Nieuws

Onderwijshuisvesting amendement begroting 2021

De gemeente moet voldoen aan de gemeentelijke zorgplicht onderwijshuisvesting. Voor de periode 2019 tot en met 2034 is een plan opgesteld waarin is uiteengezet dat dit afgerond EUR 45 miljoen kost. De investeringen worden gekapitaliseerd en afgeschreven waardoor de gemeente jaarlijks te maken heeft met afschrijvingslasten. In de begroting van 2021 die op 5 november 2020 wordt behandeld staan vier ...

Read More »

Kerkpad Vogelenzang

Het college stelt voor om langs het #Kerkpad in Vogelenzang een haag te planten. Dit teneinde de biodiversiteit te vergroten. Hart voor Bloemendaal is een fervent voorstander van het vergroten van biodiversiteit, maar een haag langs het Kerkpad is wat ons betreft zonde van het geld. De gemeente wil hiervoor een bedrag van € 15.000 uitgeven over een periode van ...

Read More »

Motie Jeugdzorg

In 2021 zal de gemeente een kleine EUR 17 miljoen uitgeven aan het ‘sociaal domein’. Hieronder valt ook #Jeugdzorg. Op een begroting van 53 miljoen houdt dat in dat afgerond 1/3e van al het geld wordt uitgegeven aan zorg waarvan ruim EUR 1 miljoen aan de zgn wijkteams. De registeraccountant die de jaarrekening 2019 controleerde heeft een kanttekening geplaatst bij ...

Read More »

Huisvesting statushouders

Gezien de meest recente ontwikkelingen rondom de tijdelijke huisvesting van #statushouders op #Blekersveld en de berichten die wij van omwonenden kregen plus de ophef in de media over o.a. het gebrekkige participatieproces en de ‘snoeiwerkzaamheden’ van de gemeente, kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken dat er een behoorlijke hoeveelheid zand in de raderen terecht is gekomen. Het project ...

Read More »

Bezuiniging op Bennebroek begroting 2021

De wethouder van financiën heeft de raad met diverse bezuinigingsvoorstellen in de begroting 2021 voorgesteld. Eén van die voorstellen behelst de sluiting van het gemeentelijk serviceloket in de voormalige St Franciscusschool in Bennebroek. Wij hebben al bij de Kadernota in juni gezegd dat we het daar niet mee eens zijn. In financieel opzicht vertelde de wethouder ons toen dat de ...

Read More »

Blekersveld ontspoord

Naar aanleiding van alle commotie en de door de wethouder aangekondigde snoeiwerkzaamheden, vroegen wij de raad om ons te steunen voor het bijeenroepen van een extra raadsvergadering op maandag 19 oktober jl om 10.00 uur. Ivm de Corona maatregelen was ons voorstel de vergadering digitaal te laten plaatsvinden. Voor het bijeenroepen van een zgn spoedraad zijn 4 van de 19 ...

Read More »

#Bloemendaalisvanons

Bloemendaal is van ons? Wat is dat nu voor gekkigheid. Bloemendaal is van en voor alle inwoners. Waarom komen we hier dan mee? Dat gaan we uitleggen. Sinds D66 het verkiezingsprogramma de ether in heeft geslingerd zijn we benauwd. Daar staat nl expliciet in dat gemeenten met problemen opgeheven moeten worden en dat D66 streeft naar stadsregio’s. Help. De gedachte ...

Read More »

Over Caprera, Vitaal Vogelenzang en andere politieke zaken

Begin september was het reces voorbij en moesten we ons weer storten op de vergadercyclus. Wat is er allemaal gebeurd? We blikken terug op de afgelopen maand en vertellen u over de belangrijkste door ons ingenomen politieke standpunten. Hart voor Bloemendaal stemde niet in, zie hierna. Over de Regionale Energie Strategie heeft u al kunnen lezen in ons bericht op ...

Read More »

Blekersveld en de leugens van de wethouder

Het college is vast van plan op Blekersveld in Overveen voor het einde van 2020 zo’n 30 tijdelijke woningen te plaatsen i.v.m. de huisvesting van statushouders. Dit zonder inspraak van omwonenden. D.w.z.: inspraak is in dit project min of meer gedegradeerd tot aanhoren. Een echt participatietraject zoals dat bij alle andere projecten gebruikelijk is, zal niet plaatsvinden omdat het plan ...

Read More »