Gaat de bouw dan eindelijk beginnen? Wij hopen het van ganser harte. Gelukkig is de naam veranderd. Het bouwplan heette eerst Park Vogelenzang, wat voor veel verwarring zorgde want het ligt immers in Bennebroek. Nu heet het dus Park Lokhorst. Deze naam verwijst naar een oud landgoed ‘Lokhorsterduin’ op deze plek. Zie Zien & doen: Lokhorsterduin – Erfgoedhuis Zuid-Holland (geschiedenisvanzuidholland.nl)

Stichting-Vogelenzang-ca-1925

Stichting Vogelenzang omstreeks 1925

Op deze website staat het volgende: ‘Het Lokhorsterduin is oorspronkelijk een duingebied op de strandwal tussen Hillegom en Bennebroek. In de 18de en 19de eeuw was het Lokhorsterduin in bezit van Amsterdamse families als Bronkhorst, Six en Vas Visser. Het landgoed diende voor de houtopbrengst en voor de jacht. Voor zover bekend heeft er in het Lokhorsterduin nooit een buitenhuis gestaan, alleen een duinmeierswoning.

In het bos staan eeuwenoude bomen, waaraan nog te zien is hoe de padenstructuur van het landgoed ooit liep. Aan de zuidkant is op een verhoogde duintop een tuinkoepel gebouwd, die daar tot 1907 heeft gestaan. Vanuit deze belvédère kon je uitkijken over de landerijen en nu over de bloembollenvelden. Aan het hoogteverschil is goed te zien hoeveel duinzand is afgegraven voor het in cultuur brengen van de grond.

Park Vogelenzang bos 2

Psychiatrisch ziekenhuis Vogelenzang

In 1924 werden het Lokhorsterduin en het Jan van Saanensduin in Bennebroek verkocht aan de Vereeniging tot Christelijke Verzorging van Krankzinnigen in Nederland. Die bouwde op het Bennebroekse deel het Psychiatrisch Ziekenhuis Vogelenzang. Het Hillegomse deel van het Lokhorsterduin bleef onbebouwd; daar kwamen aardappelvelden en de begraafplaats voor patiënten en medewerkers.’

Hart voor Bloemendaal is groot voorstander van de ontwikkeling van het voormalig GGZ inGeest terrein. De bouw van woningen daar zal een impuls geven aan de dorpskern Bennebroek en wij verheugen ons op de vele nieuwe bewoners die in dit prachtige gebied gaan wonen.

Strandwal

Wel vinden wij dat het bos dat grotendeels in Hillegom ligt, moet worden bewaard. Het maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland. De belangrijke aardkundige waarden moeten worden beschermd en daarmee doelen wij op de strandwal langs de Leidsevaart. Het plan om in de wal woningen te bouwen vinden wij niet aanvaardbaar. De 5000 jaar oude strandwal moet intact blijven. Wij hebben het college hierover vragen gesteld en ons is diverse keren bevestigd dat de woningen niet in maar voor de strandwal komen en dat we ons geen zorgen hoeven te maken. Dat we dit hebben aangekaart is ook ten behoeve van de bewoners van Bloemveld 1 en 2 in Bennebroek. De appartementengebouwen grenzen deels aan de strandwal en ook voor de bewoners langs de Leidsevaart in Vogelenzang is het belangrijk dat de strandwal met de bomen niet wordt aangetast. De bewoners kijken uit op een groene oase en dat moet zo blijven.

Plangebied Park Vogelenzang

Onze partij heeft zich daarnaast ingespannen om ervoor te zorgen dat de sociale huurwoningen een groter oppervlak krijgen dan 25 vierkante meter. Ons uitgangspunt is dat een sociale huurwoning 50 vierkante meter moet zijn. In ieder geval niet kleiner dan 40 vierkante meter zoals de ontwikkelaar eerder van plan was. Mede door onze inzet is het plan van de ontwikkelaar aangepast en worden er nu grotere wooneenheden gebouwd in de sociale sector. Dit komt de leefbaarheid en de sociale samenhang ten goede. Immers, van de 250 woningen zijn er ruim 80 sociale huur. Je kunt niet van mensen verwachten dat ze goed zijn voor hun leefomgeving als je ze wegstopt in ‘kippenhokken’.

Verkeersafwikkeling

Er is nog één punt waar we bezorgd over zijn en dat is de verkeersafwikkeling. Er lag een deskundig verkeersrapport waarin diverse aanbevelingen stonden hoe om te gaan met verkeer van en naar het park. Daar heeft de wethouder, Nico Heijink, geen gehoor aan gegeven. Voor een ontwikkelaar is bouwen belangrijk en verkeer een sluitpost. Dit had natuurlijk direct bij de vaststelling van het bestemmingsplan goed geregeld moeten zijn. Maar helaas krijgt ontsluiting nooit de aandacht die het verdient. Om de een of andere reden blijft dit altijd liggen als het om bouw van een nieuwe wijk gaat. Dit terwijl de gemeente bij het verplaatsen van een inrit van een enkele inwoner altijd zeer kritisch is voordat er een vergunning wordt verleend en dat is ook terecht. Gemeente, doe dat dan ook voor een nieuwe woonwijk!

Ons motto is: eerst bewegen dan bouwen.

Marielys Roos

Fractievoorzitter Hart voor Bloemendaal

Laatste nieuws: