D66 én GroenLinks blijken al op 21 april jl. de stekker uit de coalitieonderhandelingen te hebben getrokken. Nog vóórdat Hart voor Bloemendaal eruit stapte vrijdagmiddag vanwege slechte omgangsvormen, hadden deze twee landelijke partijen een ander plan gesmeed.

GroenLinks en D66 besloten namelijk donderdagavond door te gaan met de PvdA. Probleem was wel dat zij met z’n drieën slechts kunnen rekenen op 8 van de 19 zetels. Te weinig dus. Hart voor Bloemendaal werd niet eens geïnformeerd, hoewel wij een serieuze kandidaat voor een nieuw te vormen college zijn volgens informateur Bernt Schneiders. GroenLinks en D66 verklaarden tijdens de raadsvergadering nog dat ze dik tevreden waren met zijn advies.

Bron: krantenkop Haarlems Dagblad (premium artikel) 25 april 2022

In werkelijkheid hadden GroenLinks en PvdA echter met elkaar afgesproken dat ze wachten op een kans om de VVD en Hart voor Bloemendaal aan de kant te schuiven. Die kans deed zich donderdagavond voor meenden Herbert Faber (GL) en Harold Koster (PvdA), samen 4 zetels van de 19. Zij vonden D66 aan hun zijde.

Open en eerlijk is dit natuurlijk niet. Ook op vrijdagmiddag toen wij overleg hadden met GroenLinks en D66 vonden deze partijen het dus niet nodig ons te vertellen dat ze bezig waren met een nieuw plan: namelijk een coalitie te vormen met iedereen behalve de VVD en Hart voor Bloemendaal.

Vanmorgen werd bekend dat de deal in de achterkamertjes was beklonken: GL, D66, PvdA, CDA, LB en ZB, met 11 van de 19 zetels. Zij vormen samen een nieuw college dat Bloemendaal moet gaan besturen.

Wat vinden wij hier nu van?

  • Een coalitie met zes partijen is in onze ogen kansloos. Dit is een snippercoalitie en zeker geen stabiele basis voor goed bestuur;
  • De zes partijen vertonen onderling geen samenhang met uitzondering van GroenLinks/PvdA misschien. Hoewel ook die combinatie geen echte liefde is;
  • Deze coalitie heeft geen mandaat van de kiezers: het CDA heeft bijv. dramatisch verloren en komt alleen al om die reden niet in aanmerking voor een positie in het college;
  • Dit is een tamelijk radicale draai naar links terwijl de bevolking in Bloemendaal daar niet voor heeft gekozen;
  • De slechte omgangsvormen zijn en blijven een groot probleem voor de bestuurbaarheid van de gemeente Bloemendaal. Dat geldt niet alleen voor de VVD maar ook voor de andere fracties. Het stiekem beramen van een coup op dezelfde avond dat de informateur zijn verslag toelicht en de raad dat heeft goedgekeurd, getuigt niet van bestuurlijk verantwoord gedrag maar eerder van een onbezonnen actie;
  • De lokale partijen Liberaal Bloemendaal en Zelfstandig Bloemendaal beschikken over onvoldoende bestuurlijke kwaliteiten en hun inbreng maakt een rommelige en weinig consistente indruk.

Voor stabiel bestuur is nodig dat omgangsvormen verbeteren, partijen bestuurlijke verantwoordelijkheid tonen, grote ego’s hun eigen belangen opzij zetten en handjeklap in de achterkamertjes tot het verleden gaat horen.

Hart voor Bloemendaal vindt de huidige ontwikkeling een gevaar voor continuïteit. Wij hopen maar dat Bloemendaal over vier jaar nog bestaansrecht heeft. Te meer omdat de PvdA aanstuurt op opheffing van de gemeente Bloemendaal…

Marielys Roos

Fractievoorzitter Hart voor Bloemendaal

Laatste nieuws: