• De Reek in Bennebroek

  • Leidsevaart Vogelenzang/Bennebroek

  • Kerkepad Vogelenzang

  • Kerk op terrein GGZ inGeest Bennebroek

  • Lucia Klooster, oude kern Bennebroek

  • Moet hier de Duinpolderweg komen? Nee, dat nooit

  • Fleurage in Bloemendaal

  • Halve Maantje in Bloemendaal

  • Dienstwoningen Elswoutshoek in Overveen

  • Haringbuys in Aerdenhout

  • Kennemerduinen

Nieuws

Zitting wrakingskamer in strafproces Roos

Raadslid Roos van de fractie Hart voor Bloemendaal wordt strafrechtelijk vervolgd omdat zij de geheimhouding zou hebben geschonden, wat zij gemotiveerd en stellig ontkent. De verdediging heeft voor de zitting bij het hof nieuwe stukken ingebracht en opnieuw verzoeken ingediend tot het horen van getuigen. Het hof heeft in regie ...

Read More »

Begroting 2019, wat staat u te wachten, wat kunnen wij verwachten?

Afgelopen week werd de begroting 2019 behandeld in de gemeenteraad. De financiele positie van de gemeente is zorgwekkend. De schuldpositie loopt in rap tempo op.  Het college (VVD, CDA en D66) hebben niettemin een hoog ambitieniveau, maar de vraag is of dit verstandig is. Want  het geld is er niet. ...

Read More »

Waar komt de brandweerkazerne in Bennebroek?

In de oude kern van Bennebroek, achter het St Lucia klooster, staat de brandweerkazerne. Het collegeprogramma dat afgelopen maand werd gepresenteerd aan de raad, vermeldt hierover het volgende: Verplaatsing en nieuwbouw brandweerpost Bennebroek De vrijwillige brandweer Bennebroek is nu gevestigd in het gebouw van de voormalige gemeentewerf, waarvan de technische ...

Read More »

Het nieuws: Duinpolderweg

Gisterenavond heeft de heer Wijkhuijsen, wethouder in Bloemendaal, een mededeling gedaan. Hij vertelde dat de Haarlemmermeer enorme druk heeft uitgeoefend op gedeputeerde staten van NH. Deze gemeente wilde dat voor de gemeenteraadsverkiezingen in november 2018 sprake was van een voldongen feit zodat de Duinpolderweg geen rol meer zou kunnen spelen ...

Read More »

Archief

Vaarwel Rob Toornend!

Rob Toornend: een heer van stand: ‘Een heer van stand’ ‘…strooit graag een glimlach om zich heen. Hoe hevig de baren ook beuken op zijn dapper zelfvertrouwen, hij laat zich niet ontberen; zijn zonnig humeur gaat niet teloor.’ Op 21 september jl is ir. Robert Adriaan Toornend c.i. Ridder in ...

Read More »