Het logo van Hart voor Bloemendaal

Wat stelt ons logo voor? Het is een verwijzing naar het oude wapen van Bloemendaal. Dit stelt een ‘dokkenblad’ voor, of met andere woorden het blad van de waterlelie.’

Het wapen van Bloemendaal is een afgeleide van het wapen van de familie Tetrode. Deze familie voerde een wapen met drie zilveren dokkenbladen. Tetrode was een adellijke familie uit Haarlem met een jachtslot in de gemeente Bloemendaal. Overveen werd in de Middeleeuwen Tetrode of Tetterode genoemd naar de adellijke familie.

Wikipedia vermeldt hierover het volgende: De naam Tetterode is afgeleid van de Friese persoonsnaam Tet(te). Benamingen eindigend met “rode” verwezen naar het kappen of rooien van bomen. De naam Tetterode of Tetrode dateert waarschijnlijk uit de 13e eeuw, toen het bosgebied rond Bloemendaal ontgonnen werd.