Nieuws

Onze algemene beschouwingen

Op 31 oktober jl vond de begrotingsraad plaats in Bloemendaal. Hieronder treft u de tekst aan van de algemene beschouwingen van Hart voor Bloemendaal: Democratie maak je samen, maar het begint bij goed bestuur Hart voor Bloemendaal constateert dat de begroting 2015 er verzorgd uit ziet en beleidsarm is. Het weerstandsvermogen en de risicobeheersing blijkt een kwetsbaar. De risico’s zijn ...

Read More »

Mobiliteitsfonds en kiezersbedrog

Weet u het nog? Nog niet zo lang geleden is het Mobiliteitsfonds in het leven geroepen door de gemeenten Heemstede, Bloemendaal, Haarlem, Zandvoort en Haarlemmerliede. De jaarlijkse bijdrage aan het mobiliteitsfonds wordt betaald aan de gemeente Haarlem. Het mobiliteitsfonds is in beheer bij de gemeente Haarlem. De bijdrage van Bloemendaal voor 2015 bedraagt € 100.000 en loopt de jaren daarna verder ...

Read More »

Er gaat niets boven rechtvaardigheid

De filosoof Socrates (469-400 vc) zei het al: er gaat niets boven rechtvaardigheid. Dat is ook onze lijfspreuk.  Juist daarom hebben wij tijdens de raadsvergadering gisterenavond aan de wethouder RO gevraagd of zij op de hoogte was van het artikel dat gepubliceerd is op Dichtbij. In dat artikel, zie de link hierna, wordt verteld dat het college van B&W Haarlem ...

Read More »

Antwoord op vragen verkeerstellingen

De antwoorden op de door ons gestelde vragen over de verkeerstellingen Meerweg/Bennebroekerlaan/Binnenweg zijn binnen. Wij hadden het vermoeden dat deze tellingen werden uitgevoerd om het VENOM verkeersmodel te voeden, welk model gebruikt wordt om de verkeerseffecten van de Duinpolderweg door te rekenen. De gemeente ontkent dit. Het is wel apart dat de gemeente uitzoekt of het vrachtwagenverbod werkt, terwijl er ...

Read More »

Villa Elshof, vervolg

In de komende raadsvergadering staat het bestemmingsplan mbt villa De Elshof weer op de agenda. Wij zijn hierover heel duidelijk geweest tijdens de afgelopen commissievergadering Grondzaken. VVD, Groen Links en D66 zijn 1 minuut voor twaalf 180 graden gedraaid. En dat gaat de gemeente veel geld kosten. Zo schatten wij in. Het is niet toegestaan, cq onbehoorlijk om jarenlang met ...

Read More »

Lokaal actief op Provinciaal niveau? Een oproep

Binnenkort gaat Hart voor Bloemendaal overleggen met raadsleden van andere lokale partijen in de provincie Noord-Holland. Laten we ons orienteren en zien of krachten kunnen worden gebundeld. Hoe kunnen wij met elkaar zorgen voor meer inbreng in de Provinciale Staten. Wij doen hierbij een oproep aan alle lokale partijen met hart voor Noord-Holland om zich te melden bij ons. Voor ...

Read More »

AEB, AfvalEnergieBedrijf Amsterdam

Wij hebben een persverklaring uitgebracht vandaag ivm  de voorgestelde verlenging van het contract afvalverwerking AEB = AfvalEnergieBedrijf waarvan de gemeente Amsterdam eigenaar is. De persverklaring (zie hieronder de link) houdt verband met  de commissievergadering  Grondzaken dd 7 oktober jl en de commissievergadering  Bestuur en Middelen dd 9 oktober jl. Fractievoorzitter Marielys Roos van Hart voor Bloemendaal mocht van de voorzitter van ...

Read More »

Villa Elshof: wat gaat de raad doen om risico uit te sluiten?

Morgen staat dit op de agenda van de commissie grondzaken. Hart voor Bloemendaal constateert dat het plan ‘Villa de Elshof’ een lange voorbereidingsgeschiedenis kent. Hieraan is gewerkt vanaf begin 2011. Dit betreft een periode van bijna 4 jaar. Tot januari 2014 waren de huidige coalitiepartijen Groen Links, VVD en D66 positief over het plan. De raad heeft volgens Hart voor ...

Read More »

De Plantage in Vogelenzang

Wij hebben de afgelopen dagen met inwoners van Vogelenzang gesproken over de overlast die zij ervaren van de horecagelegenheid, de Plantage. Van een kas bij een tuincentrum naar een restaurant in een buitengebied. Dat kan blijkbaar in Bloemendaal. Zelfs als sprake is van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Natura 2000. Wethouder Tames Kokke, VVD, noemt het een ‘kleine onduidelijkheid’ en ...

Read More »

Boekhouding en het verkoopcontract Marinehospitaal terrein

Tijdens de afgelopen raadsvergadering (25/09) is door de raad besloten om 6 ton uit de reserve sociale woningbouw te halen en aan Pre Wonen te betalen teneinde 23 sociale woningen te realiseren op het voormalig Marinehospitaalterrein. Daar hebben wij tegen gestemd om twee redenen. Op de eerste plaats omdat in het contract met de Ontwikkelaar een bepaling is opgenomen dat ...

Read More »