Hart voor Bloemendaal heeft Eelke van Tienhoven van de VVD-Bloemendaal laten weten af te zien van verdere deelname aan de formatiegesprekken om tot een nieuwe coalitie te komen van VVD / Hart voor Bloemendaal / D66 / GroenLinks zoals informateur Bernt Schneiders in zijn verslag had aanbevolen.

Slechte omgangsvormen

De slechte omgangsvormen in de raad zijn helaas de reden voor dit nieuws. Gisterenavond bleek tijdens de stemming over een initiatiefvoorstel van Hart voor Bloemendaal opnieuw dat de gunfactor richting Hart voor Bloemendaal ten enenmale ontbreekt. Dit voorstel ging over de benoeming van een duo-commissielid in de commissie Samenleving. Dit vereiste een minimale aanpassing van het Reglement van Orde. Dit was bekend bij de toekomstige coalitiepartners en de burgemeester. Bij eerdere gelegenheden waren dergelijke aanpassingen staande de raadsvergadering geen enkel probleem en was coulance de goede omgangsvorm.

Dit is de tweede keer in korte tijd dat Hart voor Bloemendaal wordt buitengesloten. Op 30 maart jl. tijdens de installatieraad greep Hart voor Bloemendaal naast alle functies die te verdelen waren in de gemeenteraad na de verkiezingen.

Hart voor Bloemendaal betreurt de ontstane situatie. Wij hadden een belangrijke bijdrage willen en kunnen leveren aan een nieuw college, maar wij menen dat de verstandhouding goed moet zijn en dat partijen die een coalitie moeten vormen, ook streven naar goede omgangsvormen. Dat houdt in dat er een politieke wil hoort te zijn om het werk samen te doen. Collegialiteit is het fundament dat nodig is om vier jaar lang op basis van wederzijds respect, in voorspoed en tegenspoed, te zorgen voor stabiel financieel en politiek bestuur. Voor de gemeente Bloemendaal breken moeilijke tijden aan. De financiële positie staat o.a. door een herverdeling van het gemeentefonds zwaar onder druk. Daarnaast heeft de gemeente te maken met de gevolgen van opeenvolgende crises. Juist in deze zorgelijke omstandigheden horen partijen elkaar te verstaan en is het ‘elkaar iets gunnen’ en het principe van ‘geven en nemen’ een belangrijk vertrekpunt om die samenwerking succesvol te laten zijn.

Dat het niet zo heeft mogen zijn, is nogmaals te wijten aan de slechte omgangsvormen. De realiteit is dat onze partij geen verantwoordelijkheid kan nemen als de andere partijen geen goodwill hebben voor Hart voor Bloemendaal.

Oppositie

Ons werk zullen wij voortzetten als grote partij in de oppositie en dat beschouwen als eervol. Democratie heeft baat bij een goed functionerende oppositie en u kunt er van ons op aan dat wij ons werk professioneel zullen doen zoals u van ons gewend bent.

U kunt de komende vier jaar rekenen op onze steun en onze niet aflatende inzet voor de kiezers, de inwoners en de gemeente. Ons hart hebben wij aan Bloemendaal verpand. Dat was zo, dat is zo en dat blijft zo.

Marielys Roos

Fractievoorzitter Hart voor Bloemendaal

Laatste nieuws: