Hart voor Bloemendaal wil zich met hart en ziel inzetten voor het behoud van de bieb. Het voortbestaan van de bieb in Bennebroek komt echter zwaar op de tocht te staan als het college vasthoudt aan de bezuinigingsplannen. Eerder al heeft de bieb aanzienlijke bezuinigingen doorgevoerd en flink gesneden in de uitgaven, maar de extra bezuinigingsronde van €55.000 die het college van B&W wil doorvoeren is gewoon een brug te ver. Dat gaat dus niet. En wij zijn bang dat het doordrukken van deze extra bezuiniging betekent dat Bennebroek het zonder bibliotheek zal moeten stellen in de nabije toekomst.

Bibliotheek_Bennebroek_Hart voor Bloemendaal1

Wij zijn er echt voor de volle 100% van overtuigd dat dat niet mag gebeuren. Nut en noodzaak van de bibliotheek staan voor ons niet ter discussie. De bibliotheek is een ontmoetingsplek voor jong en oud. Voor diegenen die niet goed mee kunnen komen in het digitale tijdperk is de bieb ook een plek waar mensen op weg geholpen kunnen worden. Een aanzienlijk deel van onze jeugd is laaggeletterd en ook in het bestrijden daarvan kan de bieb een rol van betekenis spelen. Want het is erg belangrijk dat onze jeugd wordt meegenomen en gestimuleerd zodat hun kansen op een goed leven in deze maatschappij ten volle kunnen worden benut.

Het doordrukken van neoliberale bezuinigingen is wat ons betreft echt te ver doorgeslagen. Laat het college ajb bezuinigen op andere terreinen. Wat ons ook erg dwarszit is het feit dat de Rijksoverheid juist door Corona meer taken bij de bibliotheek heeft neergelegd. Meer taken betekent ook meer geld. Gun de bieb wat ademruimte.

Wij laten hier een filmpje zien. Het begint met de tekst: ‘De bibliotheek is zo veel meer dan alleen het uitlenen van boeken.’

Dat is absoluut een feit. Bent u het met ons eens dat we de bieb niet kunnen missen? Stemt u dan op Hart voor Bloemendaal, uw lokale partij met een warm hart voor de bibliotheek.

Marielys Roos

Fractievoorzitter Hart voor Bloemendaal

Laatste nieuws: