De fractie

De fractievoorzitter is Marielys Roos. Hart voor Bloemendaal heeft op dit moment  3 zetels in de gemeenteraad van Bloemendaal.

Marielys Roos woont in Bennebroek. Roos studeerde notarieel recht in Leiden en daarna heeft zij ook fiscaal recht gestudeerd. Zij heeft een brede belangstelling. Het behoud van het cultureel en natuurlijk erfgoed ligt haar na aan het hart. Ongeveer 15 jaar geleden richtte zij de Stichting Bescherming Erfgoed Zuid-Kennemerland (SBEZK) op. Deze stichting (met ANBI-status) heeft zich bijv. ingezet voor bescherming van het landgoed Elswout in Overveen. Het plan om van Elswout een festivalterrein te maken is van de baan. Verder heeft Roos zich met de SBEZK ingespannen om de aanleg van de Duinpolderweg tegen te houden. Ook dat plan is afgeblazen. Als u meer wilt weten over de beschermactiviteiten van SBEZK, verwijzen wij u naar de website van deze instelling. Roos is bestuurder van SBEZK. Die functie is onbezoldigd.

Boek Marielys Roos-Alles-is-geheim

Roos zit sinds 2014 als raadslid in de gemeenteraad van Bloemendaal. Zij schreef een boek over de bestuurscultuur in de gemeente (‘Alles is hier geheim’, uitgeverij Balans, februari 2018). Het schetst een treurig beeld van de omgangsvormen in het gemeentebestuur. Triest is ook dat oud-burgemeester Ruud Nederveen op valse gronden aangifte tegen haar deed bij het OM. Wij schrijven ‘valse gronden’ omdat Roos de geheimhouding niet heeft geschonden. Dit wordt bevestigd in een deskundigenopinie door twee hoogleraren Staatsrecht (Elzinga en Munneke). Vals is ook dat de stukken al lang bekend waren bij de hele gemeenteraad. De geheimhouding is nimmer bekrachtigd. Op selectieve wijze werd Roos het zwijgen opgelegd door alleen voor haar de stukken geheim te verklaren en niet de gehele raad. Selectieve geheimhouding is in strijd met de Gemeentewet en de Grondwet. Roos werd veroordeeld maar zij heeft eind 2021 cassatie ingesteld. Momenteel loopt dat nog. Haar hoop is gevestigd op een wetswijziging waardoor het voor gemeenten niet meer mogelijk is om raadsleden selectief de mond te snoeren.

In politiek opzicht wil Roos zich inzetten voor rechtvaardig bestuur. Zij heeft zich het lot van alleenstaande ouders en hun kinderen aangetrokken en pleit voor een ‘Beschermd Wonen’ tehuis in de gemeente. Kinderen hebben recht op huisvesting maar zij dreigen het slachtoffer te worden van rigide gemeentebeleid.

Roos is als fiscaal jurist groot voorstander van een degelijk financieel beleid, voor verkoop van gemeentelijk vastgoed op de vrije markt en voor open en eerlijk bestuur. Integriteit van bestuur staat voor haar als kernwaarde voorop. Verder heeft zij zich ingespannen voor een vuurwerkverbod. Dat is gelukt. Haar initiatiefvoorstel daartoe is aangenomen in november 2021. Roos maakt zich ook sterk voor biodiversiteit, voor een milieuvriendelijker maaibeleid, voor dierenwelzijn, voor bestrijding van eenzaamheid, voor behoud van de bibliotheek en de muziekschool, voor veilig verkeer en een goede weginrichting, voor aanleg en verbetering van fietspaden, voor bescherming van bijzondere bomen en voor een restrictiever kapbeleid. Het doet haar pijn wanneer ze alle vergunningen leest die wekelijks worden verstrekt voor het kappen van bomen.

Tot slot vindt ze dat de dorpskernen niet verder mogen verstenen. In haar eigen woonkern ziet ze tot haar verdriet dat nagenoeg elke groene oase wordt volgebouwd. Voor de leefbaarheid is het belangrijk dat de openbare groene ruimte behouden blijft.

