Vandaag (15 januari 2022) publiceren wij op de website ons verkiezingsprogramma:

Op weg naar verandering, een keuze voor de menselijke maat

Een stem op Hart voor Bloemendaal betekent een keuze voor een gemeentebestuur dat de mens weer centraal stelt. Een keuze ook voor open en eerlijk bestuur. Een keuze bovendien voor verandering en hoop, en bovenal voor moed om die verandering ook echt te willen realiseren. Wij hebben lang gewacht. De tijd is aangebroken om afscheid te nemen van een bestuurscultuur die wordt gekenmerkt door gebrek aan respect voor iedereen die niet precies in de pas loopt of kritiek uit. De mentaliteit van ons gemeentebestuur is er een van ‘wij beslissen over u zonder u’. Met die mentaliteit willen wij breken.

Bekijk verkiezingsprogramma

Ons bestuur is verstrikt in juridische procedures. Dat het college hoger beroep heeft ingesteld tegen de kwestie afvalstoffenheffing en rioolhefffing is tekenend voor de arrogantie. De rechter bepaalde onlangs dat de gemeente niet zo’n hoge aanslag had mogen opleggen. In plaats van het te veel betaalde aan de inwoners terug te geven, is het college in hoger beroep gegaan.

Het college lijkt vooral bezig met het maskeren van fouten in plaats van klantvriendelijke service te verlenen aan onze inwoners. Rigide en star overheidsbeleid hebben de afgelopen jaren het vertrouwen in de politiek een enorme deuk gegeven. Hart voor Bloemendaal wil terug naar kleinschaligheid. Wij willen een bestuur dat dicht bij de inwoners en dicht bij de dorpen staat. Het belang van echte participatie, van zeggenschap over de eigen leefomgeving en het beschermen van diegenen die kwetsbaar zijn, horen voorop te staan. Wij zetten geen moeders met kinderen op straat. Maar toch is dat helaas de keiharde consequentie van het verzakelijkte beleid van het huidige college van burgemeester en wethouders: alleenstaande moeders en hun kinderen dreigen op 1 maart 2022 uit hun woning in Dennenheuvel gezet te worden. Hart voor Bloemendaal wil af van de harteloosheid die dit bestuur kenmerkt. Wethouders horen weer bereikbaar én aanspreekbaar te zijn en dat geldt ook voor de top van het ambtenarenapparaat. Het college heeft de afgelopen vier jaar geregeerd onder de vlag van bureaucratie en afstandelijkheid. Inwoners met kritiek of met klachten werden niet gehoord of afgewimpeld en in de wacht gezet.

Ons programma gaat uit van hoop en van nieuw politiek elan. Hart voor Bloemendaal heeft vijf speerpunten waar wij de komende tijd extra aandacht aan zullen besteden. Het is een uitgebreid programma waar wij lang over hebben nagedacht. Samen met onze kandidaten willen wij voor u aan de slag met een warm hart voor Bloemendaal.
Voor een volledig overzicht van onze kandidaten verwijzen wij u naar het onderstaande korte filmpje.