Nieuws

Uw geld, onze zorg!

De afgelopen periode heeft Hart voor Bloemendaal hard gewerkt. Wij brengen u op de hoogte van onze activiteiten en beginnen met onze bevindingen mbt de jaarrekening 2020. Dit is een zeer actueel onderwerp want in juli 2021 moet de jaarrekening over 2020 worden vastgesteld door de gemeenteraad. Het jaarresultaat 2020 is positief en dat is mooi. Echter…geeft deze jaarrekening wel ...

Read More »

Ons initiatiefvoorstel voor een verbeterde landgoederennota

Onlangs diende Hart voor Bloemendaal een #initiatiefvoorstel in tot wijziging van de #landgoederennota uit 2016. De motivering is: (1) dat de huidige landgoederennota positieve ontwikkelingen op landgoederen in Bloemendaal tegenhoudt. Zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van Duinlust waar de eigenaar een fraai plan heeft uitgewerkt voor het hoofdgebouw. Hierin zouden bijv. enkele appartementen komen en het oude koetshuis zou worden opgeknapt ...

Read More »

Biomassaverbranding

Op 10 juni 2021 diende Hart voor Bloemendaal een motie in tegen biomassaverbranding van bomen. Wij zijn fel gekant tegen #biomassacentrales en willen de bomen en de bossen beschermen. Bomen zijn de longen van de aarde. Zij zijn onmisbaar voor alles wat leeft. Het is diep treurig, maar onze motie werd weggestemd. De partijen die zich hebben uitgesproken vóór het ...

Read More »

‘Op Elswout is wel wat mogelijk…’

Hart voor Bloemendaal heeft wethouder De Roy diverse keren gevraagd naar de achterliggende stukken mbt het muziekfestival op Elswout. Nimmer hebben wij iets ontvangen van haar. Het college hield de kaken stijf op elkaar. Nu blijkt dus heel duidelijk dat dit college geen enkele passie heeft, geen enkel respect voor natuur en erfgoed. Als wij de stukken lezen, dan bekruipt ...

Read More »

Behoud en bescherming van bomen in Bloemendaal

Op 3 juni 2021 wordt de nieuwe APV vastgesteld. Onze partij dient een amendement in omdat het bomenbeleid wordt geschrapt en als gevolg daarvan verdwijnen enkele belangrijke bepalingen uit de APV. Hart voor Bloemendaal zal de verkiezingen van 2022 ingaan als partij die streeft naar behoud van het groene karakter van Bloemendaal, behoud van de natuur en bescherming van de ...

Read More »

Waar komen de windturbines?

Op 18 mei as staat een zeer belangrijk onderwerp op de agenda van de commissie, nl de Regionale Energie Strategie, ofwel de RES 1.0. Het besluit dat aan de raad wordt voorgelegd luidt als volgt: Besluit: In te stemmen met de RES 1.0 NHZ als resultaat uit het regionale proces. Met als belangrijkste punten: a) De ambitie van de regio ...

Read More »

Elswout is geen pretpark

Tekent u ook de petitie die Stichting Bescherming Erfgoed Zuid-Kennemerland (SBEZK) is gestart om de natuur en de rust op het kwetsbare landgoed Elswout te beschermen? De gemeente heeft op 10 februari jl bekend gemaakt positief te staan tegenover een grootschalig project op Elswout. In de zomer 2023 worden 40 avonden georganiseerd tbv het muziekfestival Borski. Een enorm evenement met ...

Read More »

Peiling over herinrichting Leidsevaart-Bekslaan

Binnenkort neemt de gemeenteraad een besluit over de herinrichting van het kruispunt Leidsevaart/Bekslaan op de grens van Bennebroek en Vogelenzang. Voor het ontwerp ziet u: ontwerp herinrichting fietsknelpunt Leidsevaart en Bekslaan De fietsersbond heeft er bij de gemeente al jaren op aangedrongen het kruispunt veiliger te maken voor fietsers. Maar dat is natuurlijk niet het enige aspect waarmee rekening moet ...

Read More »