Op 14 april ontvingen de bewoners van de Wilhelminalaan in Bennebroek een brief met daarin een aankondiging: binnenkort zou er een laadpaal voor elektrische voertuigen voor hun deur worden geplaatst. De buurt ondernam direct actie en belde de betreffende ambtenaar. In de Wilhelminalaan woont namelijk helemaal niemand met een elektrische auto. Het gaat hier om een buurt met sociale huurwoningen. De bewoners kunnen zich zo’n elektrische auto waarschijnlijk helemaal niet veroorloven. Er is grote parkeerdruk in deze wijk en ’s avonds zijn alle parkeerplaatsen bezet. Als daar een laadpaal komt, dan verdwijnen er sowieso 2 parkeerplekken en misschien zijn het er zelfs 3 of 4, want de vrees bestaat dat de bezitters van een elektrisch voertuig niet alleen hun auto opladen in de Wilhelminalaan maar die auto daar ook gaan parkeren zodra het opladen klaar is.

Protest

Groot protest dus van 70 huishoudens. Daarop beloofde de ambtenaar langs te komen om samen met de bewoners te kijken naar een alternatieve plek voor een laadpaal. Hoewel de afspraak was gemaakt, kwam de ambtenaar niet opdagen. Later verklaarde hij telefonisch dat de laadpaal er toch wel kwam. Ongeacht de grote bezorgdheid hierover van de bewoners.

En nu komt de aap uit de mouw:

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) schrijft Bloemendaal kennelijk voor waar laadpalen moeten komen in onze gemeente. De MRA is een bovenregionaal orgaan waarin de gemeente Amsterdam een hoofdrol speelt. Het is een ondemocratisch samenwerkingsverband waar de kiezers niets over te zeggen hebben. En die gaat hier de dienst uitmaken?

Hart voor Bloemendaal is tegen de #MRA omdat de gemeente zeggenschap verliest over het eigen grondgebied en de plannen van de MRA in strijd zijn met het belang van Bloemendaal. Zo koerst de MRA aan op grootschalige verstedelijking. Ook wil de MRA van ons strand een toeristische trekpleister maken. Dat heet ‘Amsterdam Beach’ met alle activiteiten en festivals die daarbij horen en het verkeer dat hopeloos vastloopt op zonnige dagen enz. enz.

Het laadpalenbeleid is iets waar Bloemendaal zelf over gaat en niet de MRA. Dan lezen we ook nog in de brief aan de bewoners dat de MRA samenwerkt met PitPoint en de provincie NH. De provincie NH moet zich hier niet mee bemoeien. Dit is een lokale aangelegenheid. Maar wie of wat is #Pitpoint? Wat we hierover hebben kunnen vinden op internet is dat hier een oliemaatschappij achter zit: Total, die zijn naam heeft veranderd in TotalEnergies. Op Wikipedia staat hierover het volgende:

#TotalEnergies SE is een Franse multinationale olie- en gasonderneming, opgericht in 1924 en een van de zeven “supermajors” binnen de oliemaatschappijen. Zijn activiteiten bestrijken de hele olie- en gasketen, van de exploratie en productie van aardolie en aardgas tot energieopwekking, transport, raffinage, marketing van aardolieproducten en internationale handel in ruwe olie en producten. TotalEnergies is ook een grootschalige producent van chemicaliën.

Het moet niet gekker worden: wordt Bloemendaal 

gedicteerd door een Franse oliemaatschappij?

Hoe dan ook: Hart voor Bloemendaal neemt het op voor de bewoners van de Wilhelminalaan. Er moet in de Wilhelminalaan in ieder geval GEEN laadpaal komen. De gemeente moet een andere locatie vinden. En de buurt is graag bereid mee te denken en heeft ook suggesties gedaan aan de gemeente. Het wordt hoog tijd dat de gemeente bewoners niet laat wachten en het gesprek hierover met de buurt aangaat. 

Verder vinden wij het belachelijk dat de MRA ook in deze kwestie blijkbaar de leiding neemt. Gemeente Bloemendaal: luister eens naar de eigen inwoners. Zorg voor draagvlak en een goede communicatie want dat is echt hoognodig. Hart voor Bloemendaal gaat een motie indienen voor raadsvergadering van 2 juni as.

Marielys Roos

Fractievoorzitter Hart voor Bloemendaal

Laatste nieuws: