Nieuws

Jacht nabij een school?

‘Een schiettent in het bos waar je op wilde dieren kan schieten. In onderstaand filmpje reageren mensen vol ongeloof en lopen ze hoofdschuddend door. Ze kunnen niet begrijpen dat je dieren voor de lol dood zou willen schieten. Maar het mag gewoon in Nederland: jagen voor het plezier! Weliswaar met een jagersbrevet op zak, maar vervolgens hoef je geen goede reden ...

Read More »

Een motie over de verplaatsing van de bushalte in Bennebroek

Op donderdag 11 maart as vergadert de gemeenteraad. De verplaatsing van de bushalte van de Bennebroekerlaan naar de Rijksstraatweg ter hoogte van de Linnaeushof wordt niet aan de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring. Het college heeft het besluit immers zelf al genomen. En daarmee lijkt de kogel door de kerk. Echter, het besluit raakt veel inwoners van Bennebroek en Vogelenzang en ...

Read More »

En wat is uw mening? Over geld en andere zaken

Bushalte Rijksstraatweg: de bushalte op de hoek van de Rijksstraatweg- Bennebroekerlaan komt te vervallen. In plaats daarvan komt er een nieuwe bushalte ter hoogte van de Linnaeushof ongeveer 175 meter ten noorden van de huidige halte. Daar is meer ruimte, de halte voldoet aan de geldende normen en is straks ook toegankelijk voor minder validen. Veel voordelen dus. Er is ...

Read More »

‘Hulp bieden die bij een kind past’. Over de miljarden die omgaan in jeugdhulp

Jeugdhulp is het zorgenkind van veel gemeenten. Sinds de decentralisatie in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp maar de financiering hiervan blijkt onbeheersbaar. De gemeenten in Zuid-Kennemerland hebben daarom besloten voortaan alleen nog maar zaken te doen met maximaal drie consortia i.p.v. de bijna 200 zorgaanbieders nu. Dat lijkt op het eerste gezicht logisch. Het zal eenvoudiger zijn om met ...

Read More »

Gemeentelijke ombudsman of vrouw

Inwoners zijn betrokken bij hun eigen leefomgeving. Zodra sprake is van grote veranderingen, zoals de komst van een windmolenpark of de aanleg van een snelweg, zullen burgers van zich laten horen. Maar ook bij andere opgaven vinden inwoners de weg naar het gemeentebestuur. Wij vinden het belangrijk om de inbreng van burgers mee te nemen in de besluitvorming. Dat heet ...

Read More »

Sleetje glijden in Bloemendaal?

Op het moment dat we dit schrijven is er nog geen vlokje sneeuw gevallen, maar het vooruitzicht is dat er morgen een dik pak sneeuw gaat vallen in Bloemendaal. En wat is er leuker voor kinderen om heerlijk te kunnen sleeën? Hup, haal die sleetjes maar van de vliering, want die hebben daar de afgelopen jaren staan roesten. En ja, ...

Read More »

Bestemmingsplan Dennenheuvel 2020

Het bestemmingsplan Dennenheuvel Het bestemmingsplan Dennenheuvel Bloemendaal-Noord is besproken in de commissie Grondgebied van 14 januari jl. Het plan moet worden vastgesteld in de eerstvolgende raadsvergadering eind januari 2021. Hoewel wij niet tegen het bouwplan op het terrein van het voormalige klooster zijn, zullen we toch niet voor het plan stemmen. De belangrijkste redenen: We zijn er niet van overtuigd ...

Read More »

Het jaar 2020

Voor iedereen was 2020 een ongewoon jaar. Het Corona-virus heeft diepe sporen achtergelaten in de samenleving. En ondanks alle tegenslagen hebben mensen toch de kans gezien door te gaan met het dagelijks leven. De manier waarop de bevolking zich door het afgelopen jaar heen heeft geslagen vinden wij meer dan bewonderenswaardig. Ja, natuurlijk zijn er ook gebeurtenissen geweest die minder ...

Read More »

Containerwoningen in Bloemendaal

Containerwoningen. Toen wij dat woord gebruikten in de raadsvergadering van 17 december, ontlokte dat veel verontwaardigde reacties. Andre Burger van het CDA vroeg zich af wat wij precies bedoelden en de wethouder Susanne de Roy van Zuidewijn-Rive zat ons hoofdschuddend aan te kijken om vervolgens te ontkennen dat er op Blekersveld en op het terrein aan de Westelijke Randweg 1 ...

Read More »