Hart voor Bloemendaal heeft zich de afgelopen vier jaar ingezet voor open en eerlijke politiek.

Hier noemen wij enkele van onze successen:

Er moet een integraal plan van aanpak komen om geluidsoverlast van motoren tegen te gaan (zie onze motie 17 september 2020).

Verkoop van gemeentelijk vastgoed moet gebeuren in het openbaar en tegen marktprijs. Geen onderhandse deals of weggevertjes (zie onze motie 11 november 2021).

Alleenstaande moeders en kinderen zetten wij niet op straat. Kinderen hebben recht op huisvesting. De gemeente wilde de moeders verwijzen naar dak- en thuislozenopvang tussen de alcohol en drugsverslaafden. Dit hebben wij voorkomen.

Park Vogelenzang in Bennebroek mag niet worden volgebouwd. Geen piepkleine woonunits bij de Watertoren. Behoud van de parkachtige omgeving (zie onze motie 10 maart 2022). 

Lees ook: Projectontwikkelaars zijn niet de baas in Bloemendaal

Bescherming van de prachtige buitenplaats Elswout. Het Borski-festival met 40.000 bezoekers op het kwetsbare terrein is door onze inzet niet doorgegaan. Festivals kunnen op veel plekken, maar zeker niet op Elswout.

De afkoopsom van de Slewes (Elswoutshoek) van €750.000 is door ons toedoen alsnog in de jaarrekening 2020 verwerkt. Het college wilde de deal geheim houden omdat de bevolking dit niet mocht weten. Door ons is dat niet gelukt. De externe accountant was het met ons eens en eiste dat het college de jaarrekening aanpaste.

Het bouwplan Binnenweg 27 in Bennebroek gaat niet door, juist en vooral omdat Hart voor Bloemendaal zich hiertegen heeft verzet. Bouwen moet met respect voor de omgeving en de buurt. Niet elk groen plekje moet versteend.

Insprekers zijn weer welkom in het gemeentehuis bij de commissievergaderingen en we hebben ook voor elkaar gekregen dat raadsleden aan insprekers eindelijk weer vragen mogen stellen. Ons gemeentehuis moet inwoners verwelkomen en luisteren naar hun ideeën en hun zorgen. Dat was tot voor kort uitgesloten maar dankzij jarenlange inzet van Hart voor Bloemendaal is dit rechtgezet.

Stem aankomende week op Hart voor Bloemendaal zodat wij meer voor elkaar kunnen krijgen voor u als inwoner van gemeente Bloemendaal. Elke stem telt!

Marielys Roos

Fractievoorzitter Hart voor Bloemendaal

Laatste nieuws: