Over ons

lokale politiekAll politics is local’, zo luidt een bekende uitspraak in de Amerikaanse politiek. Daarmee wordt bedoeld dat politieke partijen succes hebben als zij: (a) begrijpen wat hun kiezers bezighoudt, (b) in staat zijn invloed uit te oefenen en (c) voor hun kiezers opkomen. Niet alleen lokale kwesties zijn voor kiezers belangrijk. Maar wel is het zo dat lokale partijen een verschil kunnen uitmaken. Het is voor landelijke partijen nl erg lastig op lokaal niveau te zorgen voor een ander geluid. Wij noemen een voorbeeld: als de VVD vindt dat er fors bezuinigd moet worden op de zorg en besluit dat een korting van 25% op het oorspronkelijke budget prima te doen is, dan zal de VVD in Bloemendaal uitdragen dat deze korting geen probleem is. Maar is dat ook zo? 
Hart voor Bloemendaal is opgericht in juni 2014. U vraagt zich misschien af: is er in Bloemendaal wel plaats voor  2 lokale partijen? Wat is het verschil tussen Hart voor Bloemendaal en  die andere lokale partij Liberaal Bloemendaal? Wij zullen proberen dat aan u uit te leggen. Liberaal Bloemendaal profileert zich als ‘anti-VVD’ partij, wat ook blijkt uit het volgende citaat van de fractievoorzitter L Heukels: ‘Onze partij hoopt, we zijn er destijds ook voor opgericht, nog steeds ( omdat het nog steeds bestaat binnen deze VVD fractie) een einde te maken aan het regenteske gedrag van deze VVD fractie in deze gemeente, dat het ooit een keer anders zal zijn binnen deze lokale VVD.’  Deze partij richt zich dus op het veranderen van de VVD.  
Hart voor Bloemendaal wil juist een partij zijn voor de inwoners van Bloemendaal. Wat is voor u belangrijk? Wij denken niet in hokjes. Wij zijn voor eerlijke, transparante en redelijke politiek. Dat brengt ons terug bij de uitspraak: all politics is local. Welke lokale vraagstukken spelen er op dit moment?
Zaken waarvoor wij onze nek willen uitsteken? 
  1. De transitie in het sociaal domein. De gemeente wordt belast met een enorme taak, terwijl er tegelijkertijd drastisch wordt bezuinigd. Gaat dat straks goed en komt u als inwoner niets tekort?
  2. De Duinpolderweg. Het is duidelijk dat de gedeputeerden van de provincies NH en ZH willen dat de Duinpolderweg wordt aangelegd. Als dat gebeurt, zal dat enorme gevolgen hebben voor de inwoners van Vogelenzang en Bennebroek. Wij zijn tegen de Duinpolderweg. Deze weg is niet nodig. Als het om infrastructuur gaat, zijn er andere oplossingen mogelijk. Oplossingen die effectiever en goedkoper zijn en bovendien beter voor milieu en natuur;
  3. Integriteit van bestuurders. Het is belangrijk dat wethouders en burgemeesters van onbesproken gedrag zijn. Hoe kan het onderzoek dat gedaan wordt naar het verleden van potentiele bestuurders worden verbeterd?
  4. Bescherming van privacy. Het is niet de bedoeling dat de privacy van inwoners op straat ligt. Het mag niet zo zijn dat als de gemeente een inwoners als een ‘lastpak’ beschouwt, deze inwoner in de media door de gemeente wordt zwartgemaakt.
  5. Recht op een fatsoenlijke klachtenprocedure. De klachtenprocedure kan beter. Als een wethouder zegt dat het ‘van de zotte is’ als klachten worden ingediend, dan is het wel duidelijk dat er iets grondig mis is op dat punt.
  6. Winkelstand: vertrekken winkeliers uit de dorpscentra? Dat is slecht voor de leefbaarheid en vitaliteit van de dorpskernen. Hoe zorgen wij dat de dorpskernen aantrekkelijk blijven?
  7. Onderhoud van openbaar groen: veel inwoners vinden het onderhoud van het openbaar groen, de parken en de plantenbakken, erg belangrijk. Sommige partijen zeggen dat de burgers het groen zelf maar moeten gaan onderhouden. Is dat realistisch of is dat een verkeerde bezuinigingsmaatregel?
  8. Hoe zit het met de onroerende zaakbelasting? Betaalt u elk jaar een hogere aanslag of valt het mee? Is het redelijk om de burgers te confronteren met almaar stijgende lasten?
  9. Een redelijke oplossing voor alle partijen in het conflict Elswoutshoek. Dit sleept al 5 jaar. Het kost de gemeenschap tonnen belastinggeld. Geld dat we beter uit kunnen geven aan zaken die er echt toe doen. Wij zijn ons aan het verdiepen in dit dossier. Het is belachelijk dat dit maar voortduurt.

De inwoners staan dus voor ons centraal. De overheid is er voor de burgers en niet andersom. Hart voor Bloemendaal wil bovendien een sociale partij zijn. Sociaal in de zin van: wij doen het samen. Voor mensen die echt niet mee kunnen doen is er een vangnet.

Hart voor Bloemendaal vindt ook dat de gemeente deskundigheid van burgers serieus moet nemen. Wij doen graag een beroep op u. Als u uw deskundigheid wilt inbrengen, dan bent u van harte welkom. Wij kunnen uw steun goed gebruiken. Op dit moment hebben diverse burgers hun hulp al aangeboden. Wij willen graag contact onderhouden met dorpsraden, verenigingen en stichtingen in de vijf dorpskernen van Bloemendaal. Tot slot is ons doel om lokale politiek weer toegankelijk te maken voor de burgers. Politiek is van ons allemaal. De kloof tussen overheid en burger moet dicht. Wij willen luisteren naar de inwoners van Bloemendaal, met oog voor uw omgeving en met open vizier.

Als u dat ook vindt, meldt u zich dan aan om lid te worden of donateur.