Dit is waar wij al tijden voor waarschuwen: fietsers kunnen niet meer door de duinen naar het strand. Dat kan alleen nog maar via de Zeeweg. Het Haarlems Dagblad besteedde hieraan een groot artikel op 19 maart 2024.

Bron: Haarlems Dagblad

Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland ligt op het grondgebied van de gemeente Bloemendaal, Velsen en Zandvoort. Bezoekers worden momenteel actief geweerd. Recreanten zijn niet meer welkom. Dit blijkt ook uit borden en spandoeken van PWN. Wie zich buiten de paden begeeft loopt het risico een forse boete te krijgen.

Zo langzamerhand heeft PWN de totale heerschappij over onze duinen.

Bloemendaal aan Zee heet voortaan Bloemendaal onder PWN.

Hart voor Bloemendaal zegt: PWN moet terug in z’n hok.

We vragen ons ook af of wethouder Henk Wijkhuisen wel voldoende de belangen van onze inwoners vertegenwoordigt in het NPZK. Onze wethouder heeft diverse ‘petten’ op:

De wethouder zit in het bestuur van het NPZK;

Daarnaast zit de wethouder in Stichting Ondersteuning Overlegorgaan. Deze stichting ondersteunt het bestuur in het vaststellen en uitvoeren van beheer- en ontwikkelplannen;

Tenslotte vertegenwoordigt de wethouder de gemeente Bloemendaal.

Dat zijn drie functies waarbij sprake kan zijn van tegenstrijdige belangen. Het belang van het NPZK valt niet altijd samen met het belang van Bloemendaal. Vernatting van de duinen past in de strategie van ecologen van NPZK. Natuurbeheerders zijn misschien content dat de fietsers wegblijven want dat is goed voor de natuur. Maar voor de inwoners van Bloemendaal is dit slecht nieuws. Zij zitten met ondergelopen kelders, waterschade, gezondheidsschade, en voor talloze recreanten is het Nationaal Park onbegaanbaar terrein geworden.

Wij kunnen ons voorstellen dat het verstandig is om een functiescheiding aan te brengen en nog eens heel kritisch te kijken hoe de belangen van Bloemendaal en van onze inwoners en onze duinen het meest effectief kunnen worden behartigd. Want zoals het nu gaat, gaat het niet.

Zie voor een overzicht van de structuur en de belangen in en van het NPZK het volgende overzicht:

Daarnaast hebben wij de volgende vragen gesteld aan het college:

Wanneer vergadert het bestuur van het NPZK zodat wij daar kunnen gaan inspreken;

De bestuur verslagen van het NPZK;

Wat doet de gemeente om te zorgen dat de fietspaden door de duinen weer bereikbaar zijn?

Een kopie van de overdrachtsakte. Rond 1997 heeft de gemeente Bloemendaal de grond overgedragen voor EUR 1 en wij zijn benieuwd naar de afspraken die toen zijn gemaakt. Want het kan niet zo zijn dat PWN de dienst uitmaakt en Bloemendaal niets te zeggen heeft.

Marielys Roos

Fractievoorzitter Hart voor Bloemendaal

Laatste nieuws: