Daarover vertellen wij u graag:

Laadpalen worden niet meer zonder overleg voor uw deur geplaatst.

Door onze motie hebben inwoners recht op inspraak. De wethouder gaat nu een ‘laadkaart’ maken waarop hij de plekken voor de laadpalen aanwijst. U kunt daarin participeren. Als u de plek helemaal niets vindt, dan is het mogelijk uw bezwaren tegen de locatie in te brengen. Mocht u op problemen stuiten, laat het ons weten! Wij nemen uw zorgen serieus. Laadpalen zijn niet overal een goed idee. Vooral als er weinig parkeergelegenheid bij u in de buurt is zal de gemeente toch echt naar uw argumenten moeten luisteren.

Struiken en heesters mogen blijven

De struiken en heesters aan de ventweg langs de Bennebroekerdreef in Bennebroek mogen blijven. Wij hebben een enquête gehouden onder bewoners en iedereen wil struiken houden en geen gras. Twee bewoners kwamen inspreken en dat heeft succes gehad. Het groen blijft. Daar zijn we erg tevreden over. Het is goed voor mens en dier. Bewoners kunnen dus gerust zijn. Het idee van de gemeente om de struiken weg te halen is van de baan.

Lees ook: Positief nieuws: bomen en struiken mogen blijven

Geen piepkleine sociale huurwoningen

Nog meer goed nieuws uit Bennebroek. Er komen geen piepkleine sociale huurwoningen op Park Vogelenzang bij de Watertoren. De ontwikkelaar was van plan zijn winst maximaliseren door ruim 50 studio’s bij de Watertoren te proppen zonder buitenruimte en zonder enige kwaliteit. Dat is goedkoop en veel gemakkelijker dan sociale huur te realiseren in de monumenten op het terrein.

Bloemveld_Park Vogelenzang - Hart voor Bloemendaal

Zijn plan was in strijd met de participatie en de anterieure overeenkomst die de gemeente met de ontwikkelaar had gesloten. Door onze inzet gaat het plan van de bouwer niet door. De woningen komen nu toch in de monumenten en niet bij de Watertoren. Dat is ook een grote opluchting voor de bewoners in het aangrenzende Bloemveld I en II. Wij zijn trots op het resultaat, want het college leek eerst niet bereid de ontwikkelaar bij de les te houden.

Deelscooters moeten straks worden gestald in speciaal aangewezen parkeervakken.

Ze mogen niet zomaar her en der op stoepen worden geplaatst. Het college gaat hierover concrete afspraken maken met Felyx, het bedrijf dat de deelscooters in deze regio beheert. Dit is het resultaat van onze inbreng in de raad. Bloemendaal loopt daarmee voorop in de regio Zuid-Kennemerland. Voor onze partij is de toegankelijkheid van de openbare ruimte een speerpunt. Wij willen dat trottoirs er netjes bij liggen en begaanbaar zijn voor iedereen.

Lees ook: Deelscooters prima, maar niet op de trottoirs

Participatietraject veilig begaanbare voetpaden

De trottoirs in de Bijweglaan in Bennebroek zijn onveilig. Veel stoeptegels liggen schots en scheef. De oorzaak ligt voornamelijk in de wortels van de bomen die omhoogkomen en het straatwerk vernielen. In maart hebben wij een motie ingediend samen met andere partijen waarin we het college hebben opgedragen een plan te maken voor veilig begaanbare voetpaden met behoud van bomen en daarvoor een participatietraject te starten. Dat gaat eindelijk gebeuren in de zomer van 2023 en dat vindt Hart voor Bloemendaal positief.

Ander contract voor de steigers voor bewoners Leidsevaart Vogelenzang

Steigers aan de Leidsevaart in Vogelenzang moeten op den duur verdwijnen zegt wethouder Heijink (VVD). Begrijpen doen we dit niet. Wij vinden bovendien dat het huurcontract dat hij heeft opgesteld erg onredelijk is. Het college heeft vlak voor de zomer beloofd een ander contract te maken en dat aan de bewoners aan te bieden. Goed bestuur kenmerkt zich door redelijkheid. Wij houden de wethouder aan zijn belofte!

Marielys Roos

Fractievoorzitter Hart voor Bloemendaal

Laatste nieuws: