Nieuws

Persverklaring: deal or no deal!

De voorzitter van de commissie bestuur en middelen, Rolf Harder (VVD) heeft zojuist laten weten dat er vanavond geheim wordt vergaderd over de jaarrekening i.v.m. het feit dat de financiële uitkomst van de mediation ter sprake komt en dit niet in het openbaar mag gebeuren. Tot nu toe is er geen goedkeurende accountantsverklaring (1 juli 2021, 14:45 uur). Ik zal ...

Read More »

Dubieus spel

‘Het is publiek geld en daarom hebben de inwoners er gewoon zonder meer recht op te weten wat er met hun geld gebeurt’ aldus Marielys Roos in gesprek met Haarlem105. De Slewe-deal is geheim verklaard door het college. Wethouder Nico Heijink wil niet bekend maken wat de deal inhoudt i.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Fractievoorzitter Roos zegt dat de geheimhouding ...

Read More »

Uw geld, onze zorg!

De afgelopen periode heeft Hart voor Bloemendaal hard gewerkt. Wij brengen u op de hoogte van onze activiteiten en beginnen met onze bevindingen mbt de jaarrekening 2020. Dit is een zeer actueel onderwerp want in juli 2021 moet de jaarrekening over 2020 worden vastgesteld door de gemeenteraad. Het jaarresultaat 2020 is positief en dat is mooi. Echter…geeft deze jaarrekening wel ...

Read More »

Ons initiatiefvoorstel voor een verbeterde landgoederennota

Onlangs diende Hart voor Bloemendaal een #initiatiefvoorstel in tot wijziging van de #landgoederennota uit 2016. De motivering is: (1) dat de huidige landgoederennota positieve ontwikkelingen op landgoederen in Bloemendaal tegenhoudt. Zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van Duinlust waar de eigenaar een fraai plan heeft uitgewerkt voor het hoofdgebouw. Hierin zouden bijv. enkele appartementen komen en het oude koetshuis zou worden opgeknapt ...

Read More »

Biomassaverbranding

Op 10 juni 2021 diende Hart voor Bloemendaal een motie in tegen biomassaverbranding van bomen. Wij zijn fel gekant tegen #biomassacentrales en willen de bomen en de bossen beschermen. Bomen zijn de longen van de aarde. Zij zijn onmisbaar voor alles wat leeft. Het is diep treurig, maar onze motie werd weggestemd. De partijen die zich hebben uitgesproken vóór het ...

Read More »

‘Op Elswout is wel wat mogelijk…’

Hart voor Bloemendaal heeft wethouder De Roy diverse keren gevraagd naar de achterliggende stukken mbt het muziekfestival op Elswout. Nimmer hebben wij iets ontvangen van haar. Het college hield de kaken stijf op elkaar. Nu blijkt dus heel duidelijk dat dit college geen enkele passie heeft, geen enkel respect voor natuur en erfgoed. Als wij de stukken lezen, dan bekruipt ...

Read More »

Behoud en bescherming van bomen in Bloemendaal

Op 3 juni 2021 wordt de nieuwe APV vastgesteld. Onze partij dient een amendement in omdat het bomenbeleid wordt geschrapt en als gevolg daarvan verdwijnen enkele belangrijke bepalingen uit de APV. Hart voor Bloemendaal zal de verkiezingen van 2022 ingaan als partij die streeft naar behoud van het groene karakter van Bloemendaal, behoud van de natuur en bescherming van de ...

Read More »

Waar komen de windturbines?

Op 18 mei as staat een zeer belangrijk onderwerp op de agenda van de commissie, nl de Regionale Energie Strategie, ofwel de RES 1.0. Het besluit dat aan de raad wordt voorgelegd luidt als volgt: Besluit: In te stemmen met de RES 1.0 NHZ als resultaat uit het regionale proces. Met als belangrijkste punten: a) De ambitie van de regio ...

Read More »