Nieuws

Asociaal: bouwplannen, geheimen en NOREPLY

Plan 1828: Over het plan van ontwikkelaar Wibaut om 109 woningen te bouwen langs de Westelijke Randweg (WR1) voor jongeren tussen de 18 en 28 jaar is veel te doen in de gemeente Bloemendaal. Op 17 december as wordt hierover in de gemeenteraad gestemd. Dan weten we dus wat de uitslag is. Gaat het door of gaat het niet door? ...

Read More »

HELP!

Ik ben sinds 2014 raadslid maar ik kan niet zeggen dat de behandeling van inwoners door de gemeenteraad en het college er in de afgelopen jaren in positieve zin op vooruit is gegaan. Inwoners worden met argwaan bekeken. Enkele jaren geleden werd het inspreekrecht van inwoners afgeschaft. Dat werd verkocht als een vooruitgang: er kwamen beeldvormende avonden. Tijdens zulke avonden ...

Read More »

Dit is schrikken!

De opvang van statushouders op #Blekersveld gaat de gemeente ongelooflijk veel geld kosten. Vandaag maakt het college bekend dat de sanering van de grond EUR 450.000 kost en dat er nog eens EUR 200.000 wordt uitgegeven voor de voorbereiding van het plan. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van de reserve voor sociale woningbouw. We spreken dus over EUR 650.000 ...

Read More »

Carbidschieten: gevaarlijk en onveilig. Doe het niet!

‘Nu voor heel Nederland een vuurwerkverbod geldt voor aankomende jaarwisseling, zijn er veel meer mensen die overstappen op carbidschieten. Een belrondje langs carbidverkopers in Nederland leert dat het snel gaat met de verkoop. De voorraden raken in rap tempo op. Experts waarschuwen: het vuurwerkverbod is dan wel bedoeld om de ziekenhuizen te ontlasten, maar carbid kan minstens zo gevaarlijk zijn.’ Aldus ...

Read More »

Hoe kunnen we het inspreken weer aantrekkelijk maken?

Wij zouden heel graag zien dat insprekers weer hoffelijk en gastvrij tegemoet worden getreden. Ons vorige initiatiefvoorstel is verworpen maar we proberen het op 17 december as opnieuw. Dit keer met nog meer overtuiging en verbeterde overwegingen. We hebben de collega’s als volgt benaderd: ‘Beste collega’s, Om het inspreekrecht te verbeteren, dien ik een nieuw initiatiefvoorstel in voor de komende ...

Read More »

Geen verkoop van ‘eigen woningen’

De gemeente had vroeger een zeer groot bestand aan ‘eigen woningen’. In de jaren negentig van de vorige eeuw is die voorraad snel afgebouwd. Verkoop van woningen en het van de hand doen aan de woningbouwcorporatie #Brederode Wonen was de trend. Zo is bijv. het Rijksmonument aan de #Bloemendaalseweg 125 (#Bloemoord) door de gemeente overgedragen aan Brederode Wonen. Vele jaren ...

Read More »

Plan B

Wat is het plan? Een korte schets van de raadsvergadering 12 november jl. Het Interpellatiedebat: uit de antwoorden van de beide wethouders blijkt dat zij doorgaan met Blekersveld. Alleen ligt het nu stil en wordt de deadline niet gehaald. Een plan B ontbreekt. Toen wij vroegen om het advies van de huisadvocaat over de bouw van flexwoningen op Blekersveld te ...

Read More »

‘Er zijn te weinig woningen’

Samen met Liberaal Bloemendaal dienden wij een verzoek in voor een interpellatiedebat over de situatie rond #Blekersveld en de huisvesting van statushouders. Dit debat zal vanavond plaatsvinden (raadsvergadering van 12 november 2020). Ons verzoek voor dit debat is goedgekeurd door de meerderheid van de raad op 5 november jl. De partijen die tegen stemden waren: CDA, D66 en VDB (bij ...

Read More »

‘Eerlijk duurt het langst’

Onze beschouwing bij de behandeling van de begroting 2021 hebben wij hieronder integraal overgenomen. Tijdens de behandeling van de begroting komt aan de orde wat de gemeente het komende jaar gaat uitgeven en waaraan. In onze gemeente belopen de uitgaven afgerond EUR 53 miljoen. Een heleboel geld voor een kleine gemeente. Wordt het geld effectief en doelmatig besteed of kan ...

Read More »

Motie van wantrouwen

Het is niet iets dat wij graag doen, maar het is nodig. Als er iemand is die een motie van wantrouwen verdient, dan is het wel wethouder De Roy van Zuidewijn-Rive. De ene blunder na de andere. De keren ook dat zij de raad fout, onvolledig of onwaarachtig informeerde zijn ook niet meer te tellen. Zij gaat volstrekt eigenzinnig haar ...

Read More »