Nieuws

Een film

De afgelopen vergadering bestuur en middelen stond de verkoop van vastgoed op de agenda. Het betrof de voormalige gymzaal in Bennebroek. Zie agendapunt 10. U kunt terugzien wat er precies werd gezegd door de diverse partijen en de wethouder. Omdat de vastgoedexpert niet mocht inspreken, heeft hij een eigen film gemaakt die wij u hier laten zien. Oordeelt u zelf. ...

Read More »

Niet gezien, niet gehoord of niets mee gedaan?

Wij vroegen de burgemeester of hij het onderzoeksbureau #Integis had voorzien van de e-mails die raadslid Roos inzag in de back-up eind 2017. We doen even een stap terug in de tijd. Een grote hoeveelheid interne correspondentie was vernietigd. Dit betrof correspondentie inzake het dossier Elswoutshoek. De verdwenen correspondentie was niet meer te achterhalen. Tot Hoffman Bedrijfsrecherche een deel weer ...

Read More »

Gebrekkige informatie en gerommel met handtekeningen

Onze fractie heeft grote moeite met de gebrekkige, onvolledige, onjuiste en te late informatievoorziening door het college aan de raad. We hebben het niet over incidenten. Dit gebeurt stelselmatig. Dat niet alleen: het komt zelfs voor dat informatie aan onze fractie domweg wordt geweigerd. De reden daarvoor is dat het college ons niet vertrouwt. Dat wordt niet met zo veel ...

Read More »

Cruciale IT systemen slecht op orde, brandbrief

De afgelopen jaren zijn miljoenen uitgegeven aan IT (ICT/GRIT). De automatisering en informatisering binnen de gemeente Bloemendaal kost jaarlijks afgerond EUR 2,9 miljoen. Sinds enkele jaren is sprake van een samenwerking op het gebied van de IT infrastructuur met Heemstede.  Er blijken grote problemen te bestaan. Gateway heeft een aantal rapporten uitgebracht waarin zware kritiek wordt uitgeoefend op de gemeente. ...

Read More »

“Onderzoek zonder geheimen”

Bent u ook benieuwd hoe het gaat met het Integis-onderzoek naar Elswoutshoek? Als we de burgemeester moeten geloven vordert dat gestaag. Wij vragen ons af hoe dat kan. Want het onderzoek is omgeven met geheimen. Roos kreeg, zo lieten wij u weten, eind februari een spreekverbod opgelegd door de burgemeester. Alles wat geheim zou zijn in de kwestie Elswoutshoek, daarover ...

Read More »

Een film over verkoop van vastgoed in Bloemendaal tegen spotprijs

Verkoop van een pand voor EUR 20.000 in de op een na duurste gemeente van Nederland. We hebben het hier over het voormalig gymgebouw midden in het mooie centrum van Bennebroek. Een verkoop geïnitieerd door wethouder Heijink (VVD). Onze fractie is al diverse keren benaderd door andere belangstellenden die graag, dolgraag zelfs eenzelfde deal hadden willen sluiten. Belangstellenden die ons ...

Read More »

Uitslag verkiezingen Bloemendaal

De uitslag van de verkiezingen vindt u hieronder. Van een extreme aardverschuiving lijkt geen sprake. De opkomst was hoog en dat vinden wij bijzonder positief. Lokale partijen doen niet mee aan deze verkiezingen (althans niet de partijen die in Bloemendaal actief zijn) en dat betekent dat de uitslag zich niet rechtstreeks laat vergelijken met de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar. Hoe ...

Read More »

Integriteitsmeldingen burgemeesters Bloemendaal

Naar aanleiding van de brandbrief dd 1 maart jl van de burgemeester aan de fractievoorzitters over de ingediende #integriteitsmeldingen, is enige commotie ontstaan. Immers: de suggestie was gewekt alsof de integriteitsmeldingen de facto prullenbakmeldingen waren. De burgemeester verwijst in zijn brief naar de correspondentie aan en van het Steunpunt integriteitsmeldingen (het #COAP in Den Haag). Hij citeert het Steunpunt. Onze ...

Read More »

Hoe een park voorgoed verdwijnt, Bennebroek

Gisterenavond werd Park #Vogelenzang te #Bennebroek besproken in de raad. D.w.z.: het ontwerp bestemmingsplan en de Anterieure Overeenkomst en nog een aantal zaken zoals Beeldkwaliteitsplan en oplossing parkeren Willinkschool ed. U kunt de stukken vinden onder agenda van de raad van 14 maart jl. zie agendapunt 14. Indien u dat opent verschijnen alle documenten.  Tot onze grote spijt is alles ...

Read More »

Waar komt de nieuwe brandweerkazerne?

We hebben ons de afgelopen weken zeer bezig gehouden met het project nieuwbouw  van de #brandweerkazerne #Bennebroek. En vooral waar komt deze straks te staan? Toch niet aan de Binnenweg, want daar zijn we echt sterk op tegen. Er is geen enkele reden om die kazerne te verplaatsen. Die kan prima nieuw gebouwd worden op de huidige locatie. Wij hebben ...

Read More »