Foto: Haarlems Dagblad

Eindelijk een beetje positief nieuws! De alleenstaande moeders en hun kinderen die op dit moment nog in Dennenheuvel wonen, mogen daar tot 1 september 2022 blijven. Ze staan dus niet op straat op 1 maart as. Dat was precies het doel van onze motie die wij samen met GroenLinks tijdens de raadsvergadering in februari indienden. Wij zijn erg opgelucht. Heel even een adempauze. Maar wat gebeurt er dan ná 1 september? Staan de 8 alleenstaande moeders en één vader met hun kinderen dan alsnog op straat of eindigen zij bij de crisisopvang tussen de verslaafden in Velserpoort?

Dat mag nooit gebeuren. Wij willen dat de wethouder gebruik maakt van de hardheidsclausule en zorgt dat zij met urgentie een sociale huurwoning toegewezen krijgen. Want kinderen hebben recht op een veilig thuis. Wij blijven vechten voor moeders en hun kinderen. In ons verkiezingsprogramma hebben we opgenomen dat wij een Beschermd Wonen Tehuis willen voor alleenstaande ouders en kinderen in onze gemeente. Hoe het intussen met twee van de moeders gaat, kunt u hier horen:

Marielys Roos

Fractievoorzitter Hart voor Bloemendaal

Laatste nieuws: