Uit onderzoek dat NH Nieuws/Haarlem 105 heeft gedaan blijkt dat het vertrouwen dat onze inwoners in de politiek van Bloemendaal hebben bijzonder laag is. Dat is pijnlijk, maar begrijpelijk. De redenen zijn bekend: het Bloemendaals gemeentebestuur houdt geen rekening met de inwoners en drukt plannen door zonder te luisteren.

Als voorbeelden worden genoemd de plannen van het college ten aanzien van Oldenhove. Wethouder De Roy van Zuidewijn’ wilde daar een COA-voorziening van maken. Ook wordt genoemd Blekersveld. Het college wil op Blekersveld 60 tijdelijke woningen plaatsen. De buurt is het hier niet mee eens en vindt dat er geen inspraak is verleend. En tenslotte wordt genoemd het schitterend fraaie landgoed Elswout in Overveen. Het college wilde toestemming geven om op Elswout het zgn. Borski-festival te organiseren met zo’n 40.000 bezoekers.

Elswout 4 - festival

Het is goed om te weten dat Marielys Roos, fractievoorzitter van Hart voor Bloemendaal, ook bestuurder is van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid-Kennemerland (SBEZK). In die hoedanigheid is zij met Remko Oexeman (voorzitter van deze stichting) een petitie gestart in de zomer van 2021 voor behoud van Elswout. Deze petitie werd ruim 6.000 keer ondertekend. Roos heeft SBEZK ongeveer 15 jaar geleden opgericht omdat zij het van groot belang vindt dat het cultureel en historisch erfgoed wordt beschermd. De actie was succesvol: het festival gaat gelukkig niet door.

Houdt u ook van erfgoed? Stem dan op Marielys Roos #1.

Marielys Roos

Fractievoorzitter Hart voor Bloemendaal

Laatste nieuws: