Over ons

All politics is local’, zo luidt een bekende uitspraak in de Amerikaanse politiek. Daarmee wordt bedoeld dat politieke partijen succes hebben als zij: begrijpen wat hun kiezers bezighoudt, in staat zijn invloed uit te oefenen en voor hun kiezers opkomen. 
Waar maken wij ons sterk voor?
Wij noemen enkele voorbeelden hieronder.
 1. Gezonde financiën. De gemeente verkeert in financieel opzicht in zwaar weer. Er wordt echt te veel geld uitgegeven. O.a. aan communicatie en juristen, gerechtelijke procedures. De tering naar de nering zetten in plaats van elke keer de belasting te verhogen en geen potverteren.
 2. De lokale lasten stijgen veel te hard. De VVD noemt het een gruwel maar laat het intussen wel gebeuren. Wij zeggen nee tegen de enorme kosten die het gevolg zijn van de klimaatwaanzin. De gemeente wil tientallen miljoenen uitgeven om scholen klimaatneutraal te maken. Dat vinden wij absoluut onverantwoord financieel beleid. 
 3. Vastgoed transacties transparant en op de open markt tegen de hoogste prijs. Geen gekonkelfoes in de achterkamertjes. De verkoop van de gymzaal in Bennebroek voor EUR 20.000 terwijl het naastgelegen washok voor ruim EUR 400.000 van de hand ging, is een blamage van de eerste orde. Wij willen een complete doorlichting van alle vastgoedtransacties in de afgelopen tien jaar. De verkoop van de gymzaal moet worden teruggedraaid en de VVD wethouder die hiervoor verantwoordelijk is, dient op te stappen.
 4. De transitie in het sociaal domein. De gemeente wordt belast met een enorme taak, terwijl er tegelijkertijd drastisch wordt bezuinigd. Gaat dat straks goed en komt u als inwoner niets tekort? Tegelijkertijd lopen de kosten op en is sprake van een groot financieel tekort. De wethouder komt bijna elke maand met een tegenvaller en aan het eind van het jaar loopt dat in de miljoenen. Wij vinden dat de controle op uitgaven en het beheren van de contracten met zorgaanbieders moet verbeteren. Facturatie verloopt traag. Er is te weinig inzicht. De gemeente loopt achter de feiten aan en moet er bovenop zitten.
 5. De Duinpolderweg. Het is duidelijk dat de gedeputeerden van de provincies NH en ZH willen dat de Duinpolderweg wordt aangelegd. Als dat gebeurt, zal dat enorme gevolgen hebben voor de inwoners van Vogelenzang en Bennebroek. Wij zijn tegen de Duinpolderweg. Deze weg is niet nodig. Als het om infrastructuur gaat, zijn er andere oplossingen mogelijk. Oplossingen die effectiever en goedkoper zijn en bovendien beter voor milieu en natuur;
 6. Integriteit van bestuurders. Het is belangrijk dat wethouders en burgemeesters van onbesproken gedrag zijn. Hetzelfde geldt voor de top van het ambtenarenapparaat. Misstanden mogen niet worden benoemd. Alles wordt toegedekt. Er heerst een zwijgcultuur. Integriteit is een vloek in het gemeentehuis Bloemendaal. Op dit moment staat de VVD weer voor de achtste keer aan de absolute top van de partijen met de meeste integriteitsschandalen. We weten allemaal dat Bloemendaal wordt geregeerd door de VVD. De VVD bepaalt alles en vertelt zelfs de burgemeester wat hij wel of niet mag zeggen. Dit is een ongezonde situatie en willen een ander bestuur zonder VVD.
 7. Bescherming van privacy. Het is niet de bedoeling dat de privacy van inwoners op straat ligt. Het mag niet zo zijn dat als de gemeente een inwoners als een ‘lastpak’ beschouwt, deze inwoner in de media door de gemeente wordt zwartgemaakt.
 8. Recht op een fatsoenlijke klachtenprocedure. De klachtenprocedure kan beter. Als een wethouder zegt dat het ‘van de zotte is’ wanneer klachten worden ingediend, dan is duidelijk dat er iets grondig mis is op dat punt.
 9. Winkelstand: vertrekken winkeliers uit de dorpscentra? Dat is slecht voor de leefbaarheid en vitaliteit van de dorpskernen. Hoe zorgen wij dat de dorpskernen aantrekkelijk blijven?
 10. Onderhoud van openbaar groen: veel inwoners vinden het onderhoud van het openbaar groen, de parken en de plantenbakken, erg belangrijk. Sommige partijen zeggen dat de burgers het groen zelf maar moeten gaan onderhouden. Is dat realistisch of is dat een verkeerde bezuinigingsmaatregel?
 11. Niet elke snipper groen volbouwen: de dorpskernen moeten het weinige groen dat er nog is behouden. De gemeente kiest er telkens voor elk snippertje groen vol te bouwen en vooral de kernen Bennebroek, Vogelenzang en Bloemendaal zijn de klos. Bennebroek is er het slechtste aan toe. Deze kern krijgt binnenkort 300 woningen op het GGZ inGeest terrein. Veel te veel. Hart heeft als enige tegen dit plan gestemd.
 12. Wij zijn voor een verbod op vuurwerk en willen ons sterk maken voor een algeheel verbod in combinatie met een vuurwerkshow die centraal door de overheid wordt georganiseerd. 

De inwoners staan dus voor ons centraal. De overheid is er voor de burgers en niet andersom. Hart voor Bloemendaal wil bovendien een sociale partij zijn. Sociaal in de zin van: wij doen het samen. Voor mensen die echt niet mee kunnen doen is er een vangnet.

Hart voor Bloemendaal vindt ook dat de gemeente deskundigheid van burgers serieus moet nemen. Wij doen graag een beroep op u. Als u uw deskundigheid wilt inbrengen, dan bent u van harte welkom. Wij kunnen uw steun goed gebruiken. Op dit moment hebben diverse burgers hun hulp al aangeboden. Wij willen graag contact onderhouden met dorpsraden, verenigingen en stichtingen in de vijf dorpskernen van Bloemendaal. Tot slot is ons doel om lokale politiek weer toegankelijk te maken voor de burgers. Politiek is van ons allemaal. De kloof tussen overheid en burger moet dicht. Wij willen luisteren naar de inwoners van Bloemendaal, met oog voor uw omgeving en met open vizier.

Als u dat ook vindt, meldt u zich dan aan om lid te worden of donateur.

gezonde financiële huishouding is top prioriteit