Nieuws

Geen verdere verdichting van de dorpskernen

In het Bloemendaals Nieuwsblad stond deze maand een interview met wethouder Henk Wijkhuisen van #D66. Daarin spreekt hij over de grootschalige verstedelijking van dit deel van Nederland. Er komen 260.000 woningen bij. Zijn wens sluit aan bij het motto van alle landelijke partijen: bouwen, bouwen, bouwen. Volgens de heer Wijkhuisen moet Bloemendaal meedoen aan de grootschalige verstedelijkingsopgaaf. Dat betekent voor ...

Read More »

Integriteit is niet te koop!

Integriteit van bestuur is dé kernwaarde van goed gemeentebestuur. Zonder integriteit kan de lokale overheid niet functioneren en dat voedt het wantrouwen van de bevolking. Vertrouwen is alles en daarom deed onze fractie onderzoek naar het aantal integriteitsmeldingen in de gemeente Bloemendaal en na bestudering van de jaarverslagen integriteit over 2019 en 2020 kwamen wij tot de ontdekking dat wij ...

Read More »

De ‘famous Jet Schol papers’

Voor wie de politiek in Bloemendaal heeft gevolgd: het is u misschien niet ontgaan dat een inwoonster van Bloemendaal enkele jaren geleden bekend maakte dat zij ongevraagd vertrouwelijke stukken (bekend als de zgn. ‘Jet Schol papers’) had ontvangen. De stukken die zij kreeg hielden verband met het dossier Elswoutshoek waarin de gemeente onlangs nog een schikking trof voor €750.000 met ...

Read More »

Wilde plannen van de provincie

Wie de omgeving #Vogelenzang kent, zal ongetwijfeld vaker de prachtige wandeling hebben gemaakt over het #Kerkepad richting de kerktoren van Vogelenzang, dwars door het weiland, de schoenen nat van het hoge gras, de boerderijen, de bomen en knotwilgen, links en rechts slootjes, ganzen die in dit jaargetijde met veel kabaal overvliegen, koeien die rustig staan te grazen en op de ...

Read More »

Walgelijk

Omdat wij ons niet kunnen verweren als partij vanwege de geheime deal met de families Slewe, hieronder een reactie van fractievoorzitter Marielys Roos op een post op facebook: Walgelijk. Dit bericht blijkt geplaatst te zijn door iemand op de facebook pagina van Slewe. Waar deze schrijver echt grondig de fout in gaat is de vergelijking met het verleden. Laat ik ...

Read More »

Binnenlands Bestuur over zwijgdeal

Een interessant artikel over de Bloemendaalse zwijgdeal vindt u achter deze link: Binnenlands Bestuur Bloemendaal betaalt eigenaren Onze commentaar op de gang van zaken: De VVD wethouder Nico Heijink wilde de financiële gevolgen buiten de jaarrekening 2020 houden vanwege de verkiezingen in maart 2022;De wethouder had de externe accountant niet of onvoldoende geïnformeerd over de Slewe-deal;De externe accountant beschikte niet ...

Read More »

Openheid is cruciaal

De gemeente Bloemendaal heeft het Wob-verzoek van het Haarlems Dagblad op 22 juni jl. afgewezen. Dat is onterecht. Het college had het verzoek aan de raad moeten doorsturen want het is aan de raad de geheimhouding op de ‘Slewe-deal’ al dan niet op te heffen. Dit is gebaseerd op artikel 25 vierde lid van de Gemeentewet. Het college is dus ...

Read More »

Persverklaring: deal or no deal!

De voorzitter van de commissie bestuur en middelen, Rolf Harder (VVD) heeft zojuist laten weten dat er vanavond geheim wordt vergaderd over de jaarrekening i.v.m. het feit dat de financiële uitkomst van de mediation ter sprake komt en dit niet in het openbaar mag gebeuren. Tot nu toe is er geen goedkeurende accountantsverklaring (1 juli 2021, 14:45 uur). Ik zal ...

Read More »

Dubieus spel

‘Het is publiek geld en daarom hebben de inwoners er gewoon zonder meer recht op te weten wat er met hun geld gebeurt’ aldus Marielys Roos in gesprek met Haarlem105. De Slewe-deal is geheim verklaard door het college. Wethouder Nico Heijink wil niet bekend maken wat de deal inhoudt i.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Fractievoorzitter Roos zegt dat de geheimhouding ...

Read More »