Verkiezingsprogramma

Hart voor Bloemendaal

Stem op
Hart voor Bloemendaal

Onze algemene standpunten zijn:

Goed bestuur gaat uit van de menselijke maat

Sociaal en rechtvaardig voor iedereen

Een keuze voor groen en dierenwelzijn

Een hoogwaardig woonmilieu en behoud van dorps karakter

Solide financiën en geen verhoging van lokale lasten

Per dorpskern hebben wij de volgende standpunten:

Bloemendaal

Knap de winkelstraat in Bloemendaal-Dorp op

Ga niet bouwen in het groen

Alleenstaande moeders en hun kinderen zetten we niet op straat

Bloemendaal aan Zee moet familiestrand blijven, geen Amsterdam Beach

Verbeter de verkeersveiligheid op de Zeeweg

Behoud de bibliotheek en de muziekschool

Overveen

Geen verbinding Westelijke Randweg en de Dompvloedslaan

Behoud van de bibliotheek en de muziekschool

Bloemendaal aan Zee is een familiestrand, geen Amsterdam Beach

Stop lawaai van motoren, houd Overveen leefbaar

In Oldenhove geen regio-opvang van statushouders

Prop Blekersveld niet vol met tijdelijke woningen

Alleenstaande moeders en hun kinderen zetten we niet op straat

Geen containerbouw bij de Westelijke Randweg 1

Wethouders niet van buiten de gemeente

Aerdenhout

Behoud de bibliotheek en de muziekschool: ga daar niet nog méér op bezuinigen

Bloemendaal aan Zee is een familiestrand, geen Amsterdam Beach

Alleenstaande moeders en hun kinderen zetten we niet op straat

Haringbuys_Hart voor Bloemendaal

Bennebroek

Houd Bennebroek groen en leefbaar, bouw niet alles vol

Red het Serviceloket en de bibliotheek, niet nog méér bezuinigen!

Zorg voor een buurthuis waar iedereen welkom is

Geen massabouw bij de Watertoren

Elk kind veilig op de fiets naar school

Vogelenzang

Handen af van het weidegebied en een streep door de NNN-plannen

Pak geluidsoverlast van motoren aan

Houd de woningen Vitaal Vogelenzang betaalbaar voor inwoners

Zorg voor een veilig kruispunt Bekslaan/Leidsevaart

Breng de verkeerssnelheid naar beneden in het dorp

Gemeentehuis Bloemendaal - website