PERSVERKLARING

Op maandag 23 januari om 10.00 uur werd de vergadering door burgemeester Elbert Roest geopend en direct weer gesloten omdat het vereiste ‘quorum’ ontbrak. Aanwezig waren slechts de raadsleden van Hart voor Bloemendaal en Zelfstandig Bloemendaal.  Deze fracties hadden gevraagd om een extra raadsvergadering. Zij willen de burgemeester vragen naar zijn plannen voor de toekomst. De burgemeester had op 7 januari jl. tijdens de nieuwjaarsreceptie in de Adventskerk in Aerdenhout bekendgemaakt dat hij wil worden herbenoemd tot burgemeester in september 2023. Direct daarna volgde echter de brief van de Commissaris van de Koning (Arthur van Dijk) waarin stond dat de burgemeester Roest hem had laten weten niet voor herbenoeming als burgemeester van Bloemendaal in aanmerking te willen komen.

De bekendmakingen zijn met elkaar in strijd. Wat is hier nu precies de bedoeling? Transparantie werkt twee kanten op. Dat de burgemeester afgelopen week ook nog een geheim seniorenconvent bijeen heeft laten roepen met een selecte afvaardiging uit de raad maakt de kwestie van het wel of niet willen aanblijven als burgemeester schimmig. Geheim betekent nl dat de overige raadsleden niet worden geïnformeerd. Het is strafbaar als je daarover toch praat met collega’s die niet bij het geheime overleg waren met de burgemeester. Zo blijft een substantieel gedeelte van de raad in het duister tasten over de precieze bedoelingen van deze burgemeester.

Transparantie is gewenst, zeker om allerlei speculaties over zijn aanblijven te voorkomen. Bovendien is de burgemeester voorzitter van de hele raad. Van alle 19 gekozen volksvertegenwoordigers en niet slechts van een select geheim genootschap. We leven tenslotte in 2023.

Foto: Facebook

Hoe nu verder?

Op 30 januari vindt het gesprek plaats met de Commissaris van de Koning. Daarvoor zijn alle fractievoorzitters onlangs door de heer Van Dijk uitgenodigd. Het enige dat wij graag willen is een open, eerlijk, transparant gesprek met de burgemeester zelf en de hele raad, en wel vóór de 30e januari. Wij moeten afwachten of de burgemeester daartoe bereid is. In het kader van een goed functionerende democratie lijkt ons dat een redelijk verzoek van deze beide lokale partijen. Aan dat verzoek kan de burgemeester zijn medewerking geven door opnieuw een raadsvergadering bijeen te roepen. Dan kan er eindelijk duidelijkheid ontstaan over wat de heer Roest nu echt wil: blijven of niet blijven, dat is onze vraag.

Marielys Roos
Hart voor Bloemendaal

Rob Slewe
Zelfstandig Bloemendaal

Marielys Roos

Fractievoorzitter Hart voor Bloemendaal

Laatste nieuws: