Nieuws

Gerard Metselaar

In juni 2021 is Gerard Metselaar toegetreden tot de fractie. Gerard is een geweldige aanwinst voor Hart voor Bloemendaal. Iets over zijn achtergrond nu: Gerard heeft bedrijfseconomie gestudeerd. Na zijn studie heeft hij onder meer als verslaggever gewerkt voor NRC en in die periode heeft hij zich toegelegd op en gespecialiseerd in het grote onderwerp ‘Europa’. In de periode dat ...

Read More »

Sinterklaas spelen met geld van de inwoners

Over verkoop van gemeentelijk vastgoed door het college van B & W van Bloemendaal is regelmatig nieuws te melden. Zo hebben wij eerder op deze website de verkoop van de gymzaal in Bennebroek onder uw aandacht gebracht. Een gebouw dat in het centrum van Bennebroek voor de som van € 20.000 van de hand is gedaan door het college. Een ...

Read More »

Help, er brandt licht op zolder! Tel je wel mee als je niet in een villapark woont? Stichting Ons Bloemendaal pakt uit

Hart voor Bloemendaal heeft samen met GroenLinks en PvdA een voorstel ingediend om splitsingsmogelijkheden te verruimen in onze gemeente. Zie ons bericht op deze website van afgelopen week. Stichting ‘Ons Bloemendaal’ is mordicus tegen het voorstel. We besloten het gesprek hierover aan te gaan met de stichting. De drie fractievoorzitters zaten op 17 november jl. samen met drie bestuurders van ...

Read More »

Waarom splitsing van zeer grote villa’s een goed idee is

Hart voor Bloemendaal pleit al jaren voor verruiming van de splitsingsmogelijkheden van zeer grote villa’s en landhuizen in Bloemendaal. We dienden al diverse keren moties in over dit onderwerp en afgelopen zomer (2021) ook een initiatiefvoorstel dat het toen nét niet haalde omdat D66 dat niet wilde. Nu lijkt de tijd rijp voor verandering. Samen met o.a. GroenLinks dienen wij ...

Read More »

Geestelijke armoe

Lezen is een belangrijk onderdeel van het leven van velen, zowel kinderen, de jeugd, volwassenen en ouderen. De overheid is verantwoordelijk voor veel. Niet alleen voor het innen van de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing, maar ook voor publieke waarden zoals: veiligheid, mobiliteit, jeugdzorg, thuiszorg, huisvesting statushouders. Er zijn naast deze vanzelfsprekende overheidstaken ook waarden waarvan het belang dieper ...

Read More »

Wat brengt 2022? ‘De bevrijding komt niet van buiten!’

De begroting is beleidsarm. Vanaf 2023 zal sprake zijn van een structureel begrotingstekort. Donkere wolken boven ons hoofd en daar zijn we bezorgd over. Maar voor 2022 lijkt het huiswerk zo op het eerste gezicht op orde. Schijn bedriegt. Want ook nu staat de gemeente voor grote uitdagingen en als we eerlijk zijn komt het gevaar dit keer vooral van ...

Read More »

Onze verkiezingsleus

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen was ons motto ‘Open en eerlijk’. Misschien herinnert u het zich nog? Dat waren de verkiezingen in 2018. In maart 2022 zijn er weer nieuwe gemeenteraadsverkiezingen en wij zijn heel benieuwd naar de uitslag. Maar het is nog niet zo ver. Momenteel zijn we druk bezig met de kandidatenlijst. Vanzelfsprekend is elke vorm van hulp van ...

Read More »

Natuurlijk vertrouwd

Het strandwallenlandschap is ons natuurlijk vertrouwd. Maar het dreigt te verdwijnen en dat voelt unheimisch want wat is de werkelijke reden achter de plannen van de provincie NH? Een vraag die met recht gesteld wordt door veel inwoners. Vandaag sprak onze fractievoorzitter Roos in voor de commissie natuur in het provinciehuis aan de Dreef over wat de visie die betrekking ...

Read More »

Bloemendaal opheffen is een fatale vergissing

De afgelopen jaren is met enige regelmaat in de gemeenteraad een discussie gevoerd over het al dan niet opheffen van de gemeente Bloemendaal. Diverse raadsleden en fracties willen aankoersen op een fusie of gemeentelijke herindeling. Ons standpunt hierover is duidelijk: wij willen absoluut niet dat Bloemendaal wordt opgeheven. Hieronder vindt u de beweegredenen uiteengezet door fractievoorzitter Roos in een brief ...

Read More »

Behoud weidegebied Vogelenzang-Aerdenhout

De provincie heeft plannen om gronden te verkrijgen in het weidegebied dat ligt tussen Aerdenhout en Vogelenzang. Het doel is van die weidegronden natuur te maken. Wij schreven hier al eerder over op de website en zijn tegen deze plannen. De weidegronden maken wat ons betreft deel uit van eeuwenoud cultuurhistorisch erfgoed. Zie ons filmpje over de spandoeken die momenteel ...

Read More »