Dit is het bericht dat inwoners vandaag (20 feb 2024) krijgen van de gemeente op de melding van hun klacht (in ‘uw zaak ‘) over grondwater dat hun huizen binnendringt:

Het is inderdaad en zeer vervelende situatie momenteel. Ik zal proberen de situatie kort uit te leggen.
In de herfst is een record hoeveelheid regen gevallen zoals wij nog niet eerder hebben meegemaakt. Het regenwater zoekt vervolgens zijn weg de bodem in en dat heeft ervoor gezorgd dat wij in november ongekend hoge grondwaterstanden zagen ontstaan. In Aerdenhout is er een natuurlijke afvloei van het grondwater van west naar oost, zeg maar van het duingebied naar het boezemwater van de Leidsevaart. Het grondwater stroomt door weerstand in de bodem slechts enkele tientallen tot honderden meters per dag, en het vele water blijft dan gebufferd in de bodem. Zoals ik net noemde stroomt het grondwater vanuit het duingebied af richting de Leidsevaart. Dat eerder in de duinen gevallen regenwater stroomt nu dus door de gemeente en zorgt ervoor dat de grondwaterstand ook nu nog steeds erg hoog is. Water heeft de eigenschap om naar het laagste punt te stromen. Op het moment dat u de kelder droog maakt zal het grondwater dat hoger staat daarom wederom de weg naar binnen zoeken. Op dit moment kunnen we niet anders dan geduld hebben tot het grondwater weer naar een lager niveau is gezakt. Wellicht ten overvloede; het is wel raadzaam om uw kelder voor langere termijn opnieuw waterdicht te laten maken door een erkende firma.

Wat valt op:

Nog steeds geen actie van de gemeente. Sterker nog: nu krijgen inwoners te horen dat het wegpompen van water uit hun huis geen zin heeft. Maar wat er gebeurt als mensen niet meer gaan pompen laat zich raden. Waarom schrijft de gemeente zoiets? Dit maakt mensen echt boos. Waardeloze communicatie…

De gemeente erkent dat het water dat we nu in de duinen zien uitzakt richting Leidsevaart. Eerder, toen onze fractie hierover vragen stelde in oktober en opnieuw november, werd dit nog ontkend.

Er komt nog heel veel water aan. Dat betekent dat de huiseigenaren hier nog lang niet van af zijn. Dat vraagt om acute maatregelen. Wachten kan niet meer.

De gemeente zegt dat de bron van deze ellende het regenwater is dat in 2023 is gevallen. Maar is dit ook de hele verklaring?

Er kunnen verschillende oorzaken zijn van de hoge grondwaterstand in de duinen:

  1. Neerslag
  2. infiltratie of invoeren van gebiedsvreemd water
  3. maatregelen van instanties om het water langer vast te houden
  4. natuurbeheer: maaibeleid, afplaggen, ontbossing, kap, begrazing en andere natuurmaatregelen op basis van beleid (zie bijv. Masterplan vernatting)

In grote delen van het gebied hebben we vegetatie verwijderd. 

Wij menen dus dat de neerslag van 2023 niet de enige oorzaak is waarom de mensen in onze gemeente nu zo veel schade hebben door de hoge grondwaterstand. Dit komt mede door het beheer en de uitvoering van plannen van beleidsmakers. Bomen kappen, afplaggen, verwijderen van struiken en beplanting ed heeft ook een impact op de grondwaterstand.

Wij zien geen enkele verbetering in de duinen. De grondwaterstand is nog altijd schrikbarend hoog. Te hoog.

Filmpje over de grondwaterstand in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, februari 2024.

Wat ons betreft kunnen dit soort reacties van de gemeente op klachten van inwoners die met de handen in het haar zitten niet door de beugel. Mensen worden afgepoeierd. In onze motie staan zes actiepunten. Eén daarvan betreft verbeterde communicatie met inwoners. Dit is geen verbetering.

Filmfragment van de impact van het grondwater in de leefruimte, februari 2024.

Geduld? Hoeveel geduld nog? Het geduld is op. De inwoners hebben hun portie ellende gehad.

Marielys Roos

Fractievoorzitter Hart voor Bloemendaal

Laatste nieuws: