Bent u ook geïnteresseerd in de geschiedenis van de gemeente? Ligt de waarde van het cultuurhistorisch en natuurlijk erfgoed u na aan het hart? Dat geldt zeker voor onze fractie. Hart voor Bloemendaal vindt dat de buurt ‘Het Duin’ in Bennebroek beter beschermd moet worden en dat het graven in het 5000 jaar oude duin een directe bedreiging vormt voor het duinwallenlandschap dat zeldzaam is. De waarde van dit unieke gebied wordt door de gemeente onderschat. Het bouwplan voor Willinklaan 2 was voor ons de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen: een veel te fors bouwplan dat niet past in de omgeving terwijl gebruik wordt gemaakt van het hoogteverschil door ook nog eens flink te graven en het gebouw te onder kelderen. Het lijkt wel of sprake van een tendens: steeds vaker gebeurt het dat het duingebied dat gekenmerkt wordt door geaccidenteerd terrein, wordt geëgaliseerd en afgegraven. Ook worden oudere villa’s gesloopt en vervangen door omvangrijke nieuwe woningen die niet passen in de omgeving zoals dreigt te gebeuren met Willinklaan 2.

Foto: Noord-Hollands archief, foto van de aanleg van Het Duin met de Willinklaan, de Grote Sparrenlaan en de Dreef in aanleg.

Initiatiefvoorstel

Daarom dienen wij op 2 februari 2023 een initiatiefvoorstel in om van Het Duin een beschermd dorpsgezicht te maken. Dat betekent overigens niet dat alle woningen dan automatisch monument worden. En het houdt ook toekomstige ontwikkelingen en de bouw van nieuwe woningen niet tegen. Het enige dat wij willen bereiken met ons initiatiefvoorstel is dat het duinwallenlandschap niet nog verder wordt aangetast en bewaard blijft voor toekomstige generaties. Het is te danken aan freule Willink dat Het Duin nog bestaat en dat Bennebroek niet net als Hillegom compleet is afgegraven.

Meer over freule Willink vindt u hier: https://gereformeerdekerken.info/2018/03/06/de-gereformeerde-kerk-te-bennebroek/

Hart voor Bloemendaal wil het erfgoed in Bloemendaal beschermen. Onze partij staat ontwikkelingen niet in de weg, maar wij zijn van mening dat het waardevolle en bijzondere duinwallenlandschap behouden moet blijven.

Wilt u meer lezen over de geschiedenis van Het Duin? Dan raden wij u het artikel van Martin Bunnik aan dat hij schreef voor de historische vereniging Heemstede Bennebroek, najaar 2018.

En hieronder enkele publicaties in het Haarlems Dagblad over Willinklaan 2 en ons initiatiefvoorstel, voor een beschermd dorpsgezicht voor Het Duin, januari 2023.

Foto’s: Haarlems Dagblad

Marielys Roos

Fractievoorzitter Hart voor Bloemendaal

Laatste nieuws: