Nieuws

Integriteitsmeldingen burgemeesters Bloemendaal

Naar aanleiding van de brandbrief dd 1 maart jl van de burgemeester aan de fractievoorzitters over de ingediende #integriteitsmeldingen, is enige commotie ontstaan. Immers: de suggestie was gewekt alsof de integriteitsmeldingen de facto prullenbakmeldingen waren. De burgemeester verwijst in zijn brief naar de correspondentie aan en van het Steunpunt integriteitsmeldingen (het #COAP in Den Haag). Hij citeert het Steunpunt. Onze ...

Read More »

Hoe een park voorgoed verdwijnt, Bennebroek

Gisterenavond werd Park #Vogelenzang te #Bennebroek besproken in de raad. D.w.z.: het ontwerp bestemmingsplan en de Anterieure Overeenkomst en nog een aantal zaken zoals Beeldkwaliteitsplan en oplossing parkeren Willinkschool ed. U kunt de stukken vinden onder agenda van de raad van 14 maart jl. zie agendapunt 14. Indien u dat opent verschijnen alle documenten.  Tot onze grote spijt is alles ...

Read More »

Waar komt de nieuwe brandweerkazerne?

We hebben ons de afgelopen weken zeer bezig gehouden met het project nieuwbouw  van de #brandweerkazerne #Bennebroek. En vooral waar komt deze straks te staan? Toch niet aan de Binnenweg, want daar zijn we echt sterk op tegen. Er is geen enkele reden om die kazerne te verplaatsen. Die kan prima nieuw gebouwd worden op de huidige locatie. Wij hebben ...

Read More »

Vervolg: briefje van Roest, deel 2

Op 9 maart stond er een artikel in het Haarlems Dagblad : ‘Roest: “Onderzoek zonder geheimen”. Naar aanleiding daarvan hebben wij een persverklaring opgesteld. Want zo langzamerhand beginnen de mensen om ons heen de bomen door het bos niet meer te zien. Is het onderzoek nu wel of niet onafhankelijk. Is waarheidsvinding voldoende geborgd? Mogen Roos en Slewe wel of ...

Read More »

Waar is het feestje?

De rubriek ingezonden brieven in het Haarlems Dagblad is en blijft een bron van informatie. Deze brieven laten ons het gezicht van onze samenleving zien. Politici kunnen mooie plannen bedenken, coalitieakkoorden schrijven, vinden dat alles verduurzaamd moet worden, van het gas af en dat soort dingen, maar onder aan de streep is het de burger die betaalt en eens in ...

Read More »

Het briefje van Roest

Vorig jaar kondigde burgemeester Elbert Roest een onafhankelijk onderzoek aan naar de gebeurtenissen in het dossier ‘Elswoutshoek’. Dit dossier houdt de gemeente al sinds 2010 bezig. De gemeenteraad stemde op 4 juli 2018 in met dat onderzoek en stelde een budget beschikbaar van EUR 130.000. Vervolgens werd een bureau aangezocht dat het onderzoek diende uit te voeren en dat werd ...

Read More »

Help, de woonlasten stijgen de pan uit!

Zit u goed? We staan in de top 3. De top drie van de hoogste stijgingen van de lokale lasten van alle gemeenten in heel Nederland. Een stijging van 17,7 procent, gemiddeld EUR 200 meer dan vorig jaar. Deze verhoging komt bovenop de hogere energiekosten. Het loopt de spuigaten uit.  Alleen Cuijk en Giessenlanden gaan ons voor. Het grote potverteren ...

Read More »

Nieuwbouw brandweerkazerne Bennebroek

De vrijwillige post van de brandweer is nu gevestigd midden in de oude kern van Bennebroek, Wilhelminalaan 2a. Het gebouw is inderdaad verouderd. Het college wil nieuwbouw op een andere plek, nl Binnenweg 63. Dat is vlakbij de Hervormde Kerk Bennebroek, een rijksmonument op nummer 67. Daar schuin tegenover een ander rijksmonument, namelijk de Obelisk horend bij Huis Bennebroek, in ...

Read More »

Geheim of vertrouwelijk? Hoe raadsleden angst wordt aangepraat

Geheim of vertrouwelijk? Wat is het verschil? Hieronder volgt de mededeling die ons raadslid Roos deed tijdens de laatste raadsvergadering over de nieuwste list om raadsleden angst aan te jagen. Alles wordt tegenwoordig via de vertrouwelijkheidsroute zogenaamd geheim verklaard. Daarbij wordt de Gemeentewet en de Wet openbaarheid van bestuur genegeerd en wordt onder de natte dweil van ‘vertrouwelijkheid’ net gedaan ...

Read More »

Ledenvergadering

Op 19 februari jl. hebben we iets gevierd. De vereniging Hart voor Bloemendaal bestaat juridisch al sinds medio 2014 maar deed nog niet eerder mee aan verkiezingen. Op 5 februari 2018 leverden wij als politieke partij alle formulieren in en na controle konden we voor het eerst meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ons eenjarig bestaan vierden we tijdens de ledenvergadering op ...

Read More »