Nieuws

NHNieuws en onderzoek naar misstanden

De verkoop van gemeentelijk vastgoed door Bloemendaal. Dit keer in het nieuws gebracht door NHNieuws. We zijn vooral getroffen door deze passage in het artikel waarin de twee inwoners die een onderzoeksrapport schreven aan het woord zijn: De twee zien het als een kwalijke zaak dat er één gekozen fractie in de raad, die van Hart van Bloemendaal, door de ...

Read More »

Verkoop vastgoed door gemeente Bloemendaal

De verkoop van de voormalige gymzaal in Bennebroek: herinnert u zich dat nog? De gemeente Bloemendaal verkocht in 2018 het object dat midden in het historische centrum van Bennebroek ligt voor EUR 20.000. VVD-wethouder Heijink rechtvaardigde deze extreem lage verkoopprijs onder meer door de raad voor te houden dat: De fundering van het gebouw was gebrokenHet gebouw in bouwvallige staat ...

Read More »

Komt u ook op 5 januari?

Hierbij willen wij u een voorspoedig, gezond en gelukkig 2020 toewensen. Op 5 januari wordt de nieuwjaarsreceptie gehouden in Bennebroek. U bent van harte uitgenodigd te komen van 15.00 uur tot 17.00 uur bij de schaatsbaan van Winterwonderland in Bennebroek. BM Roest vraagt of u een rondje met hem wil schaatsen op 5 januari as in Bennebroek tussen 15 en ...

Read More »

Jaaroverzicht 2019

Onze fractie en het bestuur van Hart voor Bloemendaal wenst u een zalig kerstfeest en een gelukkig 2020! Het leek ons aardig u in deze laatste dagen van 2019 te informeren over datgene wat ons het afgelopen jaar heeft beziggehouden. Welke politieke standpunten namen wij in? Waar staat onze partij voor? Zonder volledig te willen zijn, noemen wij hieronder de ...

Read More »

How dare you!

Op 12 december 2019 werden in een geheim deel van de raadsvergadering de integriteitsmeldingen tegen de burgemeester afgehamerd. De leiding van de behandeling van de integriteitsmeldingen lag in handen van VVD wethouder en locoburgemeester Nico Heijink. Wat er in dat geheime deel van de vergadering werd verkondigd, weten wij niet. Onze fractie heeft voortijdig de zaal verlaten. De behandeling van ...

Read More »

Bloemenstede?

Er lijkt zich een grote verandering te voltrekken. Eentje die het zelfstandig voortbestaan van onze fraaie gemeente bedreigt. Dit bericht gaat over de ‘ambtelijke samenwerking Bloemendaal/Heemstede en onze analyse. De ambtelijke samenwerking tussen Bloemendaal en Heemstede stond afgelopen maand op de agenda. Mevrouw Atsma, gemeentesecretaris van Bloemendaal, koerst aan op een volledige ambtelijke samenwerking hetgeen op termijn onvermijdelijk een fusie ...

Read More »

Integis en burgemeester Roest

Vandaag een uitvoerige bijdrage. U bent wel iets gewend van ons, maar hier pakken we grondig uit. Dit bericht gaat nl ook over de toekomst van Bloemendaal. Wij schrijven u over ‘waarheidsvinding’ en over het recht op een ‘eerlijk proces’, over ‘schoon schip’ en de intenties van ons gemeentebestuur. Wij  koppelen dit aan het al dan niet voortzetten van het ...

Read More »

Onder de voet gelopen

Amsterdam en de #MRA. Daarover willen wij u informeren. En waarschuwen. Want Amsterdam knalt uit zijn voegen. Te veel toeristen. De stad wordt onleefbaar. Daar is iets op verzonnen: het rolkoffertjes legioen moet richting de kust. Dat heeft grote impact op de leefomgeving in onze gemeente. Wij zijn daar op tegen maar het College vinden wij zeker niet aan onze ...

Read More »

Waar staat deze gemeente?

Integriteit. Transparantie. Rekenschap en verantwoording afleggen. Het zijn onderwerpen die onze partij bezighouden in de gemeenteraad van Bloemendaal. De afgelopen maanden zijn er de nodige ontwikkelingen geweest die ons zorgen baren. Integriteitsmeldingen die betrekking hebben op de burgemeester worden intern afgehandeld door wethouder Heijink. Deze wethouder maakt integriteit tot een politiek issue. Hij wil de meldingen in een keer afdoen ...

Read More »

F1 en de particuliere verhuur van kamers

Tijdens de informatieavond in het gemeentehuis over de verwachte overlast als gevolg van het opschalen van het aantal treinen door Overveen richting Zandvoort, was door de wethouder een toezegging gedaan. De vragen en antwoorden van die avond zouden schriftelijk worden gepubliceerd samen met het verslag. Helaas is dat niet gebeurd. Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners serieus worden genomen ...

Read More »