Nieuws

Noodpakket zelfstandig ondernemers/zzp-ers

Menig zelfstandig gevestigd ondernemer wordt door de corona crisis met financiële problemen geconfronteerd. Bij een aantal ondernemers is zelfs sprake van een 100% reductie van de omzet terwijl kosten door blijven lopen. De rijksoverheid heeft aanvullende maatregelen voorgesteld. Wat kunt u doen als zelfstandig ondernemer/zzp-er? U kunt bij de gemeente aankloppen voor steun. De steun wordt geboden in twee vormen. ...

Read More »

Verkoop van vastgoed

Laten we dit bericht beginnen met iedereen sterkte te wensen in deze moeilijke tijd. En vooral die mensen die ziek zijn. Ook hopen wij dat wie in het buitenland vastzit als gevolg van deze crisis, snel weer kan terugkeren naar Nederland. Om de gedachten te verzetten, hebben we onze aandacht gericht op de verkoop van vastgoed door de gemeente Bloemendaal. ...

Read More »

Niet vergaderen: Corona

Een hoestende wethouder. De raadsvergadering van 12 maart jl. Wij tonen u een kort fragment. Een schande dat de burgemeester de vergadering liet doorgaan. Vooral toen bleek dat mevrouw De Roy zich ‘niet fit’ voelde. Wat dat inhield kunt u hieronder zelf waarnemen. Fragment raadsvergadering Bloemendaal 12 maart 2020 Vanmiddag (13 maart) ontvingen wij een brief van de burgemeester. Deze ...

Read More »

Ongeoorloofde staatssteun

Verkoop van vastgoed door de gemeente dient marktconform en transparant te gebeuren. U hebt onlangs uw OZB-beschikking ontvangen. U weet dat uw woning wordt gewaardeerd en dat u daarover belasting betaalt aan de gemeente. Uitgangspunt voor uw aanslag is de marktwaarde. Definitie van marktwaarde is: het geschatte bedrag waartegen vastgoedtussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoperna behoorlijke marketingin een ...

Read More »

Een constructieve oplossing voor de huisvesting van statushouders

De huisvesting van statushouders is momenteel een groot punt van discussie in de gemeenteraad. Hart is van mening dat de wethouder, c.q. het college veel te laat is geweest met het verstrekken van informatie over de achterstand. Dit was al lang bekend. Pas toen de provincie NH dreigde met een ‘indeplaatsstelling’ werd de alarmklok geluid. Vervolgens ging de wethouder op ...

Read More »

Cadeautje

’Op het moment dat iemand jarig is dan neem je een cadeautje mee. Zo ben ik dat gewend, al mijn hele leven…’ De burgemeester heeft besloten en daar heeft het college mee ingestemd, dat de gemeente Bloemendaal voortaan eigen representatieve chocolade tabletten gaat maken die vervolgens worden uitgedeeld. In de categorie leuke dingen voor de mensen. Er worden twee mallen ...

Read More »

DGP krijgt in alles carte blanche

De klachten over de organisatie van verkeer en het verminderen van overlast etc rond de DGP zijn niet van de lucht. Gisterenavond tijdens de commissievergadering lieten alleen D66 en VVD zich onbetuigd. De andere fracties waren toch in meerdere of mindere mate verontwaardigd over: De gebrekkige communicatie en ook het late tijdstipHet kaartmateriaal dat onvoldragen zou zijn (erkende de wethouder ...

Read More »

Duizenden woningen en Duinpolderweg

Een verontrustend bericht in de krant. De VVD gedeputeerde van Zuid-Holland weet van geen wijken. De Duinpolderweg moet en zal er komen als het aan hem ligt. Nu luidt het argument dat aan beide zijden van de Ringvaart duizenden woningen worden gebouwd. Hier moeten we even heel goed over nadenken: bedoelt de heer Vermeulen dat als de weg er eenmaal ...

Read More »

“Verantwoordelijkheid van meningsuiting”

De opvang statushouders houdt Bloemendalers stevig bezig. Het probleem is binnen het college niet harmonieus opgepakt. Terwijl wethouder De Roy eind vorig jaar van de provincie de uitdrukkelijke instructie had gekregen voor de statushouders die zijn toegewezen aan Bloemendaal woningen te verzorgen, kreeg zij van collega wethouder Heijink de kous op de kop. Zij had  locaties aangewezen voor het plaatsen ...

Read More »

Park Vogelenzang

Op 12 december 2019 stemde de gemeenteraad voor het bestemmingsplan Park Vogelenzang. Wij zijn er niet blij mee dat het plan is aangenomen. De bouwdichtheid benadert die van de Bloemenbuurt net iets ten noorden gelegen van Park Vogelenzang. Hoewel de Bloemenbuurt een heerlijke plek is om te wonen, is de bouwdichtheid hoog. Wij vinden dat die dichtheid niet zou mogen ...

Read More »