Er is veel angst en onrust onder een inwoners van Bloemendaal over het opereren van zgn. fatbike-bendes in de gemeente. Wij hebben hiervoor een dringende oproep gedaan aan de nieuwe burgemeester van Bloemendaal, mevrouw Ankie Broekers-Knol om dit probleem aan te pakken, uiteraard samen met politie en justitie en de ouders van de kinderen die de problemen veroorzaken.

Hieronder een korte inventarisatie van de berichten die ons bereikt hebben van diverse inwoners, een samenvatting van de problematiek zoals verwoord door een groep ouders van kinderen die belaagd werden en ons voorstel aan de burgemeester voor een concrete aanpak. De burgemeester heeft ons verzekerd tijdens een overleg op 3 oktober jl. dat er hard aan wordt gewerkt en zij heeft ook een persverklaring uitgestuurd. HartvoorBloemendaal had ook speciaal gevraagd om een persverklaring omdat inwoners n.a.v. de berichtgeving in de media de indruk kregen dat politie machteloos stond. Dat is niet wat je wilt horen wanneer sprake is van angst voor bedreigingen, intimidaties en straatterreur.

Inventarisatie van enkele verhalen

Er is veel angst onder kinderen en jongeren die zich bedreigd voelen. NH Nieuws maakt melding van intimidaties op het schoolterrein van de Sparrenbosschool in Bennebroek: bennebroekse-basisschool-kinderen-vluchten-van-schoolplein-door-fatbike-bende

Een vader uit Bloemendaal vertelt dat fatbikes naar binnen rijden de AH in (Bloemendaal-Dorp). Op het moment dat hij de jongeren aanspreekt, staan er plotseling 30 jongeren met fatbikes om hem heen en beginnen hem lastig te vallen.

Nog een vader vertelt dat zijn dochter van 15 na een feestje naar huis fietst (Bloemendaal) en wordt achtervolgd door een groepje jongeren op fatbikes.

Een jongen van een school in Haarlem is afgelopen week mishandeld door 20 jongeren op een fatbike.

Een ouder vertelt dat een jongere achterna is gezeten en geld moest betalen aan een groep jongeren op fatbikes omdat hij anders in elkaar zou worden geslagen.

Samenvatting problematiek

Probleem schijnt ongeveer een jaar te bestaan, maar escaleert nu in hoog tempo.

Jongeren kunnen via SnapChat razendsnel met elkaar communiceren en zijn binnen mum van tijd aan het groeperen en vallen aan of vallen mensen lastig. Politie zien ze al van verre aankomen. Politie is te duidelijk zichtbaar en komt vaak te laat.

Op FB-groep wordt nu gesproken over het nemen van eigen initiatief. Vader uit Bloemendaal meldt dat op de hockeyclub nergens anders meer over gesproken wordt en sommigen willen het heft in eigen hand nemen. Idee is dat overheid en politie dit probleem niet aankunnen.

Ouders zijn bezorgd over veiligheid van hun kinderen en durven hun kinderen niet meer alleen over straat te laten fietsen in de avonduren.

Diverse door bezorgde ouders voorgestelde maatregelen:

  • Politie in burger bij AH en station (Heemstede/Aerdenhout)
  • Fatbikes direct in beslag nemen als ze zijn opgevoerd (gashendel) en veel meer controleren
  • Ouders van deze groep aansprakelijk stellen voor schade en benaderen/aanspreken op gedrag van hun kinderen
  • Camerabeveiliging bij de ‘hotspots’

Ons voorstel (Hart voor Bloemendaal) aan de burgemeester op korte termijn, z.s.m.:

Aandringen bij TK op nieuwe wetgeving (helmplicht);

In beslagname van fatbikes met gashendel door politie;

Meldknop op de website van de gemeente waar mensen kunnen laten weten waar bedreigingen, mishandeling, intimidatie heeft plaatsgevonden en hoe dit is gebeurd enz.;

Gezamenlijke aanpak in VRK om dit probleem concreet en snel aan te pakken;

Overleg met schoolbesturen hoe veiligheid van kinderen te borgen, waaraan is behoefte, wat doen schoolbesturen zelf;

Justitie vragen wat de juridische mogelijkheden zijn in strafvervolging;

Persverklaring uitsturen met duidelijk hoopgevend en standvastige boodschap voor inwoners.

Daarnaast wil onze fractie graag op de hoogte worden gehouden. Er moeten snel resultaten worden geboekt nu dit al zo lang speelt. De burgemeester heeft bevestigd dat zij is doordrongen van problematiek en ernst van de situatie. Waar wij ook op hebben gewezen is het gevaar dat bestaat als mensen het heft in eigen hand nemen. Op social media verschijnen berichten waaruit valt op te maken dat het ontplooien van zelfinitiatieven gaande is. Dat kan de situatie verergeren. Het betekent in onze ogen dat handhaving, controle en zichtbaarheid nu des te belangrijker zijn om dit soort initiatieven te voorkomen.

Marielys Roos

Fractievoorzitter Hart voor Bloemendaal

Laatste nieuws: