Nieuws

Een serieus probleem

Zoals u weet is Rob Slewe raadslid voor Hart voor Bloemendaal. Hij is gekozen en hij wil graag zijn werk goed doen. Tot het werk van een raadslid behoort ook de controletaak. Het college is belast met het dagelijks bestuur van de gemeente en de gemeenteraad controleert het college op hoofdlijnen. Dat is nodig en daar vaart onze democratie wel  ...

Read More »

Over geld en andere zaken

Jaarverslagen, verkoop van vastgoed ed Deze maand staat in het teken van goedkeuring van jaarverslagen over 2017 en diverse begrotingen. Voor ons is belangrijk dat vastgoed dat in eigendom is van de gemeente niet zo maar verkocht wordt. Bovendien vinden wij dat als vastgoed dan wordt afgestoten, verkoop plaats dient te vinden in het openbaar en zodanig dat de hoogste ...

Read More »

Taartjes eten en lintjes knippen

Over het coalitieakkoord zijn wij teleurgesteld. Onze reactie vindt u hieronder. Het meest teleurgesteld zijn wij nog wel in de rolverdeling. De VVD wethouder heeft een zeer zware portefeuille gekregen en voor de burgemeester blijft niets over. En dat terwijl de burgemeester een goed voorstel had gedaan: houd het verstrekken van (bouw-)vergunningen en het handhaven van elkaar gescheiden. De heer ...

Read More »

Verkoop van gemeentelijk vastgoed

Hoe kan het dat een garagebox in Bennebroek voor niet minder dan EUR 27.500 wordt verkocht op de vrije markt, maar een compleet gebouw slechts voor EUR 20.000 van de hand gaat? Kijkt u met ons mee? Wij vinden dat verkoop van vastgoed door de gemeente altijd in het openbaar moet plaatsvinden en bovendien zijn wij voor verkoop in de ...

Read More »

Hoe staat de vlag erbij?

Wat heeft ons bezig gehouden de afgelopen twee weken? Hieronder volgt een korte terugblik. Nieuw college Het heeft lang geduurd maar eindelijk is er dan een college. Dat werd vandaag aan de pers bekend gemaakt. We betreuren het dat de coalitiepartijen zich niet collegiaal hebben getoond. Het is niet zo erg democratisch om eerst de pers te informeren. Bovendien vinden ...

Read More »

Actualiteiten

De fractie: Inmiddels is de fractie volop aan de slag. Rob Slewe is raadslid en neemt deel aan de vergaderingen voor grondzaken. Christa Faas is duo raadslid en zij is verantwoordelijk voor het sociaal domein/samenleving. Frans Arxhoek is duo raadslid en neemt deel aan de beraadslagingen in de commissie bestuur en middelen. Zo hebben alle leden hun eigen taak. Fractievoorzitter ...

Read More »

Weltschmerz

Een boeiend en levendig interview bij Cafe Weltschmerz. Chris Aalberts, journalist en docent politieke communicatie, bevraagt onze fractievoorzitter Marielys Roos naar haar politieke visie. Over hoe democratie momenteel functioneert op gemeentelijk niveau maar ook bespreekt hij haar boek ‘Alles is hier geheim’ dat in februari 2018 bij uitgeverij Balans verscheen. Over haar idealen: integer en transparant bestuur en een betere ...

Read More »

Onafhankelijk onderzoek

Op 12 april was er een extra raadsvergadering. Het initiatief hiervoor ging uit van LB en PvdA en werd gesteund door het CDA en door onze partij. Reden hiervoor was het pleidooi dat de advocaat van Roos hield tijdens de zitting op 27 maart jl. Zie hierover ons eerdere bericht op deze website. LB en PvdA hadden samen een motie ...

Read More »

Tussenvonnis van het strafhof Amsterdam

Helaas voor Roos heeft het hof alle verzoeken van de verdediging afgewezen. Hieronder publiceren wij voor u het tussenvonnis. Als u de link aanklikt, dan kunt u het lezen. We gaan er nu niet op in. Een inhoudelijke behandeling van de strafzaak volgt later.  Op 12 april (morgenavond) vindt er een extra raadsvergadering plaats. Het Haarlems Dagblad meldde vanmorgen dat ...

Read More »

Het strafproces: 27 maart om 11.00 uur

Op 27 maart as staat Roos voor de zoveelste keer voor de meervoudige strafkamer van het strafhof in Amsterdam. Hoeveel rechters hebben zich hier al over gebogen de afgelopen 3 jaar? Hoeveel AG’s? Alsof Roos een van de allergrootste criminelen is die in dit land nog vrij rondloopt. Na maandenlange smeekbeden aan de burgemeester staat zij met lege handen. Intussen ...

Read More »