Nieuws

“Verantwoordelijkheid van meningsuiting”

De opvang statushouders houdt Bloemendalers stevig bezig. Het probleem is binnen het college niet harmonieus opgepakt. Terwijl wethouder De Roy eind vorig jaar van de provincie de uitdrukkelijke instructie had gekregen voor de statushouders die zijn toegewezen aan Bloemendaal woningen te verzorgen, kreeg zij van collega wethouder Heijink de kous op de kop. Zij had  locaties aangewezen voor het plaatsen ...

Read More »

Park Vogelenzang

Op 12 december 2019 stemde de gemeenteraad voor het bestemmingsplan Park Vogelenzang. Wij zijn er niet blij mee dat het plan is aangenomen. De bouwdichtheid benadert die van de Bloemenbuurt net iets ten noorden gelegen van Park Vogelenzang. Hoewel de Bloemenbuurt een heerlijke plek is om te wonen, is de bouwdichtheid hoog. Wij vinden dat die dichtheid niet zou mogen ...

Read More »

Eneco en oorlogsleed

De gemeente Bloemendaal verkoopt haar aandelen in Eneco aan het Japans consortium van Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power. Hart heeft tegen deze verkoop gestemd o.a. omdat het jaarlijks dividendinkomen een vaste bron van inkomsten was en onze partij vreest dat de gemeente het geld niet op de juiste wijze gaat besteden. Veel geld wordt uitgegeven aan nutteloze zaken. Potverteren ...

Read More »

Inwoners die moed tonen!

Vandaag een artikel in #Trouw: ‘Het openbaar bestuur heeft dwarsliggers hard nodig’. In dit opiniërend stuk staat de volgende passage: ‘Vierde macht. Waarom ligt het accepteren van tegenspraak zo moeilijk? Allereerst is dat een gevolg van een sterkere politieke gerichtheid op (korte termijn) prestaties….Kritische burgers, de invloed van sociale media, een assertieve volksvertegenwoordiging en een nadruk op publiek management zijn ...

Read More »

Met de trein naar de DGP in Zandvoort

De race is gelopen. Afgelopen dinsdagavond maakten diverse fracties aan wethouder duidelijk dat de informatievoorziening gebrekkig is, de communicatie naar de inwoners zeer te wensen overlaat en dat er bovendien tal van onzekerheden zijn over het vervoer van bezoekers van en naar het circuit en het strand. Hart is met name bezorgd over het feit dat vervoer van deze grote ...

Read More »

Een volk…

Terug naar die onderbroken raadsvergadering van 30 januari jl. Hieronder volgt een korte persoonlijke tekst van raadslid Roos. … Voor aanvang van de raadsvergadering liep de burgemeester naar mijn tafeltje toe. Ik was nog iets aan het uitpakken toen ik zijn aanwezigheid gewaar werd. Ik keek op en daar stond hij in vol ornaat. Strak in pak en stropdas, de ...

Read More »

Chocola

Hoewel Bloemendaal financieel aan een koordje bungelt en de handen vol heeft aan bestuurlijke problemen, heeft het college in al zijn wijsheid besloten akkoord te gaan met de aanschaf van twee mallen voor het ‘vervaardigen van representatieve chocolade tabletten’. Chocolade tabletten? … Dit is een 1 april grap zeker? RepresentatievechocoladefabriekBloemendaal Nee. Dat is het niet. Blijkbaar is het maken van ...

Read More »

Persbericht: splitsing fractie

Heden het volgende persbericht uitgestuurd: Ls De afgelopen weken heeft het College van B&W  Bloemendaal niet nagelaten om onze fractie zwart te maken vanwege – en met name – uitingen op mijn Facebookpagina. Het college heeft hiermee  mijn twee fractiegenoten, de heer Slewe en mevrouw Faas, ten onrechte verantwoordelijk gemaakt voor iets wat zij niet hebben gepubliceerd. Ik heb op mijn Facebookpagina ...

Read More »

Het goede nieuws: BREAKING!

Wat hebben we voor u aan nieuws? Dit keer is het positief. Ondanks de wel zeer onstuimige en negatieve berichtgeving over onze fractie in het Haarlems Dagblad en het Parool. Hoewel: een goede bestudering van de artikelen in de media leert ons toch vooral dat de burgemeester, de wethouders en de vijf topambtenaren met de brief waarin de burgemeester verklaart ...

Read More »

Waar het hart vol van is…

In december hebben wij u geïnformeerd over onze activiteiten het afgelopen jaar. Ons voornemen is u maandelijks een beknopt overzicht te geven. Op die manier ziet u dat we ons met veel zaken bezighouden en weet u ook waar onze partij voor staat. We hebben voor de komende raadsvergadering een motie voorbereid. We willen graag dat raadsleden aan inwoners die ...

Read More »