De gemeenteraad moest op 17 februari 2022 een besluit nemen over het stopzetten van het Integis-onderzoek naar de gebeurtenissen rond Elswoutshoek. In feite was dit besluit al lang geleden genomen toen Integis zelf al op 4 januari 2020 voorstelde te stoppen met het onderzoek vanwege alle geheimen maar ook omdat het college een mediation traject was ingegaan met Rob Slewe en zijn broer Hans Slewe, de landgoedeigenaren van Elswoutshoek. Mediation is niet hetzelfde als een forensisch accountantsonderzoek naar waarheidsvinding en verzoening. Blijkbaar zocht Integis een excuus om definitief de stekker uit het onderzoek te trekken.

Nu, ruim twee jaar later weten wij allemaal dat het college een deal heeft gesloten met de Slewes. De beide broers hebben in het geheim €750.000. Hoe dit bedrag tot stand is gekomen, wie de schuldigen zijn aan dit drama, wat er precies is voorgevallen, wat ieders rol is geweest, daarover zal de bevolking voor eeuwig in het duister tasten.

Vooropgesteld: wij zijn niet tegen een vergoeding. Wij zijn wel voor open en eerlijk verantwoorden wat er is betaald en vooral waarom. Controle en verantwoording afleggen vinden wij belangrijk. In het geheim €750.000 aftikken om van de rotzooi af te zijn en diegenen die zich hebben misdragen uit de wind te houden, is wat ons betreft hartstikke fout. Maar helaas is Hart voor Bloemendaal de enige partij die zich daar zo over heeft uitgesproken. Waar wij grote moeite mee hebben is het feit dat de burgemeester het niet kan laten zichzelf stevig op de borst te kloppen met het bereikte resultaat, nl een einde aan alle discussies rond Elswoutshoek. Maar dat is helemaal geen prestatie. Voor geld is alles te koop. En die €750.000 is bovendien gemeenschapsgeld. Geld dat we hadden kunnen gebruiken om de muziekschool overeind te houden en te voorkomen dat de bieb in Bennebroek moet worden gesloten. Dat wij niet tegen hebben gestemd heeft dan ook niets te maken met onze instemming maar met onze overtuiging dat wij met de rug tegen de muur stonden. Het woord chantage klinkt misschien heel hard, maar dit is wel onze ervaring over dit hoofdstuk. Hieronder verwoordt de fractievoorzitter Marielys Roos haar gedachten in de raadszaal.

En wie beweert voor openheid te zijn, tekent niet voor geheimhouding:

Marielys Roos

Fractievoorzitter Hart voor Bloemendaal

Laatste nieuws: