Nieuws

Duinpolderweg via de Zandlaan in Bennebroek?

Tijdens de raadsvergadering van 19 februari jl hebben wij vragen gesteld aan de wethouder Richard Kruijswijk. Het betreft de zoveelste nieuwe variant op de Duinpolderweg. Deze variant is ingebracht door de wethouder van Hillegom in de Stuurgroep. Wij verwijzen u voor een korte toelichting naar punt 13 van de agenda, vanaf minuut 111: https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Raad/2015/19-februari/20:00 Helaas kregen wij geen heldere antwoorden van de ...

Read More »

Algemene Waterleidingduinen

Tijdens de raadsvergadering afgelopen donderdag dienden wij een motie in nav het artikel in het Haarlems Dagblad 18 februari jl. Een zeer actueel onderwerp. Zie hier onze motie: Hart voor Bloemendaal motie beheer Waterleidingduinen Het CDA vond deze motie veel te voorbarig. Liberaal Bloemendaal fractievoorzitter Leonard Heukels sprak zijn verbazing uit. Hij zei dat hij er toch ook wel verbaasd over ...

Read More »

Duinpolderweg: besluit na 18 maart

Het besluit over de Duinpolderweg valt na 18 maart. Zie het artikel in het Haarlems Dagblad eerder deze week. Intussen heeft de provincie bijna 100 zienswijzen ontvangen die tegen de Spoorvariant zijn ingediend. Dat is de variant met een afslag richting de Bartenweg in Vogelenzang. Niemand heeft de inwoners van Vogelenzang hierover geinformeerd. Zijn deze mensen dan wel op de ...

Read More »

Verkiezingstijd: 18 maart, u stemt toch ook?

Geuzen aan de macht, de doorbraak van lokale partijen. Dat is de titel van het nieuwe boek van Bert Euser. Een aanrader als u zich wilt verdiepen in de ontwikkeling van de lokale politieke partijen. Bert Euser schrijft hierover: ‘ Hoe komt het dat deze partijen wel lokaal verreweg ‘de grootste partijenfamilie van Nederland’ zijn, maar provinciaal slechts schamele procentjes ...

Read More »

Nieuwe bestuurder: Bram Diepstraten

Bram Diepstraten woont in de gemeente Velsen. Wij hebben Bram leren kennen toen hij net als fractievoorzitter Marielys Roos, kwam inspreken bij commissievergaderingen Mobiliteit en Wonen (Provinciale Staten Noord-Holland). De wijze waarop met insprekers in deze commissie wordt omgegaan is zeer onplezierig. Je krijgt afgerond drie minuten tijd om je verhaal te doen, maar na anderhalve minuut wordt je onderbroken ...

Read More »

Ruïne van Brederode

Tijdens de commissievergadering grondzaken op 10 februari hebben wij de wethouder vragen gesteld over: 1) het behoud van de schoorsteen op het terrein van Park Brederode en 2) het droogvallen van de slotgracht rond de Ruïne van Brederode. Over dat laatste onderwerp hadden wij in een eerdere commissievergadering al vragen gesteld. Gisteren kwam hierop een reactie, maar deze is voor ...

Read More »

Spoorvariant Duinpolderweg

De provincie heeft onlangs een nieuwe variant bedacht voor de Duinpolderweg. Dat is de zgn spoorvariant. Wij hebben hiertegen bezwaar ingediend. Voor de inwoners van Vogelenzang zal dit heel ongunstig uitpakken. Ipv minder verkeer zal er veel meer verkeer door de kern rijden. Maar ook voor Bennebroek is het geen goed alternatief. Wilt u meer weten, leest u dan ons ...

Read More »

Stemadvies: Hart voor Holland, 18 maart 2015

Tijd voor positief nieuws: op 4 november 2014 is Hart voor Holland opgericht. Een nieuwe provinciale partij. Wat is het doel? Heel simpel vertaald wil Hart voor Holland het loket zijn voor uw lokale belang op provinciaal niveau. Geen ‘top down’ politiek, maar ‘bottom up’. Zodat de bevolking weer gehoord wordt en de afstand tussen de kiezers en het provinciaal ...

Read More »

Over geheimhouding met terugwerkende kracht

De voormalig burgemeester heeft aangifte tegen mij gedaan wegens schending van de geheimhoudingsplicht, twee dagen voor de kerst 2014. Daarin werd hij gesteund door alle fractievoorzitters. Jerker Westphal (fractievoorzitter van D66) was graag bereid daarover nog een ingezonden brief te sturen namens deze fractievoorzitters naar het Haarlems Dagblad. Leonard Heukels (fractievoorzitter van LB) wilde Ruud Nederveen (!) zelfs de helpende hand ...

Read More »

Hoe nu verder in Bloemendaal?

Deze week zijn twee bestuurders opgestapt. Marjolein de Rooij, wethouder RO, en burgemeester Ruud Nederveen, als gevolg van de toestanden rond het dossier Elswoutshoek. Gisterenavond is aan wethouder Kokke de vraag gesteld hoe hij er zelf over dacht. Want Kokke was tenslotte in de vorige raadsperiode verantwoordelijk voor het volledig ontsporen van dit dossier. Hieronder volgt een impressie. Wethouder Kokke ...

Read More »