Nieuws

Breaking: provincie zet streep door Duinpolderweg

Feest! Groot nieuws over de Duinpolderweg. De nieuwe coalitie van de provincie NH zet een streep door het plan voor de aanleg van deze snelweg die vanaf de A4 ten zuiden van Hoofddorp zou worden doorgetrokken richting de Ringvaart bij Bennebroek en vervolgens door naar de Rijksstraatweg (N208) en van daar richting de Zilk (N206). Een heuse snelweg die voor ...

Read More »

Controleverlies door de talrijke geheimen

Veel mensen vragen ons hoe het nu precies zit met de geheimen in Bloemendaal. Ons wordt cynisme verweten en complotdenken. Wij zouden niet die mate van redelijkheid betrachten om in te zien dat besturen ook betekent dat je verantwoordelijkheid toont door zaken niet op de spits te drijven. In dit bericht willen wij u aan de hand van vier voorbeelden ...

Read More »

De huisadvocaat mag de klus klaren

Raadsleden Heukels en Roos hebben bezwaar ingediend en gevraagd om een voorlopige voorziening ivm het ‘besluit’ van de raad om een geheime vergadering te houden over de geheim verklaarde Integis brief. De geheime vergadering staat gepland op dinsdagavond 11 juni as. Dat is direct na Pinksteren. Het ‘kort geding’ zal hoogst waarschijnlijk bij de bestuursrechter voor het weekend plaatsvinden. Zodra ...

Read More »

Persverklaring: de geheimen van Bloemendaal rond het Integis onderzoek

De berg met geheimen wordt in Bloemendaal steeds groter. Het begrip geheim of vertrouwelijk wordt in #Bloemendaal te eenvoudig als ‘vluchtroute’ gehanteerd is onze gedachte. Dat is niet goed voor het open debat en voor onze democratie. De hoofdregel luidt immers: alles is openbaar, tenzij. De laatste ontwikkelingen rond het onderzoek dat #Integis is gestart begin 2019 worden hieronder in ...

Read More »

Een gele kaart voor geel wegdek

Knalgeel. Zo ziet het wegdek er op diverse plaatsen in #Vogelenzang sinds kort uit. Wij vragen ons af wat hier de bedoeling van is. Het ziet er bijzonder opdringerig uit. Agressief zelfs. Dit hebben we nog niet eerder gezien. Dat het volop de aandacht trekt is duidelijk. Zowel van automobilisten maar ook van de bewoners die daar voortdurend naar moeten ...

Read More »

Hoe nu verder met het #Integis onderzoek Elswoutshoek?

Wij zouden nog bij u terugkomen op het Integis onderzoek. Zoals u weet, liet Integis weten diverse belemmeringen te zien op grond waarvan het onderzoek was ‘vastgelopen’. Een van die belemmeringen is de geheimhouding. Op 6 mei was er een extra raadsvergadering in het gemeentehuis van Bloemendaal. Als u wilt weten wat de diverse fracties daarover hebben meegedeeld, dan verwijzen ...

Read More »

Nav de ‘Jet Schol papers’

Wij berichten u over de ‘Jet Schol papers’. Het betreft hier de zgn ‘gelekte’ mails en documenten die vorige week uitgebreid in het nieuws kwamen. Stukken die een inwoonster van Bloemendaal ongevraagd in haar brievenbus ontving. Afzender onbekend. Stukken die compromitterend zijn voor het bestuur van de gemeente Bloemendaal. NH Nieuws deed uitgebreid verslag. Zie ook ons vorige nieuwsbericht. burgemeester ...

Read More »

Burgemeester Roest doet melding bij politie

Gisterenavond stuurde burgemeester Roest ons de volgende mail: ‘Bijgaande brief breng ik te uwer attentie. De inhoud spreekt voor zich. Met vriendelijke groet, E.J. Roest’ Wij hebben naar aanleiding hiervan het volgende persbericht verstuurd: Persverklaring Hart voor Bloemendaal 16 mei 2019 Burgemeester Elbert Roest bericht in een persverklaring van 15 mei jl dat hij melding heeft gedaan bij politie van ...

Read More »

Behoud van Duinlust: maak revitalisatie mogelijk

Tijdens de commissie grondgebied van 7 mei  spraken wij met de andere fracties over de ontwikkelplannen van de voormalige buitenplaats Duinlust in Overveen. Een belangwekkende monumentale parel gelegen midden in de gemeente Bloemendaal. De ontwikkelaar heeft ons uitvoerig geïnformeerd over de plannen. Wij zijn om meerdere redenen enthousiast. Op de eerste plaats omdat het behoud betekent van de buitenplaats. Op ...

Read More »

Nederveen, Kokke en Fennema roeren zich in de Integis kwestie

Doel van het Integis-onderzoek was: 1) waarheidsvinding van de gebeurtenissen in het dossier Elswoutshoek en 2) te komen tot een formele politiek-bestuurlijke afsluiting van het jarenlange dossier. De burgemeester verklaarde zelf als volgt: ‘Een feitenonderzoek omtrent relevante gebeurtenissen in 2014 zal duidelijkheid moeten verschaffen over het optreden van politieke ambtsdragers en tevens speculaties over hun handelen moeten wegnemen. Mijn intentie ...

Read More »