Grondwater komt op in tuin Koekoeksweg, 8 meter boven NAP

Dit zegt de gemeente Bloemendaal. Intussen staat het grondwater de mensen aan de lippen. Dag en nacht het grondwater wegpompen in het riool, dweilen, waterstofzuigen, inboedel in veiligheid brengen of naar de milieustraat enz. Vandaag bezochten wij een inwoner die per uur 4 kuub grondwater moet wegpompen. Per week is dat bijna 700 kuub water. Hoeveel is dat? Denk dan aan ruim 200 bouwcontainers vol grondwater per week…

Alle adviezen van de gemeente over het waterdicht maken van je souterrain of kelder ten spijt: de druk van het grondwater is zo groot dat niets er nog tegen bestand is en dat ook waterdichte constructies het begeven.

Zo schrijft een inwoonster aan de wethouder en de gemeenteraad over haar situatie (zie filmpje)

Geachte heer Wijkhuizen en collega’s,

Tsja, de zoveelste klacht.

Ik heb, net als veel bewoners van deze Gemeente, de correspondentie (tussen u en de bestuurders van de stichting opgericht door bewoners tegen grondwater) met stijgende verbazing gevolgd. Wat heeft de Gemeente Bloemendaal toch een dedain voor haar bewoners.

Ik ga hier niet op in, we gaan op 7 maart horen wat jullie plan is.

Wel wil ik jullie aansprakelijk stellen voor de nachtmerrie waar in wij zijn beland. Ik lees namelijk constant dat wij als bewoners onze kelders moeten of hadden moeten isoleren. Wat een arrogantie. Alsof onze kelders middeleeuwse grotten zijn waarin wij onze spullen neerzetten. Ik stuur jullie een garantie waterdichtheid van onze kelder (ingericht als kantoor annex muziekkamer) die is gemaakt in 2005. 

Ik stuur ook het complete rapport mee, waarin je kunt lezen hoe grondig en professioneel deze kelder destijds is gemaakt. Met constructie advies van bedrijf X in Haarlem, geen kleine jongen, Wij hebben nooit probleem gehad, terecht, want deze kelder is waterdicht.

Maar toch.

De extreme situatie waarin we zijn beland, is een gevolg van handelen, of liever, het gebrek aan handelen van de Gemeente. Alsof we niet al jaren weten dat Nederland steeds natter zou worden. En de druk is zo hoog, dat zelfs een kelder als die van ons, gewoon water doorlaat.

De gevolgen zijn voor ons niet te overzien, net als voor velen in de buurt. En dan hebben we ook nog de pech dat de Gemeente het een slim plan vond om bij de herinrichting van de Zuidlaan, waar wij wonen, 2 jaar geleden alle waterkolken (hemelwater afvoerputten) uit de straat te verwijderen. De Zuidlaan kent geen afvoer meer op het riool. Afvoer van water vindt plaats in de tuinen van de bewoners.  

Maar dat wisten jullie natuurlijk allang. 

Ik moet stoppen want ik moet weer met de waterstofzuiger aan de gang. Dat gaat dag en nacht door. De piano is helaas onherstelbaar beschadigd, evenals de eikenhouten vloer, boeken, stoelen, vloerkleed, elektra, en ga zo maar door. We zijn inmiddels vaste klant bij de milieustraat in Overveen.

 Met vriendelijke groet,

…’

Vandaag zijn wij op huisbezoek gegaan bij diverse getroffen inwoners. Wat wij hebben gezien en gehoord is echt afschuwelijk. Mensen zijn er dag en nacht mee bezig, durven hun huis niet meer uit. Ouderen zitten soms door kortsluiting in de kou en zijn aangewezen op behulpzame buren die hout komen brengen zodat de openhaard aan kan om het nog een beetje warm te krijgen. 

We hebben bewondering voor onze inwoners die zich soms al drie vier maanden proberen staande te houden maar werkelijk dodelijk vermoeid zijn door het water dat maar blijft komen en de schade aan hun huis.

Situatie in huis aan de Zuidlaan

Wethouder Wijkhuisen geeft interview Haarlem105

Intussen blijft de wethouder verklaren dat het de verantwoordelijkheid is van de bewoners zelf. Die moeten het regelen op hun eigen perceel. Maar wat deze wethouder ook heeft gezegd in een interview met Haarlem105 is dit: ‘De provincie NH heeft plannen met de duinzoom’ en daar zijn we wel heel erg benieuwd naar. Al jaren en jaren is sprake van een vernatttingsbeleid. De duinen moeten natter. Er zijn tientallen, honderden hectare bos gekapt in de duinen van Noord-Holland. Vooral naaldbomen moeten het ontgelden terwijl die het meeste water opslurpen. En struikgewas is verwijderd, grond is afgeplagd, sleuven zijn gegraven want het moest weer gaan stuiven, begrazing enz. Alles met het oog op de vernatting. Als je zo veel bos/bomen kapt dan moet je wel drainage aanleggen. Wij verwijzen naar: Wareco Ingenieurs “Grondwatereffecten Natura 2000 maatregelen Schoorlse duinen”. Definitief

Afkomstig uit jaarverslag 2022 van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Heel Aerdenhout staat van oudsher bekend om wel, kwel en rel. Dit is een fragment van een oude wandelkaart met één van de rellen

Op pagina 23 van dat rapport staat dat indien de bossen gekapt worden er direct een drainagesysteem dient te worden aangelegd om de kelders in de huizen droog te houden. (1815m drainage en aanvullend 768 m.) Dit is niet anders voor de Kennemerduinen en de AWD.

Wordt vervolgd. Wij hopen u te zien op 7 maart as. Dan is er een informatieavond voor inwoners in het gemeentehuis. Aanvang 20.00 uur.

Marielys Roos

Fractievoorzitter Hart voor Bloemendaal

Laatste nieuws: