U hebt het misschien al gehoord? De gemeente is op zoek naar grote locaties die geschikt zijn voor langdurige opvang van asielzoekers. De reden van deze zoektocht is de ‘spreidingswet’. Deze wet dwingt gemeenten tot huisvesting van asielzoekers. Zo moet het COA worden ontlast, want die kan de toestroom naar ons land niet meer aan. De gemeenten van de Veiligheidsregio Kennemerland (waar Bloemendaal onder valt) werken samen aan deze opgaaf. Het gaat om 2100 asielzoekers voor 2023. De bevolking vraagt zich intussen af: welke grote locaties zijn in beeld?

Watertoren Bennebroek

Hart voor Bloemendaal heeft hierover vragen gesteld aan wethouder Heijink (VVD). Onze partij maakt zich grote zorgen over de bouwlocaties Park Vogelenzang in Bennebroek en Dennenheuvel in Bloemendaal-Noord. Daar moeten ruim 300 huizen worden gebouwd, o.a. woningen in het middensegment en in de sociale huursector. Gaat dat door of zet het college een streep door die plannen i.v.m. de asielopvang?

Wat ons betreft wordt de asielopvang niet georganiseerd op beide bouwlocaties. Eerder zijn daar al statushouders, economisch daklozen en vervolgens vluchtelingen uit de Oekraïne ruimhartig opgevangen. Dat was ook dringend nodig. Maar opnieuw beslag leggen op deze twee bouwlocaties is ongewenst omdat we te maken hebben met een wooncrisis. Andere mensen hebben ook een dak boven hun hoofd nodig. We moeten nu vaart maken en woningen bouwen om de woningnood te verlichten. Daarom zeggen wij: geen AZC op Park Vogelenzang en Dennenheuvel. Onze partij dient op 16 maart as tijdens de raadsvergadering een initiatiefvoorstel in om beide locaties vrij te houden voor woningbouw.

Uit het antwoord van de wethouder op onze vragen dd. 23 februari jl. lijkt het alsof de keuze al gemaakt is. Of dat echt zo is, moeten we afwachten. De lijst met geschikt onroerend goed is geheim en wordt pas begin april bekend gemaakt. We hebben begrepen dat de geheimhouding in de regio is afgesproken om geen ‘onnodige onrust’ te veroorzaken bij eigenaren en omwonenden.

Langs deze weg willen wij u vertellen wat er speelt. Hebt u vragen, benadert u gerust de politieke partij van uw voorkeur. Voor de reactie van wethouder Heijink verwijzen wij u naar dit filmpje:

Marielys Roos

Fractievoorzitter Hart voor Bloemendaal

Laatste nieuws: