Voorstel woningsplitsing wordt door VVD getorpedeerd

Voorstel woningsplitsing wordt door VVD getorpedeerd

In de media hebt u misschien de afgelopen periode gelezen over ons initiatiefvoorstel om het splitsen van woningen mogelijk te maken in de gemeente Bloemendaal. Bron: Haarlems Dagblad 24 juni 2021 toen Hart voor Bloemendaal het eerste initiatiefvoorstel indiende....
Wat hebben we opgestoken op 23 mei?

Wat hebben we opgestoken op 23 mei?

Het was een bijzonder waardevolle avond in het gemeentehuis op 23 mei jl. Hart voor Bloemendaal had diverse sprekers uitgenodigd om achtergrondinformatie te verstrekken over de situatie in de duinzoom en dan vooral over de extreem hoge grondwaterstand en de gevolgen...
Wensnatuur beschadigt het duingebied

Wensnatuur beschadigt het duingebied

De Andere Krant brengt het nieuws over de grondwateroverlast en de gevolgen die dat heeft voor de mensen die wonen in de binnenduinrand. Hieronder publiceren wij de voorpagina en het uitgebreide redactionele artikel. De wanhoop van mensen die getroffen zijn door de...
Second opinion Grondwateroverlast

Second opinion Grondwateroverlast

Het is ons gelukt!  Hart voor Bloemendaal heeft samen met de VVD aangedrongen op een second opinion naar de oorzaken van de extreem hoge grondwaterstand in de gemeente. Bewoners zijn zwaar getroffen doordat het grondwater de huizen binnendringt. De schade die dit...