoering’.

Wij vragen om een visie van het college op deze fusie maar het college weigert die te geven. Terwijl op 18 januari jl. het college een besluit heeft genomen tot verdergaande samenwerking met Heemstede. De kosten voor deze samenwerking lopen in de miljoenen. Maar of dit werkelijk leidt tot beter bestuur, tot efficiency en kostenbesparing? Wij hebben hierover grote twijfel.

Wilt u ook dat Bloemendaal op eigen benen blijft staan? Wilt u ook beter bestuur? Open en eerlijk? Vindt u ook dat eerst maar eens duidelijk moet worden wat een ambtelijke fusie kost en wat het oplevert? Wilt u ook weten waar de hoogste ambtenaar van de gemeente Bloemendaal is gebleven en wat háár strategische visie is op een eventuele fusie? Stem dan op Hart voor Bloemendaal, want wij kiezen voor een frisse wind, voor open en eerlijk, voor solide financiën en een betrokken college.

Marielys Roos

Fractievoorzitter Hart voor Bloemendaal

Laatste nieuws: