Nieuws

De plannen voor Oldenhove

Het college heeft besloten Oldenhove te bestemmen tot regio opvanglocatie voor 150 tot 180 statushouders. Het betreft alleenstaanden of stellen. Deze worden via het COA gehuisvest in Oldenhove. Het is de bedoeling dat het COA de ‘lead’ neemt in het eerste jaar en dat het college van Bloemendaal dat daarna overneemt. Meer leest u in: https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Raadsvoorstel-tijdelijke-huur-Oldenhove-2022000087.pdf Wij gaan hiermee niet ...

Read More »

‘Gun ze wat adempauze’

17 jan 2022: Alleenstaande ouders die in het voormalig klooster Dennenheuvel wonen in het noorden van onze gemeente, dreigen met hun kinderen op straat te worden gezet. De gemeente heeft de ouders verteld dat zij Dennenheuvel moeten verlaten. Het gaat om economisch daklozen die tijdelijk gehuisvest zijn in Dennenheuvel. Sommige moeders en hun kinderen komen uit Bloemendaal, andere komen uit ...

Read More »

Ons verkiezingsprogramma 2022, Open en Eerlijk

Vandaag (15 januari 2022) publiceren wij op de website ons verkiezingsprogramma: “Op weg naar verandering, een keuze voor de menselijke maat“ Een stem op Hart voor Bloemendaal betekent een keuze voor een gemeentebestuur dat de mens weer centraal stelt. Een keuze ook voor open en eerlijk bestuur. Een keuze bovendien voor verandering en hoop, en bovenal voor moed om die ...

Read More »

Maakt u kennis met Johan Brasser

14 jan 2022: Hier laten wij u kennismaken met onze zeer gewaardeerde kandidaat Johan Brasser. Johan is gepensioneerd en woont samen met zijn vrouw in Bennebroek. Hij heeft een installatiebedrijf gehad dat is overgenomen door zijn zoon. Toen wethouder Heijink beweerde dat het dak van de voormalige St Franciscus school vervangen moest worden a raison van €170.000 omdat de dakpannen ...

Read More »

Onze kandidaat uit Vogelenzang

Tijd om kennis te maken met onze volgende kandidaat: John Kruiper uit Vogelenzang. Sympathiek, energiek, sportief en daadkrachtig. Een man met een sterk onderlegd analytisch brein. In onze ogen een echte bèta-man. Als we de wereld zouden verdelen in mensen met een bèta, alfa of gamma achtergrond, dan doen we de wetenschap en de mensheid vermoedelijk tekort. Want lang niet ...

Read More »

Onze ontmoeting met de Commissaris van de Koning

Op 15 december 2021 vond een gesprek plaats tussen de verschillende politieke fracties (nl de VVD, PvdA, D66, GroenLinks en Hart voor Bloemendaal) en de Commissaris van de Koning van de provincie NH, Arthur van Dijk. Hieronder publiceren wij de tekst die onze fractievoorzitter Marielys Roos uitsprak. Bloemendaals Nieuwsblad De Commissaris sprak zich uit voor zelfstandigheid van Bloemendaal, maar hij ...

Read More »

Een kennismaking met onze volgende kandidaat

De volgende kandidaat met wie wij u willen laten kennismaken is Edwin Kroon. Een financieel specialist gericht op het aanreiken van oplossingen. Een aimabel en bescheiden mens die anderen graag behulpzaam is. Edwin woont met zijn vrouw sinds 2014 in #Bennebroek. Hun woning staat in een schitterende groene omgeving met uitzicht op een historische locatie: het Hofje aan de Van ...

Read More »

Nog een topper op onze lijst!

Welkom Anja Wierts bij ons Hart voor Bloemendaal! Wij vinden het fantastisch dat Anja op onze kandidatenlijst staat, want zij is een vrouw met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Zij ziet om naar mensen die het niet eenvoudig hebben en wil kwetsbaren in de samenleving houvast geven en zorg bieden daar waar het ook maar enigszins mogelijk is. Anja woont in ...

Read More »

Welkom Mike Barnhoorn

En dan nu een kennismaking met onze kandidaat Mike Barnhoorn. Mike is een bekende Bennebroeker met een groot sociaal hart. Hij is ondernemer, vader van een tweeling, jongens van nu 19 maanden, en gelukkig getrouwd. Mike heeft zijn wortels liggen in de horeca. Daarnaast is hij 9 jaar lang werkzaam geweest in de reiswereld in Italië. Hij heeft zich in ...

Read More »

Hart voor Bloemendaal over de Energietransitie

In 2021 heeft de gemeenteraad de RES vastgesteld. Dat is de Regionale Energiestrategie. Op de website ‘Bloemendaal zet stappen’ kunt u het volgende lezen: De komende jaren wordt er hard gewerkt aan o.a. het afbouwen van het gasverbruik en vergroten van de opwek van hernieuwbare energie. De afspraken hiervoor zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord. Het vertalen van deze nationale afspraken ...

Read More »