Op 30 november jl. heeft de gemeenteraad gestemd over het plan van het college van B&W om Bispinckpark Noord en Zuid in Bloemendaal-Dorp vol te bouwen. Dit plan heeft het gelukkig niet gered.

Wij zijn opgelucht.

Voor Noord zijn wij van mening dat daar sowieso niet kan worden gebouwd vanwege de wateroverlast, de Josephschool, het historische karakter en de monumenten en de parkeerdruk.

Voor Zuid gaan wij akkoord met de bouw van twee kleinere villa’s binnen het bouwvlak van het vmlg kinderdagverblijf. Daarnaast vinden wij het een goed idee dat omwonenden de kans krijgen hun tuin uit te breiden.

De appartementen-complexen bij het landje van Patna (Bispinckpark)

Voor Bispinckpark Zuid is op 30 november tijdens de raadsvergadering aan al onze wensen volledig tegemoetgekomen. Ook op Noord wordt ons standpunt gevolgd: daar wordt nu niet gebouwd. Wel komt er een onderzoek naar de waterproblematiek en hoe dit op te lossen. We laten u hierbij weten dat wij nooit akkoord zullen gaan met bebouwing van Bispinckpark Noord.

In ons verkiezingsprogramma staat het goed: Hart voor Bloemendaal wil de groene oases midden in de dorpskernen groen houden.

De historie van het gebied met de smederij

Bispinckpark Noord wordt als het aan ons ligt echt een mooi parkje, een ontmoetingsplek voor jong en oud met ruimte voor waterberging want wateroverlast is een serieus probleem. Het zou mooi zijn als de beide delen van Bispinckpark met elkaar worden verbonden.

Tenslotte willen wij nog iets kwijt

U hebt wellicht iets in de krant gelezen. Er zijn nl politieke partijen die het besluit dat door de raad op 30 november jl. over Bispinckpark is genomen schandalig vinden vanwege het feit dat daar nu geen sociale huurwoningen worden gebouwd. Hart voor Bloemendaal is vóór het bouwen van sociale huurwoningen daar waar dat mogelijk is. Maar het is echt zeer onverstandig om een groot aantal woningen te bouwen in een gebied dat te kampen heeft met ernstige wateroverlast en overigens is het college van burgemeester en wethouders niet afhankelijk van Bispinckpark. Er zijn door het college al andere locaties aangewezen voor de bouw van sociale huurwoningen.

Ons motto is: laten wij met elkaar vooral zorgen voor een goede ruimtelijke ordening en dat houdt ook in dat we de dorpskernen niet verder gaan verdichten.

Op Hart voor Bloemendaal kunt u rekenen.

Wij staan klaar voor uw lokale belangen.

Marielys Roos

Fractievoorzitter Hart voor Bloemendaal

Laatste nieuws: