Marielys Roos

Gerard Metselaar

Marsil Driessen-Yousef

Mike Barnhoorn

Adri Bakker

Mijn hart klopt voor onze inwoners,

want wij moeten hun zorgen serieus nemen.

Bloemendaler in hart en nieren,

ben ik vóór behoud van het dorpse karakter

Noem me idealistisch,

maar normen en waarden zijn voor mij belangrijk.

Van regisseren en controleren

naar faciliteren en mogelijk maken

Politiek begint met goed luisteren

Onze trambrug staat symbool voor verbinding

Nieuws

AGENDA

Hebt u een probleem of wilt u iets bespreken met de gemeenteraad, dan kunt u komen inspreken in de commissievergaderingen in het gemeentehuis. De vergaderingen starten om 20.00 uur. Inspreken is meteen aan het begin van de avond. U krijgt 3 minuten de tijd van de voorzitter om uw verhaal te doen. Wij zien u graag. Meldt u dat via de mail aan GriffieBloemendaal@bloemendaal.nl en laat uw gegevens achter zodat de griffier u kan bereiken.
De eerstvolgende commissievergaderingen zijn:

31 oktober, 20.00 uur: Commissie grondgebied

1 november, 20:00 uur: Commissie samenleving

Over Hart voor Bloemendaal

In 2014 kwamen wij voor het eerst in de gemeenteraad. Wij zijn een lokale partij met een warm hart voor onze vijf dorpen en hun inwoners. Bloemendaal is een fantastische gemeente: mooi, groen en rustig. Maar als het aan het college ligt, worden de dorpskernen steeds verder volgebouwd. Wij willen grenzen stellen aan groei. Het kan niet zo zijn dat elk plekje dat nu nog groen is op den duur verdwijnt. Kwaliteit van de leefomgeving staat voor ons voorop. Behoud van het dorpse karakter en bescherming van de natuur ook. Wij vinden dat de gemeente daar onvoldoende oog voor heeft. Als voorbeeld noemen wij Park Vogelenzang in Bennebroek: in plaats van 250 woningen komen daar straks 353 woningen, in strijd met de afspraak! Wij vinden dat de gemeente ontwikkelaars moet houden aan het bestemmingsplan. Verder willen wij maatschappelijke voorzieningen zoals de bieb en de muziekschool behouden. En natuurlijk zijn wij voor degelijk financieel beleid. Dat betekent geen onnodige uitgaven doen en alles netjes en openbaar verantwoorden. Dus geen geheime transacties meer zoals de € 750.000-deal Elswoutshoek. Alles moet Open en Eerlijk. Dat is waar wij voor staan. Laten we vooral zuinig zijn op wat we hebben: mooie dorpen waarin de mensen elkaar nog gedag zeggen en waar het heerlijk wonen is.

De kandidaten van Hart voor Bloemendaal

1. Marielys Roos

1. Marielys Roos

Fractievoorzitter, Bennebroek

Politiek betekent luisteren, leren, praten, beslissen. Luisteren naar wat onze inwoners bezighoudt is voor mij een belangrijk aspect van politiek.

2. Gerard Metselaar

2. Gerard Metselaar

Bloemendaal

Voor mij geldt het principe ‘genade voor recht’. Ik ben tegen het rigide toepassen van regeltjes. Rechtvaardigheid is alles.

3. Marsil Driessen-Yousef

3. Marsil Driessen-Yousef

Bennebroek

Normen en waarden zijn voor mij belangrijk. Dat is voor mij heel concreet. Je zorgt voor anderen die hulp nodig hebben.

4. Mike Barnhoorn

4. Mike Barnhoorn

Bennebroek

Alleen op inhoud kunnen wij afgewogen keuzes maken. Lokaal betrokken, herkenbaar en onafhankelijk van landelijke machtspolitiek.

5. Adri Bakker

5. Adri Bakker

Bennebroek

Voor inwoners is de gemeente vaak een brug te ver. Ik wil graag die brug slaan naar een toegankelijk gemeentebestuur.