Hart voor Bloemendaal vindt dat de politiek zich op de inwoners moet richten. Er gaat momenteel te veel aandacht uit naar rigide vergadervoorschriften. Dat helpt niet om deze gemeente beter te besturen. Onze fractievoorzitter Roos doet een dringende oproep om te zorgen voor verbetering van de omgangsvormen. Afgelopen dinsdag, 25 oktober, moest de begroting worden behandeld samen met 5 andere agendapunten die door onze fractie waren geagendeerd: belangrijke verzoeken van inwoners. Het lukt nooit met slechts 10 minuten spreektijd voor een hele avond alle onderwerpen op de agenda te behandelen. En dus had onze fractie nadat de vijf brieven van inwoners door onze fractie waren ingeleid en besproken nog slechts anderhalve minuut over voor de begroting 2023.

Wij hoeven u niet uit te leggen dat dit met geen mogelijkheid lukt.

Hoewel onze fractie al tijden aandringt op een verruiming van spreektijden om het goede debat te kunnen voeren, wordt dit door de landelijke partijen telkenmale afgewezen. Blijkbaar mag dat debat niet plaatsvinden. De grote vraag is waarom niet? De belastingen gaan in Bloemendaal met bijna 25% omhoog. Dat vereist een grondige dialoog. Dit hoort zeker niet te worden afgeraffeld in anderhalve minuut. Dat de collega’s dit toch laten gebeuren, is buitengewoon teleurstellend voor ons maar veel erger: het getuigt van minachting voor onze kiezers.

De brief die Roos op 26 oktober aan de collega’s in de raad stuurde staat hieronder:

Collega’s,

Het debat in de commissievergaderingen is op sterven na dood. De spreektijdenregeling begint echt absurde vormen aan te nemen. Ik schrijf dit n.a.v. de vergadering gisterenavond. Wat ging er allemaal mis?

De Begroting is een onderwerp dat zich niet leent om behandeld te worden op een avond waarin ook andere belangrijke punten worden behandeld en dan allemaal binnen de 10 minuten die ons gegeven is.

Een ander punt is dat de begroting gewoon thuishoort in middelen en niet in grondgebied. Daar zitten de financieel specialisten.

Daarnaast is door de burgemeester in de afgelopen raad gezegd dat de in die raadsvergadering geagendeerde brieven (van inwoners) meteen in de eerste commissie zouden worden behandeld. Want, die agenda was nagenoeg leeg. Dat was een vreemde constatering, want de burgemeester zit zelf in de agendacommissie en die had net bepaald dat de begroting naar grond ging. Dus helemaal geen lege agenda.

Van tevoren kon iedereen zien aankomen dat we dit niet in één vergadering zouden redden. Ook de agendacommissie. Hou daar dan rekening mee en plan een avond voor de begroting alleen.

De afgelopen weken heeft onze fractie diverse voorstellen gedaan om dit euvel te verhelpen. Niets was mogelijk, wat we ook voorstelden.  

Inwoners voor niets laten komen, terwijl zij de moeite nemen om in te komen spreken over zaken die zij belangrijk vinden, is wat ons betreft uitgesloten en al helemaal niet op het allerlaatste moment zoals gisterenavond bijna dreigde te gebeuren.

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het hele gedoe over de agenda (een punt waarover uitgebreid werd gedelibereerd voordat we ook maar aan één onderwerp waren toegekomen, ik meen zelfs 20 minuten) met stijgende verbazing is gadegeslagen door inwoners die op de publieke tribune zaten te wachten. Ik vond het pijnlijk en beschamend. Een soort koehandel met als doel om vooral inwoners maar niet te hoeven spreken en tegelijkertijd vast te houden aan rigide afspraken en een ongelukkige agendering.

Regels zijn er om de orde te bewaren maar ook om te zorgen dat het vergaderen gestroomlijnd verloopt. Van dat laatste is geen sprake. Er wordt over elke minuut gesteggeld, spreektijden worden tot in het absurde doorgedreven, zelfs als er een belangrijk onderwerp behandeld moet worden. Het vergaderen lijkt in niets meer op een debat maar meer op een voorleesbeurt in een of andere aula i.p.v. in de raadszaal. 

Ik vrees ook dat inwoners er steeds minder in geloven. Dat hun brieven niet kunnen wedijveren met onze aandacht voor overdreven regelzucht die elke vorm van flexibiliteit en elegantie en humor missen. Het is allemaal destructief en defensief, want o, iemand zal maar iets zeggen wat niet bevalt en laten we het nergens over hebben. De begroting moet sowieso goedgekeurd en afgehamerd en laten we vooral niet dat ingewikkelde gesprek met elkaar voeren over extreme lastenverhoging die ook nog eens permanent/structureel is. Enkele voorspelbare plooien gladstrijken voor de bühne. Daar blijft het bij.

Resumerend. Ik weet dat de raad erg happy is met de spreektijdenregeling. Gevangen in de eigen regelzucht, niet meer in staat op het moment zelf te improviseren bloedt elke politieke discussie dood. Maar wees dan ook niet verbaasd als iemand opstapt wanneer zijn tijd op is en de grote gong heeft geslagen: U kunt wel gaan, Uw tijd is om, u mag niks meer zeggen, niks meer vragen, niet meer interrumperen. Want wat u denkt doet er niet toe. 

In zo’n geval is de politiek ten grave gedragen. Ik ben gisterenavond niet vertrokken omdat ik geen belangstelling heb voor wat collega’s naar voren brengen. Maar dat kan ik thuis ook rustig bekijken. Mijn vertrek is een signaal. Ik wil terug naar hoe het voor 2017 was. Mijn vertrek gisterenavond uit de raadszaal is ook een signaal naar de inwoners. Vooral dat laatste, want ik weet me gewoon geen raad als ik zie hoe weinig rekening we houden met inwoners en hoezeer we verdiept zijn in voorschriften die vooral gericht zijn op het inperken van onze politieke vrijheid. Het is allemaal zo triest in zichzelf gekeerd en zo weinig inlevend naar wat de mensen beweegt dat ik met mijn vertrek hoop aan te geven dat onze fractie voor maar ook achter de inwoners staat. Los daarvan: wij willen dolgraag dat debat over de begroting, maar dat mag blijkbaar niet.

Dit zijn niet onze regels, dit is niet onze planning. Wij zitten niet in de agendacommissie, want ja, geen enkele functie mocht naar Hart voor Bloemendaal gaan. Maar wees je er dan wel van bewust dat er geen actie is zonder reactie.

Mvrgr,

Marielys Roos
Fractievoorzitter Hart voor Bloemendaal

Marielys Roos

Fractievoorzitter Hart voor Bloemendaal

Laatste nieuws: