Wij merken dat er verwarring is ontstaan over de gebeurtenissen van de afgelopen weken. Kiezers begrijpen niet welke coalitie straks het bestuur zal vormen. Er is om uiteenlopende redenen veel scepsis over het meest recente plan om een coalitie van 6 partijen te vormen (D66, GroenLinks, PvdA, LB, ZB en CDA). Zie het nieuws in het Haarlems Dagblad hierover:

paginavullend nieuws

Gunfactor nul

Maar ook vragen kiezers ons nog eens uit te leggen hoe dat nu precies zit met de te verdelen posities. Dat wil zeggen: hoe is ‘de politieke macht’ of invloed verdeeld? Hart voor Bloemendaal zal toch niet helemaal buiten spel zijn gezet als derde partij van de gemeente en winnaar van de verkiezingen? Dat is helaas wel het geval. In het overzicht hieronder ziet u in één oogopslag hoe de verhoudingen liggen in de raad. Als enige partij wordt ons niets gegund.

Scheve verhoudingen

Vanuit een politiek bestuurlijk oogpunt bezien zijn de verhoudingen volkomen scheef. Hart voor Bloemendaal kan niet buitenspel worden gezet. Wij zijn geen eendagsvlieg maar een gestaag doorgroeiende lokale partij. Het is onze overtuiging dat u, de kiezers, de toekomst van Bloemendaal bepaalt en het gedoe in achterkamertjes is volledig achterhaalde oude politiek. Kiezers houden hier niet van. Wij streven naar verandering. Naar nieuwe politiek, naar open en eerlijk.

Ons doel is in ieder geval duidelijk: over vier jaar wil Hart voor Bloemendaal als enige lokale partij groeien van 3 naar 4 zetels en misschien is 5 zetels ook haalbaar. Daar willen we echt alles aan doen om dat resultaat te bereiken.

Wij gaan dus voor u aan de slag. U kunt op ons rekenen. Er liggen belangrijke dossiers waarop Hart voor Bloemendaal zich zal profileren: Park Vogelenzang in Bennebroek, Blekersveld, behoud van de Vogelenzangse strandvlakte, Oldenhove, Dennenheuvel, ontwikkeling van Vitaal Vogelenzang, huisvestingsplan voor de scholen, veilig verkeer, bescherming van het prachtige Elswout, goede service voor de inwoners, instandhouding van het servicepunt Bennebroek, behoud van de bibliotheek, een solide financiële positie, en nog veel meer onderwerpen.

Marielys Roos

Fractievoorzitter Hart voor Bloemendaal

Laatste nieuws: