Goed nieuws voor de bewoners aan de ventweg van de Bennebroekerdreef in Bennebroek. Op donderdagavond 8 september 2022 kwamen twee bewoonsters van de Bennebroekerdreef inspreken tijdens de zgn. beeldvormende avond. Zij hielden een enthousiast en positief pleidooi voor het behoud van struiken en bomen aan de ventweg aan de dreef. Eerder was door de gemeente aangekondigd dat niet alleen de zieke kastanjebomen zouden worden verwijderd maar ook alle struiken en overige bomen.

Dit tot groot verdriet van de bewoners aan de ventweg. Zij houden van de groene oase voor hun deur. Voor de dieren is het weelderige groen ook een uitkomst: een schuil- en voedselplek voor o.a. vogels en egels. Wij begrijpen de bewoners volkomen en we vinden de groenstrook waardevol voor de biodiversiteit.

Hart voor Bloemendaal hield deze zomer een enquête onder alle bewoners van de ventweg. Daarop kwam een 100% heldere respons: alle bewoners willen struiken of heesters en zij verzoeken de gemeente om ajb enkele bomen terug te planten aangezien de kastanjebomen inmiddels zijn geruimd.

De reactie van de wethouder was positief. Hij heeft ons laten weten dat de gemeente de struiken, heesters en bomen niet zal verwijderen nu de buurt unaniem heeft laten weten geen prijs te stellen op gras. Daarmee zijn we het van harte eens. Ook liet hij weten dat hij het verzoek om bomen terug te planten goed heeft gehoord maar dat het voorjaar en de zomerperiode niet het geschikte moment zijn om bomen te planten. Wie weet worden die bomen misschien al geplant dit najaar. Dat zou fantastisch zijn.

De uitslag van onze enquête vindt u hier:

Marielys Roos

Fractievoorzitter Hart voor Bloemendaal

Laatste nieuws: