• De Reek in Bennebroek

  • Leidsevaart Vogelenzang/Bennebroek

  • Kerkepad Vogelenzang

  • Kerk op terrein GGZ inGeest Bennebroek

  • Lucia Klooster, oude kern Bennebroek

  • Moet hier de Duinpolderweg komen? Nee, dat nooit

  • Fleurage in Bloemendaal

  • Halve Maantje in Bloemendaal

  • Dienstwoningen Elswoutshoek in Overveen

  • Haringbuys in Aerdenhout

  • Kennemerduinen

Nieuws

Blekersveld ontspoord

Naar aanleiding van alle commotie en de door de wethouder aangekondigde snoeiwerkzaamheden, vroegen wij de raad om ons te steunen voor het bijeenroepen van een extra raadsvergadering op maandag 19 oktober jl om 10.00 uur. Ivm de Corona maatregelen was ons voorstel de vergadering digitaal te laten plaatsvinden. Voor het ...

Read More »

#Bloemendaalisvanons

Bloemendaal is van ons? Wat is dat nu voor gekkigheid. Bloemendaal is van en voor alle inwoners. Waarom komen we hier dan mee? Dat gaan we uitleggen. Sinds D66 het verkiezingsprogramma de ether in heeft geslingerd zijn we benauwd. Daar staat nl expliciet in dat gemeenten met problemen opgeheven moeten ...

Read More »

Over Caprera, Vitaal Vogelenzang en andere politieke zaken

Begin september was het reces voorbij en moesten we ons weer storten op de vergadercyclus. Wat is er allemaal gebeurd? We blikken terug op de afgelopen maand en vertellen u over de belangrijkste door ons ingenomen politieke standpunten. Hart voor Bloemendaal stemde niet in, zie hierna. Over de Regionale Energie ...

Read More »

Overal windmolens en zonnepanelen, de Regionale Energie Strategie (RES)

De concept Regionale Energie Strategie (#RES) werd afgelopen dinsdag 8 september 2020 besproken in de gemeenteraad. Terwijl de grote landelijke partijen hun goedkeuring uitspraken en merendeels tevreden waren over de RES, verzetten wij ons hevig tegen de plannen om de regio vol te zetten met windmolens, zonnepanelen en gebruik te ...

Read More »

Archief

Blekersveld en de leugens van de wethouder

Het college is vast van plan op Blekersveld in Overveen voor het einde van 2020 zo’n 30 tijdelijke woningen te plaatsen i.v.m. de huisvesting van statushouders. Dit zonder inspraak van omwonenden. D.w.z.: inspraak is in dit project min of meer gedegradeerd tot aanhoren. Een echt participatietraject zoals dat bij alle ...

Read More »