Bestuur

Het bestuur van Hart voor Bloemendaal bestaat uit: Peter Roos, Remko Oexeman en Marielys Roos.

Peter Roos_Bestuurslid Hart voor Bloemendaal

Peter Roos: bestuurder, voorzitter

Peter Roos is in het dagelijks leven KNO-arts in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Een prachtig ziekenhuis en belangrijk brandwondencentrum. Een praktisch ingesteld man, wars van onnodige formaliteiten en wollig taalgebruik.

Peter vindt dat de werksfeer in de gemeente Bloemendaal te wensen overlaat. Het gebrek aan onderlinge loyaliteit en collegialiteit vindt hij onbegrijpelijk. Als dat in een ziekenhuis gebeurt, dan kan dat grote gevolgen hebben voor de patiënt. Samenwerken in teamverband is een must en daarbij hoort ook respect voor de vakgenoten en voor de mensen die het allemaal mogelijk maken op de werkvloer. Alles in het belang van de patiënt.

De wijze waarop de gemeente opereert laat regelmatig het tegendeel zien.  Zijn kijk op en kennis over hoe organisaties het beste functioneren, d.w.z. het beste in de mens naar voren halen, brengt hij met zich mee als bestuurder van Hart voor Bloemendaal. Bovendien is hij vanuit zijn vakgebied goed op de hoogte van de zorg. Zeer belangrijk voor gemeenten die moeten dealen met de gevolgen van de decentralisatie.

Remko_Oexeman_Bestuur Hart voor Bloemendaal

Remco Oexeman: bestuurder, vice-voorzitter en adviseur

Remko Oexeman woont in Heemstede. Zijn belangstelling gaat onder meer uit naar een goede ruimtelijke ordening waarbij het behoud van kwaliteit en versterking van groene structuren op zijn aandacht kan rekenen. Oexeman is tevens voorzitter van de Stichting Bescherming Erfgoed Zuid-Kennemerland en al veel jaren betrokken bij het behoud van het cultureel en natuurlijk erfgoed in de regio. Hij kent vanuit die rol ook medebestuurslid Marielys Roos, die fractievoorzitter is van Hart voor Bloemendaal. De lange geschiedenis die zij met elkaar delen waar het betreft het beschermen van wat kwetsbaar is in deze regio, is de reden geweest om toe te treden tot het bestuur van Hart voor Bloemendaal.

De overige bestuurder is Marielys Roos, penningmeester en fractievoorzitter van Hart voor Bloemendaal.