Het geduld is op

Het geduld is op

Dit is het bericht dat inwoners vandaag (20 feb 2024) krijgen van de gemeente op de melding van hun klacht (in ‘uw zaak ‘) over grondwater dat hun huizen binnendringt: Het is inderdaad en zeer vervelende situatie momenteel. Ik zal proberen de situatie kort uit te...
Hoge grondwaterstand bezorgt de inwoners hoofdpijn

Hoge grondwaterstand bezorgt de inwoners hoofdpijn

Op 1 februari 2024 dienden wij onze motie in over grondwateroverlast in Bloemendaal. U kunt de behandeling van deze motie in de raad terugzien via de bandopname: behandeling motie grondwateroverlast in Bloemendaal Klik op de foto’s voor een vergroting: De...
Waterstress bij inwoners in Bloemendaal

Waterstress bij inwoners in Bloemendaal

Afgelopen dinsdag 16 januari 2024 kwamen twee insprekers hun verhaal doen in de commissie grondgebied. De wateroverlast is in sommige delen van de gemeente enorm. Ondergelopen kelders, pompen die dag en nacht aanstaan en dit is voor het eerst in de geschiedenis....
Bispinckpark blijft groen

Bispinckpark blijft groen

Op 30 november jl. heeft de gemeenteraad gestemd over het plan van het college van B&W om Bispinckpark Noord en Zuid in Bloemendaal-Dorp vol te bouwen. Dit plan heeft het gelukkig niet gered. Wij zijn opgelucht. Voor Noord zijn wij van mening dat daar sowieso niet...