Nieuws

Politieke gebeurtenissen in Bloemendaal

Wat is er allemaal gebeurd? Op de eerste plaats heeft de gemeenteraad de burgemeester een akkoord gegeven voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne in Bennebroek. De huidige kazerne is aan vervanging toe. Wij zijn dik tevreden dat de nieuwbouw plaatsvindt op de huidige locatie en niet op het parkeerterrein schuin voor de Hervormde Kerk (rijksmonument) aan de Binnenweg te ...

Read More »

Steun ons: geen verkoop Willinklaan 8 te Bennebroek

Op donderdag 28 mei as staat de verkoop van Willinklaan 8 te Bennebroek op de agenda van de raadsvergadering, agendapunt 7. Wij zijn niet voor de verkoop van de grond door de gemeente. Het idee is dit te verkopen aan een financiele instelling voor € 500.000. Op deze opbrengst dient echter € 150.000 in mindering te komen omdat de jaarlijkse ...

Read More »

Brandweerkazerne Bennebroek

De bouw van een nieuwe #brandweerkazerne staat voor de komende raadsvergadering op de agenda. Niet alle fracties stonden achter de geplande uitgaven van EUR 2,75 miljoen en de burgemeester kreeg veel vragen. Alleen D66, VDB en ZB leken zich in beginsel te kunnen verenigen met de uitgaven. Dit vanuit de gedachte dat deze uitgave noodzakelijk is enerzijds en het feit ...

Read More »

Westelijke Randweg 1

Op 19 mei 2020 vergadert de commissie Samenleving opnieuw over de plannen van het college de achterstand in huisvesting van statushouders op te lossen door hoogbouw aan de Westelijke Randweg 1. Wij zijn tegen deze ontwikkeling omdat een goede ruimtelijke onderbouwing ontbreekt. Bovendien is geen sprake van draagvlak. In het raadsbesluit dat eerder werd aangenomen staat onder meer dat: nader ...

Read More »

Voor de naamlozen en de kiezers-zonder-stem

Het plan van het college om de achterstand in huisvesting van statushouders met gezwinde spoed in te lopen door deze woningzoekenden onder te brengen in nieuwe hoogbouw langs de Randweg (Randweg 1 tussen Kennemerpark, spoor en snelweg), is bij ons slecht gevallen. De bedoeling is dat er twee hoge complexen komen met ruimte voor meer dan honderd jongeren en alleenstaande ...

Read More »

Opnieuw verkoop van vastgoed door gemeente

Opnieuw wordt door de gemeente Bloemendaal vastgoed verkocht. Voor onze partij betekent dit opletten. Sinds de verkoop van de gymzaal, het pannenkoekenhuisje, het gemeentehuis in Bennebroek maar ook de verkoop van de Linnaeushof zijn we zeer alert. Al wil dat niet zeggen dat de rest van de gemeenteraad diezelfde belangstelling aan de dag legt. Integendeel. Het college kan rustig zijn ...

Read More »

‘Opstandelingen’ en waarom zwijgt burgemeester Elbert Roest?

Binnenkort zal BNNVARA een aflevering besteden aan de verwikkelingen en intriges binnen het gemeentebestuur van Bloemendaal. Is er iets mis met de politieke cultuur in Bloemendaal? Waar ging het fout? En waarom worden problemen niet opgelost? Natuurlijk is burgemeester Elbert Roest de meest aangewezen persoon om in dit programma zijn visie te delen met de inwoners van Bloemendaal en met ...

Read More »

Gevalletje ‘niets aan de hand’

Het is intussen algemeen bekend: het college van Bloemendaal verkocht ondanks alle ophef hierover de gymzaal in Bennebroek voor EUR 20.000 in januari 2019. Wat bezielde het college deze deal te sluiten, wetende dat vastgoed in de gemeente Bloemendaal aanzienlijk meer waard is dan die armzalige som van EUR 20.000 die de gemeente voor lief nam? Waarom werd er door ...

Read More »

Slikken of stikken?

Hieronder plaatsen wij integraal het commentaar van hoogleraar Douwe Jan Elzinga over de RES en de manier waarop gemeenteraden volledig buiten spel zijn en worden gezet. Dwang van bovenaf opgelegd zonder enig debat en zonder mandaat is het zoveelste bewijs van ontbreken van democratische legitimiteit. Wij zijn er klaar mee dat de regio in samenwerking met het college van burgemeester ...

Read More »

Help! Wie heeft ons iets gevraagd?

Het college heeft zonder ook maar iemand te consulteren de volgende besluiten genomen, zie hierna onder 004 en 005. Het optuigen van het Nederlandse klimaatbeleid is wat Hart voor Bloemendaal betreft nu zeker niet aan de orde. Nederland zal de miljarden dringend nodig hebben om de lasten van de crisis die het gevolg is van Covid-19 nog enigszins het hoofd ...

Read More »