Afgelopen dinsdag 16 januari 2024 kwamen twee insprekers hun verhaal doen in de commissie grondgebied. De wateroverlast is in sommige delen van de gemeente enorm. Ondergelopen kelders, pompen die dag en nacht aanstaan en dit is voor het eerst in de geschiedenis. Meteen een reden voor de wethouder om te verklaren dat dit uniek is. De regen van de afgelopen maanden is de oorzaak. Maar ons boerenverstand vertelt ons dat het iets anders in elkaar steekt.

De bebouwing in Bloemendaal bevindt zich deels in oorspronkelijk duingebied. In de duinen is sprake van verhang (de duinen liggen aanmerkelijk hoger dan de dorpenzones) waardoor kwelwater uittreedt naar lagergelegen gebieden. Dat niet alleen: door de overvloedige regenbuien is het zand volledig verzadigd. Wij vermoeden dat duinrellen ontstaan of weer tot leven komen als de waterstand stijgt. Woeste ondergrondse waterstromen, rel en kwel, komen op onverwachte plekken omhoog en bewoners zijn kansloos. In nood wenden zij zich tot de gemeente die tot nu toe heeft uitgelegd nergens voor verantwoordelijk te zijn. Eerder al betoogden wij op deze website dat de gemeente een wettelijke grondwaterzorgplicht heeft. Op zijn minst hoort de gemeente te inventariseren:

 1. Waar de overlast zich voordoet;
 2. Waaruit de overlast bestaat;
 3. Of sprake is van een patroon;
 4. Welke oplossingen denkbaar zijn en wie daarmee is belast: gemeente, hoogheemraadschap, waterbedrijven, provincie, Natura 2000 beheerders, particuliere eigenaren. Wat ons betreft moet eerst het probleem helder in kaart worden gebracht en mag de gemeente niet wegduiken.

Hebt u last van grondwater in uw huis?

Wilt u het dan melden: info@hartvoorbloemendaal.nl. Wij publiceren niet uw naam en niet uw adres. Ons doel is om inzichtelijk te krijgen waar grondwateroverlast is en of daar een patroon in te herkennen is. Uw persoonlijke gegevens zijn uiteraard vertrouwelijk.

Dit is een filmpje van een van de bewoners van deze week.

De insprekers in de commissie grondgebied: 

Tot nu toe hebben we de volgende straten gelokaliseerd waar waterschade door hoog grondwater zich voordoet bij particulieren:

 • Langelaan Aerdenhout
 • Koeduinweg Aerdenhout
 • Leeuwerikenlaan Aerdenhout
 • Generaal Winkelmanlaan Aerdenhout
 • Zwarteweg Aerdenhout
 • Amalia van Solmslaan Aerdenhout
 • Merellaan Aerdenhout
 • Borgerweg Aerdenhout
 • Burgemeester Peereboom Vollerlaan Aerdenhout
 • Zijlweg Overveen
 • Willem de Zwijgerlaan Overveen
 • Jan Willem Frisolaan Overveen
 • Genestetweg Bloemendaal
 • Kastanjelaan Bloemendaal

Hierbij een artikel over de schade bij een inwoonster in Aerdenhout in het Haarlems Dagblad deze week:

Wij zijn als fractie niet gelukkig met de afwerende houding van de gemeente Bloemendaal. De communicatie verloopt uitermate stroef. Dat is jammer en het lost het probleem niet op.

 

Marielys Roos

Fractievoorzitter Hart voor Bloemendaal