Gerard Metselaar

In juni 2021 is Gerard Metselaar toegetreden tot de fractie. Gerard is een aanwinst voor Hart voor Bloemendaal. Iets over zijn achtergrond nu: Gerard heeft bedrijfseconomie gestudeerd. Na zijn studie heeft hij onder meer als verslaggever gewerkt voor NRC en in die periode heeft hij zich toegelegd op en gespecialiseerd in het grote onderwerp ‘Europa’. In de periode dat hij verslaggever was, is hij gepromoveerd in de politicologie. Een knappe prestatie. Gerard heeft een brede wetenschappelijke belangstelling. Verder is het interessant te vermelden dat Gerard na zijn werk aan de universiteit werkzaam was als zelfstandig consultant op het gebied van de bouw en de stedenbouw, ook in Duitsland.

Gerard heeft bovendien als raadslid veel ervaring opgedaan in de gemeentepolitiek. Door zijn intelligentie en zijn integriteit heeft hij een uitstekende reputatie. Wij zijn er dan ook ongelooflijk trots op dat hij onze fractie is komen versterken.

Roos verwoordt het zelf als volgt: ‘Voor de verkiezingen in maart 2018 had ik Gerard Metselaar al dolgraag op de tweede plek gezien van onze kandidatenlijst. Maar helaas is dat toen niet doorgegaan. Dat Gerard in juni 2021 alsnog Hart voor Bloemendaal is komen versterken, is meer dan ik had durven hopen. Gerard is een wandelend geschiedenisboek. Je hoeft hem maar iets te vragen over Bloemendaal, of hij weet het. Hij is geboren en getogen in Bloemendaal. Het is echt onvoorstelbaar hoe goed zijn geheugen werkt. Hij heeft ook verstand van financiën en van volkshuisvesting. Een brok kennis waar je u tegen zegt. Maar ook op politiek vlak is hij zowel scherp als aimabel. Hij straalt gezag uit. Los daarvan en dat is minstens zo belangrijk, is Gerard een beminnelijk mens. Een gentleman ook. En een man met humor. We hebben samen veel plezier. Ik kan me aan Gerard optrekken. De samenwerking is prettig. We vullen elkaar goed aan. Grappig is ook dat Gerard in het noorden van onze langgerekte gemeente woont, nl in het dorp Bloemendaal, en ik woon juist in het uiterste zuiden, in Bennebroek. Reuze handig, want zo kunnen we ervaringen delen over wat er in onze eigen dorpskernen gebeurt. Wat ik zo enorm waardeer in Gerard is dat hij klaarstaat voor anderen. Hij heeft een groot hart en is op allerlei vlak maatschappelijk betrokken. Hij heeft zich ook ingezet voor de jeugdsport. We zijn een goed team en ik hoop dat we nog lang kunnen samenwerken.

Gerard is woordvoerder in de commissie samenleving. Het sociaal domein van de gemeente Bloemendaal is bij hem in goede handen. Maar nogmaals, Gerard kan over alle onderwerpen goed meepraten. Alles wat in de gemeenteraad aan besluitvorming voorligt, wordt binnen de fractie besproken en afgestemd.

Marsil-Driessen-Yousef_Hart voor Bloemendaal

Marsil Driessen

Hier ziet u Marsil Driessen-Yousef. Marsil is afkomstig uit Syrië. Ze is gelukkig getrouwd en heeft vijf prachtige kinderen. Ze woont in Bennebroek. Marsil is in het dagelijks leven tolk (Arabisch). Het is voor ons ongelooflijk belangrijk dat we met Marsil een ambitieuze vrouw op de lijst hebben staan die bovendien rechtstreeks ervaring heeft met andere culturen en weet wat het betekent om je te vestigen in een land dat van origine niet het thuisland is. Marsil is een vrouw met een groot hart. Ze kijkt over grenzen heen en heeft een open blik op de wereld. Ze zegt over zichzelf: ‘Misschien is het ouderwets, maar voor mij zijn normen en waarden heel belangrijk’. Omzien naar elkaar, respect hebben voor ouderen in plaats van te spreken over ‘dor hout’, rekening houden met elkaar, een praatje maken met mensen die eenzaam zijn, het kost allemaal niets maar het betekent zo veel voor de ander. Samenleven betekent zo veel meer dan alleen zorgen voor jezelf.’

Marsil maakt deel uit van de fractie van Hart voor Bloemendaal. Onze fractie bestaat uit drie raadsleden.