Hoe nu verder met het bouwplan Willinklaan 2?

Hoe nu verder met het bouwplan Willinklaan 2?

Wat hebben wij gedaan de afgelopen weken?  Wij dienden een motie in waarin we de wethouder vroegen het bouwplan af te keuren;  en een initiatiefvoorstel voor een beschermd dorpsgezicht. Met het initiatiefvoorstel wilden wij aandacht vragen voor de bijzonder...
Bouwplan Tetterodeweg 8-10 in Overveen

Bouwplan Tetterodeweg 8-10 in Overveen

De gemeenteraad zal op 2 februari de ontwikkelvisie Tetterodeweg 8-10 vaststellen. Dit is een bouwplan langs het spoor in Overveen voor 30 woningen van 30 tot 60 m2. De maximale bouwhoogte bedraagt 10 meter en de goothoogte 8 meter. Het college van B&W heeft...
Open en eerlijk het gesprek met onze burgemeester

Open en eerlijk het gesprek met onze burgemeester

PERSVERKLARING Op maandag 23 januari om 10.00 uur werd de vergadering door burgemeester Elbert Roest geopend en direct weer gesloten omdat het vereiste ‘quorum’ ontbrak. Aanwezig waren slechts de raadsleden van Hart voor Bloemendaal en Zelfstandig Bloemendaal.  Deze...
Bescherm het oude strandwallenlandschap

Bescherm het oude strandwallenlandschap

Hart voor Bloemendaal wil de binnenduinrand en het unieke en waardevolle oude strandwallenlandschap in de gehele gemeente veel beter beschermen. De afgelopen 8 jaar dat wij actief zijn in de gemeentepolitiek hebben we gemerkt tot ons grote verdriet dat het college en...
Het Duin in Bennebroek

Het Duin in Bennebroek

Bent u ook geïnteresseerd in de geschiedenis van de gemeente? Ligt de waarde van het cultuurhistorisch en natuurlijk erfgoed u na aan het hart? Dat geldt zeker voor onze fractie. Hart voor Bloemendaal vindt dat de buurt ‘Het Duin’ in Bennebroek beter beschermd moet...