Nieuws

Opnieuw verkoop van vastgoed door gemeente

Opnieuw wordt door de gemeente Bloemendaal vastgoed verkocht. Voor onze partij betekent dit opletten. Sinds de verkoop van de gymzaal, het pannenkoekenhuisje, het gemeentehuis in Bennebroek maar ook de verkoop van de Linnaeushof zijn we zeer alert. Al wil dat niet zeggen dat de rest van de gemeenteraad diezelfde belangstelling aan de dag legt. Integendeel. Het college kan rustig zijn ...

Read More »

‘Opstandelingen’ en waarom zwijgt burgemeester Elbert Roest?

Binnenkort zal BNNVARA een aflevering besteden aan de verwikkelingen en intriges binnen het gemeentebestuur van Bloemendaal. Is er iets mis met de politieke cultuur in Bloemendaal? Waar ging het fout? En waarom worden problemen niet opgelost? Natuurlijk is burgemeester Elbert Roest de meest aangewezen persoon om in dit programma zijn visie te delen met de inwoners van Bloemendaal en met ...

Read More »

Gevalletje ‘niets aan de hand’

Het is intussen algemeen bekend: het college van Bloemendaal verkocht ondanks alle ophef hierover de gymzaal in Bennebroek voor EUR 20.000 in januari 2019. Wat bezielde het college deze deal te sluiten, wetende dat vastgoed in de gemeente Bloemendaal aanzienlijk meer waard is dan die armzalige som van EUR 20.000 die de gemeente voor lief nam? Waarom werd er door ...

Read More »

Slikken of stikken?

Hieronder plaatsen wij integraal het commentaar van hoogleraar Douwe Jan Elzinga over de RES en de manier waarop gemeenteraden volledig buiten spel zijn en worden gezet. Dwang van bovenaf opgelegd zonder enig debat en zonder mandaat is het zoveelste bewijs van ontbreken van democratische legitimiteit. Wij zijn er klaar mee dat de regio in samenwerking met het college van burgemeester ...

Read More »

Help! Wie heeft ons iets gevraagd?

Het college heeft zonder ook maar iemand te consulteren de volgende besluiten genomen, zie hierna onder 004 en 005. Het optuigen van het Nederlandse klimaatbeleid is wat Hart voor Bloemendaal betreft nu zeker niet aan de orde. Nederland zal de miljarden dringend nodig hebben om de lasten van de crisis die het gevolg is van Covid-19 nog enigszins het hoofd ...

Read More »

Hoe bezorg je een raadslid een strafblad?

Deze week stond in de Besluitenlijst dat het college een verzoek tot opheffing van de geheimhouding op twee e-mails uit 2014 heeft afgewezen (zie besluitenlijst hieronder 003). Waar gaat dit over en wat is het belang voor openbaar bestuur in Bloemendaal? Hierover schrijft raadslid Roos het volgende. Zoals u misschien weet ben ik betrokken in een strafproces dat inmiddels al ...

Read More »

Digitale raadsvergadering: hoe werkt dat?

Digitaal vergaderen, hoe doe je dat? Het lijkt simpel. Het is immers dagelijkse praktijk in de huidige crisis. Miljoenen mensen werken van huis uit en vergaderen via digitale kanalen. Het kan. Het werkt. Maar niet in de politiek. Dan is het een drama. Want het uitwisselen van politieke ideeën en standpunten, het elkaar bevragen en overtuigen is volstrekt onmogelijk. Juist ...

Read More »

‘De gemeente wil sterk zijn en blijven’…

Het college heeft ingezet op een ‘kerntakendiscussie’. Wat is het doel en wat vindt onze partij hiervan? Het antwoord van de gemeente: ‘Bloemendaal wil sterk zijn en blijven voor taken waar de gemeente de aangewezen partij is, andere (plus) taken worden anders georganiseerd of afgebouwd’. Sterk zijn en blijven. Dat klinkt mooi. Maar wat moeten we hier nu precies onder ...

Read More »

Uitstel: spoedhuisvesting statushouders

Vandaag maakte het college bekend extra tijd nodig te hebben. In de raadsvergadering van 12 maart jl kreeg het college de opdracht van de raad te komen met een alternatief voorstel spoedhuisvesting statushouders. Er was vanuit de bevolking groot verzet gerezen tegen huisvesting van statushouders in flex-woningen (ook wel ‘containerwoningen’ genoemd welk begrip uiteraard een negatieve connotatie heeft maar volgens ...

Read More »