Hart voor Bloemendaal maakt zich sterk voor Park Vogelenzang in Bennebroek.

De projectontwikkelaar wil zijn winst maximaliseren door 53 piepkleine sociale huurwoninkjes te proppen bij de Watertoren. Dat is in strijd met het bestemmingsplan. Voor de bewoners van Bloemveld I en Bloemveld II zijn de plannen van de ontwikkelaar SVE Group een ramp. Senioren wonen daar om van hun rust te genieten. Zij hebben een fraai uitzicht over de tuin en de Watertoren. Maar hier komt abrupt verandering als de ontwikkelaar zijn zin krijgt. In het bestemmingsplan staat uitdrukkelijk dat de Watertoren een aanjaagfunctie moet krijgen. Iets ‘leuks’ voor de nieuwe bewoners van het Park. Niet alleen dreigen bewoners nu hun uitzicht kwijt te raken, de plannen van de ontwikkelaar zullen de leefbaarheid in het gebied ook behoorlijk aantasten. Er is bovendien geen woningbouwcorporatie bereid de woonunits bij de Watertoren te beheren. Het plan voldoet niet aan de kwaliteitseisen.

Bloemveld_Park Vogelenzang1

De bewoners van Bloemveld maken zich grote zorgen en terecht.

Hart voor Bloemendaal diende daarom op 10 maart 2022 een motie in om de wethouders Henk Wijkhuisen (D66) en Nico Heijink (VVD) bij de les te houden. De beide wethouders moeten de ontwikkelaar aan het bestemmingsplan houden. De beide wethouders reageerden negatief op onze motie. Zij wilden de ontwikkelaar vrij laten om zijn plannen verder uit te werken.

Gelukkig heeft de raad onze motie toch aangenomen en dat betekent dat de ontwikkelaar terug moet naar de tekentafel. De sociale woningen horen in het historisch kwartet te komen en de Watertoren krijgt een andere functie. Zo is het afgesproken en zo moet het worden uitgevoerd.

Onze fractievoorzitter Marielys Roos tijdens het debat hierover in de raadszaal op 10 maart 2022:

Marielys Roos

Fractievoorzitter Hart voor Bloemendaal

Laatste nieuws: