Nieuws

Een constructieve oplossing voor de huisvesting van statushouders

De huisvesting van statushouders is momenteel een groot punt van discussie in de gemeenteraad. Hart is van mening dat de wethouder, c.q. het college veel te laat is geweest met het verstrekken van informatie over de achterstand. Dit was al lang bekend. Pas toen de provincie NH dreigde met een ‘indeplaatsstelling’ werd de alarmklok geluid. Vervolgens ging de wethouder op ...

Read More »

Cadeautje

’Op het moment dat iemand jarig is dan neem je een cadeautje mee. Zo ben ik dat gewend, al mijn hele leven…’ De burgemeester heeft besloten en daar heeft het college mee ingestemd, dat de gemeente Bloemendaal voortaan eigen representatieve chocolade tabletten gaat maken die vervolgens worden uitgedeeld. In de categorie leuke dingen voor de mensen. Er worden twee mallen ...

Read More »

DGP krijgt in alles carte blanche

De klachten over de organisatie van verkeer en het verminderen van overlast etc rond de DGP zijn niet van de lucht. Gisterenavond tijdens de commissievergadering lieten alleen D66 en VVD zich onbetuigd. De andere fracties waren toch in meerdere of mindere mate verontwaardigd over: De gebrekkige communicatie en ook het late tijdstipHet kaartmateriaal dat onvoldragen zou zijn (erkende de wethouder ...

Read More »

Duizenden woningen en Duinpolderweg

Een verontrustend bericht in de krant. De VVD gedeputeerde van Zuid-Holland weet van geen wijken. De Duinpolderweg moet en zal er komen als het aan hem ligt. Nu luidt het argument dat aan beide zijden van de Ringvaart duizenden woningen worden gebouwd. Hier moeten we even heel goed over nadenken: bedoelt de heer Vermeulen dat als de weg er eenmaal ...

Read More »

“Verantwoordelijkheid van meningsuiting”

De opvang statushouders houdt Bloemendalers stevig bezig. Het probleem is binnen het college niet harmonieus opgepakt. Terwijl wethouder De Roy eind vorig jaar van de provincie de uitdrukkelijke instructie had gekregen voor de statushouders die zijn toegewezen aan Bloemendaal woningen te verzorgen, kreeg zij van collega wethouder Heijink de kous op de kop. Zij had  locaties aangewezen voor het plaatsen ...

Read More »

Park Vogelenzang

Op 12 december 2019 stemde de gemeenteraad voor het bestemmingsplan Park Vogelenzang. Wij zijn er niet blij mee dat het plan is aangenomen. De bouwdichtheid benadert die van de Bloemenbuurt net iets ten noorden gelegen van Park Vogelenzang. Hoewel de Bloemenbuurt een heerlijke plek is om te wonen, is de bouwdichtheid hoog. Wij vinden dat die dichtheid niet zou mogen ...

Read More »

Eneco en oorlogsleed

De gemeente Bloemendaal verkoopt haar aandelen in Eneco aan het Japans consortium van Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power. Hart heeft tegen deze verkoop gestemd o.a. omdat het jaarlijks dividendinkomen een vaste bron van inkomsten was en onze partij vreest dat de gemeente het geld niet op de juiste wijze gaat besteden. Veel geld wordt uitgegeven aan nutteloze zaken. Potverteren ...

Read More »

Inwoners die moed tonen!

Vandaag een artikel in #Trouw: ‘Het openbaar bestuur heeft dwarsliggers hard nodig’. In dit opiniërend stuk staat de volgende passage: ‘Vierde macht. Waarom ligt het accepteren van tegenspraak zo moeilijk? Allereerst is dat een gevolg van een sterkere politieke gerichtheid op (korte termijn) prestaties….Kritische burgers, de invloed van sociale media, een assertieve volksvertegenwoordiging en een nadruk op publiek management zijn ...

Read More »

Met de trein naar de DGP in Zandvoort

De race is gelopen. Afgelopen dinsdagavond maakten diverse fracties aan wethouder duidelijk dat de informatievoorziening gebrekkig is, de communicatie naar de inwoners zeer te wensen overlaat en dat er bovendien tal van onzekerheden zijn over het vervoer van bezoekers van en naar het circuit en het strand. Hart is met name bezorgd over het feit dat vervoer van deze grote ...

Read More »

Een volk…

Terug naar die onderbroken raadsvergadering van 30 januari jl. Hieronder volgt een korte persoonlijke tekst van raadslid Roos. … Voor aanvang van de raadsvergadering liep de burgemeester naar mijn tafeltje toe. Ik was nog iets aan het uitpakken toen ik zijn aanwezigheid gewaar werd. Ik keek op en daar stond hij in vol ornaat. Strak in pak en stropdas, de ...

Read More »