Op 1 februari (15.33 uur) werden wij benaderd door inwoners uit Overveen die waren ingegaan op de uitnodiging van wethouder De Roy om met haar in gesprek te gaan. Dat gesprek vond plaats in de Burgerzaal van het gemeentehuis. Zo’n 15 bewoners waren aanwezig. Volgens diverse bewoners zou de wethouder hebben laten weten dat de ontwikkeling van én Blekersveld én Oldenhove voor de opvang van statushouders te veel druk zou leggen op Overveen. Een onevenredige belasting, zo zou ze het zelf hebben benoemd. Daarbij liet ze weten dat het wat haar betreft best mogelijk was om #Blekersveld te schrappen en alleen #Oldenhove beschikbaar te houden voor huisvesting van statushouders. De wethouder vertelde dat op Blekersveld dan plek was voor permanente woningbouw. Dus: geen flexwoningen meer op Blekersveld en alleen opvang van statushouders in Oldenhove.

Dit is groot nieuws. Want al ruim anderhalf jaar houdt het college vast aan de bouw van 60 flexwoningen op Blekersveld. Dat de wethouder hier vandaag van wil afwijken is een verrassing, te meer daar zij zo stellig vorige week nog beweerde dat Blekersveld absoluut nodig was voor de huisvesting van statushouders die zijn toegewezen aan Bloemendaal.
Op 6 december 2021 dienden wij een motie in waarin wij haar verzochten Blekersveld te laten vallen en de opvang te organiseren in Oldenhove samen met huisvesting voor andere urgent woningzoekenden. Dat was was toen onbespreekbaar. Het was toen nog: én Oldenhove én Blekersveld, waarbij pas recent duidelijk is geworden dat wethouder De Roy een COA-opvang in Oldenhove wil.

Nu lijkt opeens alles vloeibaar. Eerlijkheidshalve zijn we erg blij met dit nieuw verworven inzicht van de wethouder maar verbazingwekkend blijft het. Want dit is niet besproken met de raad. Of heeft zij soms al toezeggingen gedaan aan collegepartijen VVD, CDA en D66 en is onderling afgesproken dat Blekersveld gered wordt? Dan valt nog te bezien hoe Oldenhove wordt ingevuld. Immers in deze opzet kan Oldenhove geen COA-opvang locatie meer worden en laat dat nu precies ook ons doel zijn.
Een kwestie van eind goed al goed? We hopen het en anders heeft de wethouder wel iets uit te leggen…

We houden u op de hoogte.