Nieuws

Nav de ‘Jet Schol papers’

Wij berichten u over de ‘Jet Schol papers’. Het betreft hier de zgn ‘gelekte’ mails en documenten die vorige week uitgebreid in het nieuws kwamen. Stukken die een inwoonster van Bloemendaal ongevraagd in haar brievenbus ontving. Afzender onbekend. Stukken die compromitterend zijn voor het bestuur van de gemeente Bloemendaal. NH Nieuws deed uitgebreid verslag. Zie ook ons vorige nieuwsbericht. burgemeester ...

Read More »

Burgemeester Roest doet melding bij politie

Gisterenavond stuurde burgemeester Roest ons de volgende mail: ‘Bijgaande brief breng ik te uwer attentie. De inhoud spreekt voor zich. Met vriendelijke groet, E.J. Roest’ Wij hebben naar aanleiding hiervan het volgende persbericht verstuurd: Persverklaring Hart voor Bloemendaal 16 mei 2019 Burgemeester Elbert Roest bericht in een persverklaring van 15 mei jl dat hij melding heeft gedaan bij politie van ...

Read More »

Behoud van Duinlust: maak revitalisatie mogelijk

Tijdens de commissie grondgebied van 7 mei  spraken wij met de andere fracties over de ontwikkelplannen van de voormalige buitenplaats Duinlust in Overveen. Een belangwekkende monumentale parel gelegen midden in de gemeente Bloemendaal. De ontwikkelaar heeft ons uitvoerig geïnformeerd over de plannen. Wij zijn om meerdere redenen enthousiast. Op de eerste plaats omdat het behoud betekent van de buitenplaats. Op ...

Read More »

Nederveen, Kokke en Fennema roeren zich in de Integis kwestie

Doel van het Integis-onderzoek was: 1) waarheidsvinding van de gebeurtenissen in het dossier Elswoutshoek en 2) te komen tot een formele politiek-bestuurlijke afsluiting van het jarenlange dossier. De burgemeester verklaarde zelf als volgt: ‘Een feitenonderzoek omtrent relevante gebeurtenissen in 2014 zal duidelijkheid moeten verschaffen over het optreden van politieke ambtsdragers en tevens speculaties over hun handelen moeten wegnemen. Mijn intentie ...

Read More »

Extra raadsvergadering 6 mei

As maandag, 6 mei is er een extra raadsvergadering. Integis heeft aan de bel getrokken. Het onderzoek is op de klippen gelopen. Daarover een strak commentaar in het Haarlems Dagblad van verslaggeefster Margot Klompmaker. Het forensisch accountantsbureau Integis heeft een tussenrapport toegestuurd aan de raad waarin staat dat de onderzoekers zijn gestrand. Dat rapport vindt u hier: Tussenrapportage Integis Deze ...

Read More »

De gemeenteraad als Cerberus, de hellehond

15 van de 19 raadsleden zijn als een Cerberushond bezig de beerput vol stinkende geheimen te bewaken. Daarin past uitstekend dat artikel 169 Gemeentewet vorige week buiten werking is gesteld. In dat artikel is het recht op informatie van de gemeenteraad vastgelegd en de plicht van het college om die informatie te verschaffen. De gemeenteraad als Cerberus, de hellehond die ...

Read More »

Over een proces en een boek

Op 20 juni as dient het proces van Roos tegen de korpschef van de Politie eenheid Noord-Holland. Dit proces heeft te maken met het incident dat plaatsvond op 21 december 2017 tijdens de raadsvergadering in de gemeente Bloemendaal. Er was sprake van een opzetje. Tijdens de raadsvergadering gaf burgemeester Elbert Roest het woord aan de raad oudste, Andre Burger van ...

Read More »

Onderzoek is kansloos

Persbericht: Raadsleden Roos en Slewe achten het onderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd door Integis naar de ‘gebeurtenissen in het Elswoutshoekdossier in het jaar 2014’ kansloos. Dit komt niet meer goed en de oorzaak ligt vooral bij burgemeester Roest. Hieronder leest u waarom. De waarheidsvinding wordt ernstig belemmerd. Dat heeft verschillende oorzaken: Burgemeester Elbert Roest heeft aan Slewe en Roos een ...

Read More »

Een film

De afgelopen vergadering bestuur en middelen stond de verkoop van vastgoed op de agenda. Het betrof de voormalige gymzaal in Bennebroek. Zie agendapunt 10. U kunt terugzien wat er precies werd gezegd door de diverse partijen en de wethouder. Omdat de vastgoedexpert niet mocht inspreken, heeft hij een eigen film gemaakt die wij u hier laten zien. Oordeelt u zelf. ...

Read More »

Niet gezien, niet gehoord of niets mee gedaan?

Wij vroegen de burgemeester of hij het onderzoeksbureau #Integis had voorzien van de e-mails die raadslid Roos inzag in de back-up eind 2017. We doen even een stap terug in de tijd. Een grote hoeveelheid interne correspondentie was vernietigd. Dit betrof correspondentie inzake het dossier Elswoutshoek. De verdwenen correspondentie was niet meer te achterhalen. Tot Hoffman Bedrijfsrecherche een deel weer ...

Read More »