Wat hebben wij gedaan de afgelopen weken?

Wij dienden een motie in waarin we de wethouder vroegen het bouwplan af te keuren;

en een initiatiefvoorstel voor een beschermd dorpsgezicht.

Met het initiatiefvoorstel wilden wij aandacht vragen voor de bijzonder waardevolle historische geografie van het Oude Duin in Bennebroek.

Willinklaan 2 ligt op een restant van een 5000 jaar oude strandwal. Op diverse plekken in de gemeente wordt in strandwallen gegraven en de grond geëgaliseerd. Daarmee gaat de 5000 jaar oude geschiedenis van het strandwalcomplex voorgoed verloren. Dat vindt Hart voor Bloemendaal zonde. Wij zijn niet tegen nieuwe ontwikkelingen. Wij vinden wel dat het geaccidenteerde terrein van het Oude Duin zo veel mogelijk behouden moet blijven.

De raad blijkt gevoelig voor ons betoog. Ook hebben wij de indruk dat de raad van mening is dat het bouwplan aan de Willinklaan 2 te massief is. De wethouder heeft toegegeven dat het stempel kansrijk niet handig was, maar hij heeft ook verklaard dat het college bevoegd is af te wijken van het bestemmingsplan op basis van de Nota Ruimtelijke Beoordeling 2017. De wethouder beloofde voortaan het stempel ‘kansrijk’ niet meer te zullen gebruiken. Maar hij heeft niet gezegd dat hij het bouwplan Willinklaan 2 gaat afkeuren. Het bericht in het Haarlems Dagblad is niet correct.

Op 4 april as volgt een definitief besluit van het college over de bouwaanvraag Willinklaan 2. Wij hebben onze motie en ons initiatiefvoorstel voorlopig aangehouden en het niet in stemming gebracht. De raad wilde ons niet steunen en het leek ons daarom beter ons kruit droog te houden. Dat betekent niet dat wij opgeven, integendeel.

De wethouder heeft gezegd dat hij de voorkeur geeft aan een paraplu bestemmingsplan waarin het graven en egaliseren van het Oude Duin aan banden wordt gelegd via een stelsel van aanlegvergunningen. Voorafgaand hieraan zal hij een voorbereidingsbesluit nemen zodat een halt wordt toegeroepen aan het graven in de strandwal. Of dat gaat gebeuren weten we niet.

Wat gaat Hart voor Bloemendaal nu nog doen?

Wij willen dit stelsel van aanlegvergunningen z.s.m. bespreken in de commissie grondgebied. Op 21 februari as is de volgende commissie grondgebied en op 16 maart as de volgende raadsvergadering. Komt u inspreken?

Wij zullen hoe dan ook onze motie Willinklaan 2 en ons initiatiefvoorstel ‘Beschermd dorpsgezicht’ opnieuw inbrengen in de raad van 16 maart as;

Ook overwegen wij een motie in te dienen voor het nemen van een voorbereidingsbesluit in combinatie met een paraplu bestemmingsplan;

Verder overwegen wij om de Nota Ruimtelijke Beoordeling 2017 aan te passen. Daarvoor zullen we ook een initiatiefvoorstel voorbereiden.

Wilt u meer weten? Belt of mailt u ons. Wij staan u graag te woord.

Marielys Roos

Fractievoorzitter Hart voor Bloemendaal

Laatste nieuws: